Banaba zorgverbreding en remediërend leren leerling voor schoolbord

banaba zorgverbreding en remediërend leren: secundair onderwijs

/
Bachelor-na-bachelor zorgverbreding en remediërend leren, keuzetraject secundair onderwijs aan VIVES Noord

Is het je doelstelling om bij te dragen aan de zorg in het secundair onderwijs? Hier leer je hoe je dit zo optimaal mogelijk kan organiseren.

Waar kan ik dit volgen?
Leerlingbegeleider of coach in het secundair onderwijs worden
Banaba zorgverbreding en remediërend leren leerlingen middelbaar

NIEUW: vanaf academiejaar 2023-2024 wordt de opleiding ook in afstandsonderwijs aangeboden!

Vanaf 2023-2024 is het mogelijk om met 88SP de BNB te combineren met het behalen van een bewijs pedagogische bekwaamheid via de verkorte educatieve bachelor.

In het keuzetraject secundair onderwijs ontdek je wat de basis is voor een goed, zorgbreed secundair onderwijs. Je verkent diverse specifieke onderwijsbehoeften bij leerlingen uit het secundair onderwijs en blijft op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het domein van zorg.

Je verdiept je in communicatie met pubers en maakt kennis met de keuzemomenten waar leerlingen in het secundair voor staan en leert hen hierin gericht ondersteunen.

Na de opleiding heb je de nodige handvaten om zelf in je klas meer zorgbreed aan de slag te gaan, maar ook om op schoolniveau de zorg een positieve impuls te geven.

Bachelor-na-bachelor zorgverbreding en remediërend leren, keuzetraject secundair onderwijs studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

Tijdens het keuzetraject 'secundair onderwijs' wordt er gewerkt aan de volgende competenties:

 1. Je werkt vanuit een groeiperspectief verbindend samen met kinderen en jongeren met specifieke (onderwijs)behoeften, hun gezinnen en netwerken, met als doel hun leren, welbevinden en participatie te bevorderen.                                                                        
 2. Je werkt handelingsgericht, coachend en interprofessioneel samen met anderen op alle niveaus van het continuüm van zorg om een krachtige leeromgeving te creëren afgestemd op de onderwijsbehoeften van de groep.                                                             
 3. Je handelt planmatig om een krachtige onderwijsleeromgeving op maat te realiseren afgestemd op (complexe) specifieke onderwijsbehoeften van een leerling.     
 4. Je geeft actief mee vorm aan vernieuwingsprocessen met betrekking tot onderwijs- begeleidings- en ondersteuningsnoden op verschillende beleidsniveaus en levert daarbij een constructieve bijdrage tot het realiseren en actualiseren van het schoolwerkplan.             
 5. Je hebt een onderzoekende houding in het domein van onderwijs-, begeleidings- en ondersteuningsnoden en toont een actieve betrokkenheid op maatschappelijke thema’s met focus op diversiteit en inclusie.
 6. Je ontwikkelt en versterkt vanuit een kritisch-reflectieve houding en op een wetenschappelijk onderbouwde wijze voortdurend het eigen professioneel handelen met als doel kwaliteitsvol, innoverend en inclusief onderwijs.                      
Banaba zorgverbreding en remediërend leren leerlingen met ipad

Hoelang doe ik over deze opleiding?

De opleiding bachelor-na-bachelor zorgverbreding en remediërend leren is een studie van 60 studiepunten. Het modeltraject bestaat uit twee opleidingsfasen van elk 30 studiepunten. De minimumduur is twee academiejaren (halftijds). Je kan de opleiding ook spreiden over meer dan twee academiejaren. 

Studenten die geen lerarendiploma hebben behaald, volgen in de 1ste opleidingsfase een extra opleidingsonderdeel: basisprincipes van leren en onderwijzen. Zo krijg je een initiatie in de onderwijswereld en de professionele taal die daarmee samenhangt. 

Wil je graag onderwijsbevoegdheid behalen dan kan dit in een combinatietraject van de BNB en de EDU-opleidingen. Dit traject bevat 88 SP en wordt gespreid over of 2 jaren.

Student onderwijs VIVES

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

Deze opleiding wil een ontmoetingsplaats zijn voor ieder die zorg draagt voor zorg in het onderwijs. Ontmoeten betekent ook dat je open staat om je ervaringen uit te wisselen en elkaars zorgen te delen.

