Banaba zorgverbreding en remediërend leren kinderen in klas

banaba zorgverbreding en remediërend leren via afstandsonderwijs

Bachelor-na-bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren, keuzetraject basisonderwijs of secundair onderwijs aan VIVES Noord

Je hebt een hart voor leerlingen die extra zorg en ondersteuning nodig hebben? Wil jij hiervoor een spilfiguur zijn in je klas, school of scholengemeenschap en een zorgfunctie op jou nemen?

In deze opleiding zoeken we naar manieren om deze leerlingen adequaat te ondersteunen en maximaal uit te dagen. 

Je gaat aan de slag in je eigen werkcontext. Wie niet werkt in het onderwijs, loopt stage bij een zorgcoördinator of leerlingenbegeleider.

De opleiding behelst 60 studiepunten. Het modeltraject is 30 studiepunten en gespreid over 2 schooljaren. Je kan de opleiding spreiden zoals voor jou past.

Ontwikkel je tot onderlegde zorgmedewerker voor je school en scholengemeenschap
Zorgverbreding en remediërend leren okan klas

Deze bachelor-na-bachelor-opleiding biedt alle leraren in de basisschool en het secundair onderwijs de kans om zich te verdiepen in de zorg voor hun klas, school of scholengemeenschap. 

Je kiest ervoor om deze opleiding te volgen via afstandsonderwijs. Dit betekent dat je zelfstandig aan de slag gaat met het materiaal op de digitale leeromgeving. De evaluatieopdrachten zullen je uitdagen in je werkcontext te professionaliseren.

Docenten zijn op afspraak beschikbaar via teams om jou te ondersteunen.

In deze opleiding kiezen we vooral voor leren in ontmoeting. In afstandsonderwijs geven we dit vorm door in het vak professionele identiteit te kiezen voor de werkvorm supervisie. Dit betekent dat je maximaal één keer in de maand naar de campus in Brugge komt. Wie fysiek niet aanwezig kan zijn, zal via een digitaal leerpad en discussieforum op de digitale leeromgeving de competenties verwerken.

Banaba in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Keuzetrajecten van de bachelor-na-bachelor zorgverbreding en remediërend leren

Je kiest voor het traject zorg in het secundair onderwijs of voor het traject basisonderwijs.

De gemeenschappelijke opleidingsonderdelen leggen de focus op het beleidsniveau in de school en het samenwerken in team, met ouders en externen. Handelingsgericht werken is het uitgangspunt van de opleiding een het vak dat je best eerst opneemt. 

De vakken, gekoppeld aan basisonderwijs of secundair onderwijs vertrekken vanuit de specifieke onderwijsnoden van leerlingen. We zoomen hier in op cognitieve, sociale, emotionele en fysieke onderwijsbehoeften. Samen zoeken we adequate manieren om op kind- klas- en schoolniveau aan de slag te gaan.

Kinderen in klas met computer

In het keuzetraject basisonderwijs van de banaba zorgverbreding en remediërend leren volg je opleidingsonderdelen die gericht zijn op de specifieke context van het basisonderwijs. Deze laten je toe om te verdiepen in specifieke onderwijsnoden van kinderen in taal, wiskunde, werkhouding, gedrag, emotionele en sociale vaardigheden,...

Jongere aan krijtbord

In het keuzetraject secundair onderwijs van de banaba zorgverbreding en remediërend leren verken je hoe je de zorg in het secundair onderwijs georganiseerd kan worden. Je volgt opleidingsonderdelen gericht op de specifieke onderwijsbehoeften en de eigenheid van het secundair onderwijs zoals het begeleiden van keuzes in de schoolloopbaan.