Banaba zorgverbreding en remediërend leren kinderen in klas

banaba zorgverbreding en remediërend leren: basisonderwijs via afstandsonderwijs

BANABA ZORGVERBREDING EN REMEDIËREND LEREN: BASISONDERWIJS
Bachelor-na-bachelor zorgverbreding en remediërend leren, keuzetraject basisonderwijs aan VIVES Noord

Wil jij functioneren als zorgleerkracht of misschien als zorgcoördinator in het lager onderwijs? Kies dan deze banaba als jouw volgende stap.

Word zorgmedewerker voor jouw school of scholengemeenschap

Je verdiept je in diverse onderwijsnoden bij leerlingen uit het basisonderwijs, je krijgt zicht op de wettelijke kaders die bepalend kunnen zijn voor het zorgbeleid in je school, je verkent actuele ontwikkelingen binnen het zorgbeleid en je ontwikkelt vaardigheden in het communiceren met je collega's, team, ouders en leerlingen.

Afgestudeerden zijn tevreden over de opleiding en genieten een goede reputatie waarmee ze aan de slag kunnen gaan in diverse contexten.

Bachelor-na-bachelor zorgverbreding en remediërend leren keuzetraject basisonderwijs studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

Wat leer ik in deze opleiding?

Er wordt gewerkt aan volgende competenties:

 1. De bachelor werkt vanuit een groeiperspectief verbindend samen met kinderen en jongeren met specifieke (onderwijs)behoeften, hun gezinnen en netwerken, met als doel hun leren, welbevinden en participatie te bevorderen.                                                                        
 2. De bachelor werkt handelingsgericht, coachend en interprofessioneel samen met anderen op alle niveaus van het continuüm van zorg om een krachtige leeromgeving te creëren afgestemd op de onderwijsbehoeften van de groep.                                                             
 3. De bachelor handelt planmatig om een krachtige onderwijsleeromgeving op maat te realiseren afgestemd op (complexe) specifieke onderwijsbehoeften van een leerling.     
 4. De bachelor geeft actief mee vorm aan vernieuwingsprocessen met betrekking tot onderwijs- begeleidings- en ondersteuningsnoden op verschillende beleidsniveaus en levert daarbij een constructieve bijdrage tot het realiseren en actualiseren van het schoolwerkplan.             
 5. De bachelor heeft een onderzoekende houding in het domein van onderwijs-, begeleidings- en ondersteuningsnoden en toont een actieve betrokkenheid op maatschappelijke thema’s met focus op diversiteit en inclusie.
 6. De bachelor ontwikkelt en versterkt vanuit een kritisch-reflectieve houding en op een wetenschappelijk onderbouwde wijze voortdurend het eigen professioneel handelen met als doel kwaliteitsvol, innoverend en inclusief onderwijs.                      
Schrijven met een pen op papier

Hoelang doe ik over deze opleiding?

De opleiding bachelor-na-bachelor zorgverbreding en remediërend leren is een studie van 60 studiepunten. Vanuit de opleiding bieden we een modeltraject met de volgorde van de vakken zoals deze aan bod komen in contactonderwijs. Dit modeltraject bestaat uit twee opleidingsfasen van elk 30 studiepunten. Je kan uiteraard de opleiding afwerken in het tempo dat je zelf verkiest.

 

Bibliotheek Campus Brugge

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

De opleiding start op 27 september 2023 van 15:00 tot 16:00 met een online sessie via teams. Na inschrijving ontvang je een link.

In de academische kalender vind je de momenten waarop de opdrachten worden ingediend en/of gepresenteerd.

Voor het vak 'professionele identiteit' adviseren we om dit op te nemen in contactonderwijs. Deze momenten liggen op volgende woensdagen:

 • eerste semester: 4 oktober 2023, 15 november 2023, 13 december 2023
 • tweede semester: 31 januari 2024, 6 maart 2024, 8 mei 2024
 • presentatie portfolio op 12 juni 2024

Studenten die geen onderwijsbevoegdheid hebben, volgen in de eerste opleidingsfase een extra opleidingsonderdeel: basisprincipes van leren en onderwijzen. Zo krijgen ze een initiatie in de onderwijswereld en het specifieke vakjargon dat daarmee samenhangt. Dit opleidingsonderdeel gaat door op 4 zaterdagen, verspreid over het academiejaar. Je kan dit vak ook zelfstandig verwerken.