De opleiding kiest voor een sterke praktijkgerichtheid. Deze krijgt vorm in de evaluatieopdrachten. De sterke praktijkcomponent in de opleiding, vereist dat je in je school voldoende ervaring kan opdoen zodat je de geleerde concepten kan toepassen.

Werk je in het onderwijs, dan doe je automatisch praktijkervaring op tijdens de uitoefening van je opdracht; dat betekent dat er geen praktijkervaring bovenop komt, maar dat je de opdrachten van de opleiding kan uitvoeren in je actuele werkcontext. 

Werk je niet in een onderwijscontext, dan doe je praktijkervaring op in een zorgfunctie gedurende minstens één dag (7u) per schoolweek (per gevolgd studiepunt), met een totaal van 30 volledige dagen praktijkervaring per academiejaar (als je de volledige 30 studiepunten opneemt); het opdoen van praktijkervaring kan ook gespreid worden over halve dagen.

Studenten onderwijs VIVES

Planning van de opleiding.

De opleiding start op 20 september 2023 om 14:00u op de campus in Brugge.

Op de academische kalender vind je de lesmomenten en de deadlines voor de evaluatieopdrachten.

De lessen gaan door op woensdagnamiddag van 14:00 tot 18:00u op de campus in Brugge, tenzij anders vermeld op de kalender.

We volgen de kalender van het onderwijs, dat betekent dat in de schoolvakanties van het SO er geen lesactiviteit wordt gepland.

Half mei stoppen de lessen en worden enkel nog presentaties gepland.

 

 

Studenten onderwijs VIVES

Hoe word ik tijdens de opleiding geëvalueerd?

De (gast)docenten zijn gericht op volwassen studenten die op zich al geïnteresseerd zijn in zorgverbreding, er ook voeling mee hebben en zich kritisch durven opstellen. De werkvormen variëren sterk per opleidingsonderdeel: getuigenissen, film, zelfstudie, opdrachten met praktisch materiaal, colleges, groepsdiscussies.

Er worden weinig echte klassieke examens afgenomen. Voor enkele opleidingsonderdelen is een kennistoets voorzien, vaak via een open boekexamen. Elk opleidingsonderdeel wordt op een geëigende aangepaste manier geëvalueerd. Er wordt meestal gewerkt met praktijkgerichte opdrachten, waarbij je de geleerde concepten toepast in de praktijk (bij voorkeur in de eigen school of in de school waar je praktijkervaring opdoet). 

Op het einde van elke opleidingsfase is er een portfoliobespreking. Je presenteert je portfolio met zorgcompetenties, persoonlijke leerdoelen en persoonlijk leertraject aan je medestudenten en een jury.

Aula student

Kan ik deze opleiding combineren met een baan?

Combineer je je studies met een baan? Goed nieuws, want er zijn verschillende manieren om hierbij steun te krijgen van de Vlaamse Overheid. Er zijn drie opleidingsincentives waarmee de Vlaamse overheid werknemers die werk en studies combineren een duwtje in de rug wil geven. Concreet gaat het om het Vlaams Opleidingsverlof (voorheen: educatief verlof), het Vlaams Opleidingskrediet en opleidingscheques.

Om te weten of je in aanmerking komt voor deze incentives moet je nakijken of je als werknemer voldoet aan de voorwaarden. Alle voorwaarden vind je op de pagina van de Vlaamse opleidingsincentives. Ook de opleiding zelf moet voldoen aan de voorwaarden. De opleidingen die recht geven op de Vlaamse opleidingsincentives vind je in de Opleidingsdatabank.

Lesinhoud
studenten ontspannen

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat onder andere boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Boeken- en syllabilijsten vind je op de pagina met de Startinformatie van jouw opleiding.

Vakken en praktijk

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en praktijk

In het keuzetraject secundair onderwijs ontdek je wat de basis is voor een goed, zorgbreed secundair onderwijs, verken je diverse specifieke onderwijsbehoeften bij leerlingen uit het secundair onderwijs, blijf je op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het domein van zorg, verdiep je je in communicatie met pubers en maak je kennis met de keuzemomenten waar leerlingen in het secundair voor staan en leer je hen hierin gericht ondersteunen.

Hier vind je de ECTS-fiches van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien.

