Banaba zorgverbreding en remediërend leren leerling voor schoolbord

banaba zorgverbreding en remediërend leren: secundair onderwijs

Bachelor-na-bachelor zorgverbreding en remediërend leren, keuzetraject secundair onderwijs aan VIVES Noord

Zorg wordt meer en meer een uitdaging voor het secundair onderwijs. In het keuzetraject secundair onderwijs van de banaba zorgverbreding en remediërend leren verken je hoe je de zorg in het secundair onderwijs zo optimaal mogelijk kan organiseren.

Waar kan ik dit volgen?
Leerlingbegeleider of coach in het secundair onderwijs worden
Banaba zorgverbreding en remediërend leren leerlingen middelbaar

In het keuzetraject secundair onderwijs ontdek je wat de basis is voor een goed, zorgbreed secundair onderwijs. Je verkent diverse specifieke onderwijsbehoeften bij leerlingen uit het secundair onderwijs en blijft op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het domein van zorg.

Je verdiept je in communicatie met pubers en maakt kennis met de keuzemomenten waar leerlingen in het secundair voor staan en leert hen hierin gericht ondersteunen.

Na de opleiding heb je de nodige handvaten om zelf in je klas meer zorgbreed aan de slag te gaan, maar ook om op schoolniveau de zorg een positieve impuls te geven.

Bachelor-na-bachelor zorgverbreding en remediërend leren, keuzetraject secundair onderwijs studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

Tijdens het keuzetraject 'secundair onderwijs' wordt er gewerkt aan de volgende competenties:

 • je wordt een planmatig begeleider van leerlingen met specifieke onderwijsnoden,
 • je bent een vertaler van het onderwijsaanbod, de leerlijnen en inhouden uit diverse leerdomeinen, rekening houdend met de specifieke onderwijsnoden van de leerlingen in het secundair onderwijs,
 • je bent een partner van ouders, leerlingen en een ruim team van betrokkenen uit de omgeving van de leerling met specifieke onderwijsnoden, vanuit een maatschappelijke verbondenheid,
 • je wordt een coach van collega’s en coördinator van beleidsondersteunende maatregelen bij de implementatie van het planmatig handelen op klas- en schoolniveau,
 • je bent een zichzelf sturende en geëngageerde persoon die voortdurend leert uit eigen en andermans ervaringen en uit meerdere bronnen.
Banaba zorgverbreding en remediërend leren leerlingen met ipad

Hoelang doe ik over deze opleiding?

De opleiding bachelor-na-bachelor zorgverbreding en remediërend leren is een studie van 60 studiepunten. Het modeltraject bestaat uit twee opleidingsfasen van elk 30 studiepunten. De minimumduur is twee academiejaren (halftijds). Je kan de opleiding ook spreiden over meer dan twee academiejaren. De lessen vinden telkens plaats op woensdagnamiddag van 14u tot 18u. Daarnaast is er ook een 1-jarig traject in duaal leren met les op woensdag en donderdagnamiddag en 2 dagen per week stage.

Studenten die geen initiële lerarenopleiding hebben gevolgd, volgen in de 1ste opleidingsfase een extra opleidingsonderdeel: basisprincipes van leren en onderwijzen. Zo krijgen ze een initiatie in de onderwijswereld en het specifieke vakjargon dat daarmee samenhangt. Dit opleidingsonderdeel gaat door op 4 zaterdagen, verspreid over het academiejaar.

Student onderwijs VIVES

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

Deze opleiding wil een ontmoetingsplaats zijn voor ieder die zorg draagt voor zorg in het onderwijs. Ontmoeten betekent ook dat je open staat om je ervaringen uit te wisselen en elkaars zorgen te delen.

Waar mogelijk, worden jouw ervaring, werkomgeving en school als vertrekpunt gehanteerd voor de studie. Dit gebeurt zeker voor de praktijkgerichte opdrachten die aan diverse opleidingsonderdelen verbonden zijn. De sterke praktijkcomponent in de opleiding, vereist dat je in je school voldoende ervaring kan opdoen zodat je de geleerde concepten kan toepassen.

Werk je (voltijds) in het onderwijs, dan doe je automatisch praktijkervaring op tijdens de uitoefening van je opdracht; dat betekent dat er geen praktijkervaring bovenop komt, maar dat je de opdrachten van de opleiding kan uitvoeren in je actuele werkcontext. Werk je niet in een school, dan moet je praktijkervaring opdoen in een zorgfunctie gedurende minstens één dag (7u) per schoolweek (per gevolgd studiepunt), met een totaal van 30 volledige dagen praktijkervaring per academiejaar (als je de volledige 30 studiepunten opneemt); het opdoen van praktijkervaring kan ook gespreid worden over halve dagen.

Studenten onderwijs VIVES

Naast de contacturen, georganiseerd op woensdagnamiddagen tijdens de schoolweken, wordt er ook praktijkervaring in rekening gebracht. Deze praktijkervaring wordt geïntegreerd in elk opleidingsonderdeel door middel van de praktijkgerichte opdrachten.