Er wordt voor deze opleiding praktijkervaring in rekening gebracht. Deze praktijkervaring wordt geïntegreerd in elk opleidingsonderdeel door middel van de praktijkgerichte opdrachten.

Werk je in het onderwijs, dan doe je automatisch praktijkervaring op tijdens de uitoefening van je opdracht; dat betekent dat er geen praktijkervaring bovenop komt, maar dat je de opdrachten van de opleiding kan uitvoeren in je werkcontext. 

Werk je niet in het onderwijs, dan moet je praktijkervaring opdoen in een zorgfunctie (zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, zorgleerkracht) gedurende minstens één dag (7u) per schoolweek (per gevolgd studiepunt). Het opdoen van praktijkervaring kan ook gespreid worden over halve dagen.

Studenten onderwijs VIVES

De (gast)docenten zijn gericht op volwassen studenten die op zich al geïnteresseerd zijn in zorgverbreding, er ook voeling mee hebben en zich kritisch durven opstellen. De werkvormen variëren sterk per opleidingsonderdeel: getuigenissen, film, zelfstudie, opdrachten met praktisch materiaal, colleges of groepsdiscussies.

Er worden weinig echte klassieke examens afgenomen. Voor enkele opleidingsonderdelen is een kennistoets voorzien, vaak via een open boekexamen. Elk opleidingsonderdeel wordt op een aangepaste manier geëvalueerd. Er wordt meestal gewerkt met praktijkgerichte opdrachten, waarbij je de geleerde concepten toepast in de praktijk (bij voorkeur in de eigen school of in de school waar je praktijkervaring opdoet). Op het einde van elke opleidingsfase is er een portfoliobespreking. Je presenteert je portfolio met zorgcompetenties, persoonlijke leerdoelen en persoonlijk leertraject aan je medestudenten en een jury.

 

Studenten onderwijs VIVES

Kan ik deze opleiding combineren met een baan?

Combineer je je studies met een baan? Goed nieuws, want er zijn verschillende manieren om hierbij steun te krijgen van de Vlaamse Overheid. Er zijn drie opleidingsincentives waarmee de Vlaamse overheid werknemers die werk en studies combineren een duwtje in de rug wil geven. Concreet gaat het om het Vlaams Opleidingsverlof (voorheen: educatief verlof), het Vlaams Opleidingskrediet en opleidingscheques.

Om te weten of je in aanmerking komt voor deze incentives moet je nakijken of je als werknemer voldoet aan de voorwaarden. Alle voorwaarden vind je op de pagina van de Vlaamse opleidingsincentives. Ook de opleiding zelf moet voldoen aan de voorwaarden. De opleidingen die recht geven op de Vlaamse opleidingsincentives vind je in de Opleidingsdatabank.

drie personen overleggen aan twee laptops over de startinformatie en info rond 'Wat kost studeren?'

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na mijn bachelor-na-bachelor zorgverbreding en remediërend leren?
Verder studeren

Verder studeren

Binnen het studiegebied onderwijs zijn er heel wat specialisatiemogelijkheden:

 • banaba buitengewoon onderwijs
 • banaba schoolontwikkeling
 • banaba zorgverbreding en remediërend leren
  • basisonderwijs
  • secundair onderwijs
 • verkorte studieroutes voor kleuter, lager en secundair onderwijs
 • postgraduaat zorgleraar
 • attest rooms-katholieke godsdienst

aan de slag

Mogelijke zorgfuncties zijn: zorgleraar , zorgcoördinator, beleidsondersteuning, als klastitularis, logo- of kinesitherapie op school, ondersteuner in het ondersteuningsnetwerk, CLB-medewerker.