Lessentabel

STARTDAG: woensdag 8 september 2021 om 14 uur in VIVES campus Brugge Xaverianenstraat. 

Kalender

wo 7 sep

 • onthaal

wo 14 sep

 • handelingsgericht werken

wo 21 sep

 • handelingsgericht werken

wo 28 sep

 • handelingsgericht werken

wo 5 okt

 • 14.00 u: uitleg supervisie en portfolio supervisie
 • 14.30 u - 16.30 u: supervisie
 • 16.30 u - 18.00 u: omgaan met het team

wo 12 okt

 • omgaan met het team

wo 19 okt

 • zorgbeleid en leerlingenbegeleiding
 • onderwijscafé

za 22 okt

 • basisprincipes van leren en onderwijzen

wo 26 okt

 • omgaan met het team

wo 2 nov

 • herfstvakantie

wo 9 nov

 • 14 u - 16 u.: supervisie
 • 16 u - 18 u werktijd HGW

wo 16 nov

 • sociaal-dynamisch-affectieve onderwijsbehoeften - secundair onderwijs 

wo 23 nov

 • sociaal-dynamisch-affectieve onderwijsbehoeften - secundair onderwijs 

wo 30 nov

 • sociaal-dynamisch-affectieve onderwijsbehoeften - secundair onderwijs 

wo 7 dec

 • sociaal-dynamisch-affectieve onderwijsbehoeften - secundair onderwijs 

wo 14 dec

 • 14 u. - 16 u.: supervisie

za 17 dec

 • basisprincipes van leren en onderwijzen

wo 21 dec

 • presentaties omgaan met het team

wo 28 dec en wo 4 jan

 • kerstvakantie

wo 11 jan

 • presentaties sociaal-dynamisch-affectieve onderwijsbehoeften - secundair onderwijs 

wo 18 jan

 • zorgbeleid en leerlingenbegeleiding

wo 25 jan

 • zorgbeleid en leerlingenbegeleiding

za 28 jan

 • basisprincipes van leren en onderwijzen

wo 1 feb 

 • zorgbeleid en leerlingenbegeleiding

wo 8 feb

 • goed onderwijs

za 11 feb

 • basisprincipes van leren en onderwijzen

wo 15 feb

 • 14u - 16 u: supervisie

wo 22 feb

 • krokusvakantie

wo 1 mrt 

 • zorgbeleid en leerlingenbegeleiding

za 4 mrt

 • basisprincipes van leren en onderwijzen

wo 8 mrt

 • zorgbeleid en leerlingenbegeleiding

wo 15 mrt

 • 14u - 16u supervisie

wo 22 mrt

 • goed onderwijs

wo 5 apr en wo 12 apr

 • paasvakantie

wo 19 apr

 • goed onderwijs

wo 26 apr

 • goed onderwijs

wo 3 mei

 • goed onderwijs

wo 10 mei

 • geen les

wo 17 mei

 • 14u - 16u: supervisie

wo 24 mei

 • presentatie sociaal-dynamische-affectieve onderwijsbehoeften

wo 31 mei

 • presentaties omgaan met het team

wo 7 juni

 • geen les

wo 14 jun

 • voorstelling portfolio

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Boeken- en syllabilijsten vind je op de pagina met de Startinformatie van jouw opleiding.

drie personen overleggen aan twee laptops over de startinformatie en info rond 'Wat kost studeren?'

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na je studie zorgverbreding en remediërend leren?
Verder studeren

Verder studeren

Binnen het studiegebied onderwijs zijn er heel wat specialisatiemogelijkheden:

 • banaba buitengewoon onderwijs
 • banaba schoolontwikkeling
 • banaba zorgverbreding en remediërend leren
  • basisonderwijs
 • verkorte routes voor kleuter, lager onderwijs en secundair onderwijs
 • postgraduaat zorgleraar
 • micro degree krachtig leraarschap
 • attest rooms-katholieke godsdienst
aan de slag

Aan de slag

Mogelijke zorgfuncties zijn individuele begeleiding van leerlingen, zorgcoördinatie, beleidsondersteuning, leerlingenbegeleider, klastitularis, ondersteuner in het ondersteuningsnetwerk.

kwaliteit

VIVES staat garant voor de kwaliteit van deze opleiding. We doen dit op basis van het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan.