Banaba zorgverbreding en remediërend leren leerling voor schoolbord

banaba zorgverbreding en remediërend leren: secundair onderwijs via afstandsonderwijs

Bachelor-na-bachelor zorgverbreding en remediërend leren, keuzetraject secundair onderwijs aan VIVES Noord

Is het je doelstelling om bij te dragen aan de zorg in het secundair onderwijs? Hier leer je hoe je dit zo optimaal mogelijk kan organiseren.

Waar kan ik dit volgen?
Leerlingbegeleider of coach in het secundair onderwijs worden
Banaba zorgverbreding en remediërend leren leerlingen middelbaar

NIEUW: vanaf academiejaar 2023-2024 wordt de opleiding ook in afstandsonderwijs aangeboden!

Vanaf 2023-2024 is het mogelijk om met 88SP de BNB te combineren met het behalen van de onderwijsbehoeften via een EDU-opleiding.

In het keuzetraject secundair onderwijs ontdek je wat de basis is voor een goed, zorgbreed secundair onderwijs. Je verkent diverse specifieke onderwijsbehoeften bij leerlingen uit het secundair onderwijs en blijft op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het domein van zorg.

Je verdiept je in communicatie met pubers en maakt kennis met de keuzemomenten waar leerlingen in het secundair voor staan en leert hen hierin gericht ondersteunen.

Na de opleiding heb je de nodige handvaten om zelf in je klas meer zorgbreed aan de slag te gaan, maar ook om op schoolniveau de zorg een positieve impuls te geven.

Bachelor-na-bachelor zorgverbreding en remediërend leren, keuzetraject secundair onderwijs via afstandsonderwijs studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

Tijdens het keuzetraject 'secundair onderwijs' wordt er gewerkt aan de volgende competenties:

 1. Je werkt vanuit een groeiperspectief verbindend samen met kinderen en jongeren met specifieke (onderwijs)behoeften, hun gezinnen en netwerken, met als doel hun leren, welbevinden en participatie te bevorderen.                                                                        
 2. Je werkt handelingsgericht, coachend en interprofessioneel samen met anderen op alle niveaus van het continuüm van zorg om een krachtige leeromgeving te creëren afgestemd op de onderwijsbehoeften van de groep.                                                             
 3. Je handelt planmatig om een krachtige onderwijsleeromgeving op maat te realiseren afgestemd op (complexe) specifieke onderwijsbehoeften van een leerling.     
 4. Je geeft actief mee vorm aan vernieuwingsprocessen met betrekking tot onderwijs- begeleidings- en ondersteuningsnoden op verschillende beleidsniveaus en levert daarbij een constructieve bijdrage tot het realiseren en actualiseren van het schoolwerkplan.             
 5. Je hebt een onderzoekende houding in het domein van onderwijs-, begeleidings- en ondersteuningsnoden en toont een actieve betrokkenheid op maatschappelijke thema’s met focus op diversiteit en inclusie.
 6. Je ontwikkelt en versterkt vanuit een kritisch-reflectieve houding en op een wetenschappelijk onderbouwde wijze voortdurend het eigen professioneel handelen met als doel kwaliteitsvol, innoverend en inclusief onderwijs.                      
Banaba zorgverbreding en remediërend leren leerlingen met ipad

Hoelang doe ik over deze opleiding?

De opleiding bachelor-na-bachelor zorgverbreding en remediërend leren is een studie van 60 studiepunten. Vanuit de opleiding stellen we een modeltraject voor van twee academiejaren waarin je telkens 30 SP opneemt. De volgorde waarin je de vakken opneemt, loopt parallel aan de vakken die in contactonderwijs worden aangeboden, met vast momenten om de evaluatieopdrachten in te dienen en/of voor te stellen.

Je kan de opleiding op je eigen tempo afwerken, indien je dit verkiest.

Studenten die geen lerarendiploma hebben behaald, volgen in de 1ste opleidingsfase een extra opleidingsonderdeel: basisprincipes van leren en onderwijzen. Zo krijg je een initiatie in de onderwijswereld en de professionele taal die daarmee samenhangt. 

Student onderwijs VIVES

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

Deze opleiding wil een ontmoetingsplaats zijn voor ieder die zorg draagt voor zorg in het onderwijs. Ontmoeten betekent ook dat je open staat om je ervaringen uit te wisselen en elkaars zorgen te delen.

De opleiding kiest voor een sterke praktijkgerichtheid. Deze krijgt vorm in de evaluatieopdrachten. De sterke praktijkcomponent in de opleiding, vereist dat je in je school voldoende ervaring kan opdoen zodat je de geleerde concepten kan toepassen.

Werk je in het onderwijs, dan doe je automatisch praktijkervaring op tijdens de uitoefening van je opdracht; dat betekent dat er geen praktijkervaring bovenop komt, maar dat je de opdrachten van de opleiding kan uitvoeren in je actuele werkcontext. 

Werk je niet in een onderwijscontext, dan doe je praktijkervaring op in een zorgfunctie gedurende minstens één dag (7u) per schoolweek (per gevolgd studiepunt), met een totaal van 30 volledige dagen praktijkervaring per academiejaar (als je de volledige 30 studiepunten opneemt); het opdoen van praktijkervaring kan ook gespreid worden over halve dagen.

Studenten onderwijs VIVES

Wanneer start deze opleiding?

De opleiding start op 27 september 2023 van 15:00 tot 16:00u met een online-sessie via teams. Bij inschrijving ontvang je een link naar de vergadering.

Wie later start, neemt contact op met de coördinator en krijgt uitleg via teams.

In de academische kalender vind je de momenten waarop de opdrachten worden ingediend en/of gepresenteerd.

Voor het vak 'professionele identiteit' adviseren we om dit op te nemen in contactonderwijs. Deze momenten liggen op volgende woensdagen:

eerste semester: 4 oktober 2023, 15 november 2023, 13 december 2023

tweede semester: 31 januari 2024, 6 maart 2024, 8 mei 2024

presentatie portfolio op 12 juni 2024

 

Een groep VIVES-studenten in overleg

Hoe word ik tijdens de opleiding geëvalueerd?

De (gast)docenten zijn gericht op volwassen studenten die op zich al geïnteresseerd zijn in zorgverbreding, er ook voeling mee hebben en zich kritisch durven opstellen. De werkvormen variëren sterk per opleidingsonderdeel: getuigenissen, film, zelfstudie, opdrachten met praktisch materiaal, colleges, groepsdiscussies.

Er worden weinig echte klassieke examens afgenomen. Voor enkele opleidingsonderdelen is een kennistoets voorzien, vaak via een open boekexamen. Elk opleidingsonderdeel wordt op een geëigende aangepaste manier geëvalueerd. Er wordt meestal gewerkt met praktijkgerichte opdrachten, waarbij je de geleerde concepten toepast in de praktijk (bij voorkeur in de eigen school of in de school waar je praktijkervaring opdoet). 

Op het einde van elke opleidingsfase is er een portfoliobespreking. Je presenteert je portfolio met zorgcompetenties, persoonlijke leerdoelen en persoonlijk leertraject aan je medestudenten en een jury.

studenten in een aula

Kan ik deze opleiding combineren met een baan?

Combineer je je studies met een baan? Goed nieuws, want er zijn verschillende manieren om hierbij steun te krijgen van de Vlaamse Overheid. Er zijn drie opleidingsincentives waarmee de Vlaamse overheid werknemers die werk en studies combineren een duwtje in de rug wil geven. Concreet gaat het om het Vlaams Opleidingsverlof (voorheen: educatief verlof), het Vlaams Opleidingskrediet en opleidingscheques.

Om te weten of je in aanmerking komt voor deze incentives moet je nakijken of je als werknemer voldoet aan de voorwaarden. Alle voorwaarden vind je op de pagina van de Vlaamse opleidingsincentives. Ook de opleiding zelf moet voldoen aan de voorwaarden. De opleidingen die recht geven op de Vlaamse opleidingsincentives vind je in de Opleidingsdatabank.

Lesinhoud
studenten ontspannen

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat onder andere boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Boeken- en syllabilijsten vind je op de pagina met de Startinformatie van jouw opleiding.

Vakken en praktijk

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en praktijk

In het keuzetraject secundair onderwijs ontdek je wat de basis is voor een goed, zorgbreed secundair onderwijs, verken je diverse specifieke onderwijsbehoeften bij leerlingen uit het secundair onderwijs, blijf je op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het domein van zorg, verdiep je je in communicatie met pubers en maak je kennis met de keuzemomenten waar leerlingen in het secundair voor staan en leer je hen hierin gericht ondersteunen.

Hier vind je de ECTS-fiches van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Startdag: 20 september 2023 

Lessentabel

We adviseren om het vak 'professionele identiteit' in contactmomenten te volgen. Deze liggen geroosterd op volgende woensdagen:

 4 oktober 2023, 15 november 2023, 13 december 2023

31 januari 2024, 6 maart 2024, 8 mei 2024

presentatie op woensdag 12 juni 2024

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Boeken- en syllabilijsten vind je op de pagina met de Startinformatie van jouw opleiding.

drie personen overleggen aan twee laptops over de startinformatie en info rond 'Wat kost studeren?'

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na je studie zorgverbreding en remediërend leren?
vrolijke praeses studentenclub in gang

Verder studeren

Binnen het studiegebied onderwijs zijn er heel wat specialisatiemogelijkheden:

 • banaba buitengewoon onderwijs
 • banaba schoolontwikkeling
 • banaba zorgverbreding en remediërend leren
  • basisonderwijs
 • verkorte routes voor kleuter, lager onderwijs en secundair onderwijs
 • postgraduaat zorgleraar
 • micro degree krachtig leraarschap
 • attest rooms-katholieke godsdienst
aan de slag

aan de slag

Mogelijke zorgfuncties zijn individuele begeleiding van leerlingen, zorgcoördinatie, beleidsondersteuning, leerlingenbegeleider, klastitularis, ondersteuner in het ondersteuningsnetwerk.