Werk je (voltijds) in het onderwijs, dan doe je automatisch praktijkervaring op tijdens de uitoefening van je opdracht; dat betekent dat er geen praktijkervaring bovenop komt, maar dat je de opdrachten van de opleiding kan uitvoeren in je actuele werkcontext. Werk je niet in een school, dan moet je praktijkervaring opdoen in een zorgfunctie gedurende minstens één dag (7u) per schoolweek (per gevolgd studiepunt), met een totaal van 30 volledige dagen praktijkervaring per academiejaar (als je de volledige 30 studiepunten opneemt); het opdoen van praktijkervaring kan ook gespreid worden over halve dagen.

Studenten onderwijs VIVES

Hoe word ik tijdens de opleiding geëvalueerd?

De (gast)docenten zijn gericht op volwassen studenten die op zich al geïnteresseerd zijn in zorgverbreding, er ook voeling mee hebben en zich kritisch durven opstellen. De werkvormen variëren sterk per opleidingsonderdeel: getuigenissen, film, zelfstudie, opdrachten met praktisch materiaal, colleges, groepsdiscussies.

Er worden weinig echte klassieke examens afgenomen. Voor enkele opleidingsonderdelen is een kennistoets voorzien, vaak via een open boekexamen. Elk opleidingsonderdeel wordt op een geëigende aangepaste manier geëvalueerd. Er wordt meestal gewerkt met praktijkgerichte opdrachten, waarbij je de geleerde concepten toepast in de praktijk (bij voorkeur in de eigen school of in de school waar je praktijkervaring opdoet). Op het einde van elke opleidingsfase is er een portfoliobespreking. Je presenteert je portfolio met zorgcompetenties, persoonlijke leerdoelen en persoonlijk leertraject aan je medestudenten en een jury.

Voor sommige opleidingsonderdelen is er verplichte deelname aan alle lessen omwille van permanente evaluatie aan de hand van oefeningen en simulaties. Dit geldt voor de agogische opleidingsonderdelen: Omgaan met het team, Omgaan met ouders en coachen van collega’s. Ook voor de opleidingsonderdelen supervisie en portfolio: Werken aan de eigen professionalisering 1 en 2, is er verplichte aanwezigheid omwille van de evaluatievorm.

Aula student

Kan ik deze opleiding combineren met een baan?

Combineer je je studies met een baan? Goed nieuws, want er zijn verschillende manieren om hierbij steun te krijgen van de Vlaamse Overheid. Er zijn drie opleidingsincentives waarmee de Vlaamse overheid werknemers die werk en studies combineren een duwtje in de rug wil geven. Concreet gaat het om het Vlaams Opleidingsverlof (voorheen: educatief verlof), het Vlaams Opleidingskrediet en opleidingscheques.

Om te weten of je in aanmerking komt voor deze incentives moet je nakijken of je als werknemer voldoet aan de voorwaarden. Alle voorwaarden vind je op de pagina van de Vlaamse opleidingsincentives. Ook de opleiding zelf moet voldoen aan de voorwaarden. De opleidingen die recht geven op de Vlaamse opleidingsincentives vind je in de Opleidingsdatabank.

Lesinhoud
studenten ontspannen

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat onder andere boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Boeken- en syllabilijsten vind je op de pagina met de Startinformatie van jouw opleiding.

Vakken en praktijk

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en praktijk

In het keuzetraject secundair onderwijs ontdek je wat de basis is voor een goed, zorgbreed secundair onderwijs, verken je diverse specifieke onderwijsbehoeften bij leerlingen uit het secundair onderwijs, blijf je op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het domein van zorg, verdiep je je in communicatie met pubers en maak je kennis met de keuzemomenten waar leerlingen in het secundair voor staan en leer je hen hierin gericht ondersteunen.

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien.

Lessentabel

Je hebt bijna elke woensdagnamiddag van een schoolweek (ongeveer 29 in het totaal) les van 14u tot 18u, vanaf de eerste woensdag van september tot het eerste deel van juni. Studenten die geen initiële lerarenopleiding hebben gevolgd volgen in de 1ste opleidingsfase een extra opleidingsonderdeel: basisprincipes van leren en onderwijzen. Deze 4 lessen van telkens 3 uur zijn gepland op zaterdagvoormiddag van 9 uur tot 12u. Deze zaterdagen worden gespreid over het academiejaar.

Indien je de laatste versie van de kalender wenst, neem dan contact op met [email protected]

Download hier de lessentabel met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen van je opleiding. Via deze link kan je (bovenaan links) ook het uurrooster van onze huidige studenten opvragen.

STARTDAG: woensdag 8 september om 14 uur in VIVES campus Brugge.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Boeken- en syllabilijsten vind je op de pagina met de Startinformatie van jouw opleiding.

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na je studie zorgverbreding en remediërend leren?
Verder studeren

Verder studeren

Binnen het studiegebied onderwijs zijn er heel wat specialisatiemogelijkheden:

 • banaba buitengewoon onderwijs
 • banaba schoolontwikkeling
 • banaba zorgverbreding en remediërend leren
  • basisonderwijs
 • lager onderwijs via avondonderwijs
 • postgraduaat zorgleraar
 • attest rooms-katholieke godsdienst
aan de slag

Aan de slag

Mogelijke zorgfuncties zijn individuele begeleiding van leerlingen, zorgcoördinatie, beleidsondersteuning, klastitulatuur, logo- of kinesitherapie op school of GON-begeleiding.