Banaba zorgverbreding en remediërend leren kinderen in klas

banaba zorgverbreding en remediërend leren: basisonderwijs

Bachelor-na-bachelor zorgverbreding en remediërend leren, keuzetraject basisonderwijs aan VIVES Noord

Wil jij functioneren als zorgleerkracht of misschien als zorgcoördinator in het lager onderwijs? Kies dan deze banaba als jouw volgende stap.

Waar kan ik dit volgen?
Word zorgmedewerker voor jouw school of scholengemeenschap
Banaba zorgverbreding en remediërend leren schoolklas

Je verdiept je in diverse onderwijsnoden bij leerlingen uit het basisonderwijs, je krijgt zicht op de wettelijke kaders die bepalend kunnen zijn voor het zorgbeleid in je school, je verkent actuele ontwikkelingen binnen het zorgbeleid en je ontwikkelt vaardigheden in het communiceren met je collega's, team, ouders en leerlingen.

Afgestudeerden zijn tevreden over de opleiding en genieten een goede reputatie waarmee ze aan de slag kunnen gaan in diverse contexten.

 

Bachelor-na-bachelor zorgverbreding en remediërend leren keuzetraject basisonderwijs studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

Er wordt gewerkt aan volgende competenties:

 1. De bachelor werkt vanuit een groeiperspectief verbindend samen met kinderen en jongeren met specifieke (onderwijs)behoeften, hun gezinnen en netwerken, met als doel hun leren, welbevinden en participatie te bevorderen.                                                                        
 2. De bachelor werkt handelingsgericht, coachend en interprofessioneel samen met anderen op alle niveaus van het continuüm van zorg om een krachtige leeromgeving te creëren afgestemd op de onderwijsbehoeften van de groep.                                                             
 3. De bachelor handelt planmatig om een krachtige onderwijsleeromgeving op maat te realiseren afgestemd op (complexe) specifieke onderwijsbehoeften van een leerling.     
 4. De bachelor geeft actief mee vorm aan vernieuwingsprocessen met betrekking tot onderwijs- begeleidings- en ondersteuningsnoden op verschillende beleidsniveaus en levert daarbij een constructieve bijdrage tot het realiseren en actualiseren van het schoolwerkplan.             
 5. De bachelor heeft een onderzoekende houding in het domein van onderwijs-, begeleidings- en ondersteuningsnoden en toont een actieve betrokkenheid op maatschappelijke thema’s met focus op diversiteit en inclusie.
 6. De bachelor ontwikkelt en versterkt vanuit een kritisch-reflectieve houding en op een wetenschappelijk onderbouwde wijze voortdurend het eigen professioneel handelen met als doel kwaliteitsvol, innoverend en inclusief onderwijs.                      
Banaba zorgverbreding en remediërend leren in de klas

Hoelang doe ik over deze opleiding?

De opleiding bachelor-na-bachelor zorgverbreding en remediërend leren is een studie van 60 studiepunten. Het modeltraject bestaat uit twee opleidingsfasen van elk 30 studiepunten. De minimumduur is twee academiejaren (halftijds). Je kan de opleiding ook spreiden over meer dan twee academiejaren. 

De lessen vinden telkens plaats op woensdagnamiddag van 14u tot 18u.

 

Campus Brugge bibliotheek

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

Studenten die geen initiële lerarenopleiding hebben gevolgd, volgen in de eerste opleidingsfase een extra opleidingsonderdeel: basisprincipes van leren en onderwijzen. Zo krijgen ze een initiatie in de onderwijswereld en het specifieke vakjargon dat daarmee samenhangt. Dit opleidingsonderdeel gaat door op 4 zaterdagen, verspreid over het academiejaar.

Naast de contacturen, georganiseerd op woensdagnamiddagen tijdens de schoolweken, wordt er ook praktijkervaring in rekening gebracht. Deze praktijkervaring wordt geïntegreerd in elk opleidingsonderdeel door middel van de praktijkgerichte opdrachten.

Werk je in het onderwijs, dan doe je automatisch praktijkervaring op tijdens de uitoefening van je opdracht; dat betekent dat er geen praktijkervaring bovenop komt, maar dat je de opdrachten van de opleiding kan uitvoeren in je actuele werkcontext. 

Werk je niet in een school, dan moet je praktijkervaring opdoen in een zorgfunctie gedurende minstens één dag (7u) per schoolweek (per gevolgd studiepunt), met een totaal van 30 volledige dagen praktijkervaring per academiejaar (als je de volledige 30 studiepunten opneemt); het opdoen van praktijkervaring kan ook gespreid worden over halve dagen.

Studenten onderwijs VIVES

Werkvormen en evaluatie

De (gast)docenten zijn gericht op volwassen studenten die op zich al geïnteresseerd zijn in zorgverbreding, er ook voeling mee hebben en zich kritisch durven opstellen. De werkvormen variëren sterk per opleidingsonderdeel: getuigenissen, film, zelfstudie, opdrachten met praktisch materiaal, colleges of groepsdiscussies.

Er worden weinig echte klassieke examens afgenomen. Voor enkele opleidingsonderdelen is een kennistoets voorzien, vaak via een open boekexamen. Elk opleidingsonderdeel wordt op een aangepaste manier geëvalueerd. Er wordt meestal gewerkt met praktijkgerichte opdrachten, waarbij je de geleerde concepten toepast in de praktijk (bij voorkeur in de eigen school of in de school waar je praktijkervaring opdoet). Op het einde van elke opleidingsfase is er een portfoliobespreking. Je presenteert je portfolio met zorgcompetenties, persoonlijke leerdoelen en persoonlijk leertraject aan je medestudenten en een jury.

Voor sommige opleidingsonderdelen is er verplichte deelname aan alle lessen omwille van permanente evaluatie aan de hand van oefeningen en simulaties. Dit geldt voor de volgende opleidingsonderdelen: Omgaan met het team, Omgaan met ouders en coachen van collega’s. Ook voor werken aan eigen professionalisering 1 en 2, is er verplichte aanwezigheid omwille van de evaluatievorm.

Studenten onderwijs VIVES

Kan ik deze opleiding combineren met een baan?

Combineer je je studies met een baan? Goed nieuws, want er zijn verschillende manieren om hierbij steun te krijgen van de Vlaamse Overheid. Er zijn drie opleidingsincentives waarmee de Vlaamse overheid werknemers die werk en studies combineren een duwtje in de rug wil geven. Concreet gaat het om het Vlaams Opleidingsverlof (voorheen: educatief verlof), het Vlaams Opleidingskrediet en opleidingscheques.

Om te weten of je in aanmerking komt voor deze incentives moet je nakijken of je als werknemer voldoet aan de voorwaarden. Alle voorwaarden vind je op de pagina van de Vlaamse opleidingsincentives. Ook de opleiding zelf moet voldoen aan de voorwaarden. De opleidingen die recht geven op de Vlaamse opleidingsincentives vind je in de Opleidingsdatabank.

Lesinhoud
studenten ontspannen

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat onder andere boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Al het nodige cursusmateriaal wordt tijdens de lessen zelf ter beschikking gesteld van de studenten. Presentaties en ander ondersteunend materiaal wordt ter beschikking gesteld van de studenten via het elektronische leerplatform Toledo. Voor sommige vakken dient een boek aangekocht te worden. Dat kan steeds individueel of via de opleiding.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Je verdiept je in diverse onderwijsnoden bij leerlingen uit het basisonderwijs, je krijgt zicht op en kan bepalend zijn voor het zorgbeleid in je school, je verkent actuele ontwikkelingen binnen het zorgbeleid en je leert om met je collega’s samen op weg te gaan.

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Kalender

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien.

Kalender

Je hebt bijna elke woensdagnamiddag van een schoolweek (ongeveer 29 in het totaal) les van 14u tot 18u, vanaf de eerste woensdag van september tot het eerste deel van juni. Studenten die geen bachelor in het onderwijs hebben behaald, volgen in de 1ste opleidingsfase een extra opleidingsonderdeel: basisprincipes van leren en onderwijzen. Deze 4 lessen van telkens 3 uur zijn gepland op zaterdagvoormiddag van 9 uur tot 12u. Deze zaterdagen worden gespreid over het academiejaar. 

STARTDAG: woensdag 8 september 2021 om 14 uur in VIVES campus Brugge Xaverianenstraat. 

Kalender

wo 7 sep

 • onthaal

wo 14 sep

 • handelingsgericht werken

wo 21 sep

 • handelingsgericht werken

wo 28 sep

 • handelingsgericht werken

wo 5 okt

 • 14.00 u: uitleg supervisie en portfolio supervisie
 • 14.30 u - 16.30 u: supervisie
 • 16.30 u - 18.00 u: omgaan met het team

wo 12 okt

 • omgaan met het team

wo 19 okt

 • zorgbeleid en leerlingenbegeleiding
 • onderwijscafé

za 22 okt

 • basisprincipes van leren en onderwijzen

wo 26 okt

 • omgaan met het team

wo 2 nov

 • herfstvakantie

wo 9 nov

 • 14 u - 16 u.: supervisie
 • 16 u - 18 u werktijd HGW

wo 16 nov

 • sociaal-dynamisch-affectieve onderwijsbehoeften basisonderwijs 1

wo 23 nov

 • sociaal-dynamisch-affectieve onderwijsbehoeften basisonderwijs 1

wo 30 nov

 • sociaal-dynamisch-affectieve onderwijsbehoeften basisonderwijs 1

wo 7 dec

 • sociaal-dynamisch-affectieve onderwijsbehoeften basisonderwijs 1

wo 14 dec

 • 14 u. - 16 u.: supervisie

za 17 dec

 • basisprincipes van leren en onderwijzen

wo 21 dec

 • presentaties omgaan met het team

wo 28 dec en wo 4 jan

 • kerstvakantie

wo 11 jan

 • presentaties sociaal-dyn-affectieve onderwijsbehoeften 

wo 18 jan

 • zorgbeleid en leerlingenbegeleiding

wo 25 jan

 • zorgbeleid en leerlingenbegeleiding

za 28 jan

 • basisprincipes van leren en onderwijzen

wo 1 feb 

 • zorgbeleid en leerlingenbegeleiding

wo 8 feb

 • cognitieve onderwijsbehoeften taal

za 11 feb

 • basisprincipes van leren en onderwijzen

wo 15 feb

 • 14u - 16 u: supervisie

wo 22 feb

 • krokusvakantie

wo 1 mrt 

 • zorgbeleid en leerlingenbegeleiding

za 4 mrt

 • basisprincipes van leren en onderwijzen

wo 8 mrt

 • zorgbeleid en leerlingenbegeleiding

wo 15 mrt

 • 14u - 16u supervisie

wo 22 mrt

 • geen les

wo 5 apr en wo 12 apr

 • paasvakantie

wo 19 apr

 • cognitieve onderwijsbehoeften taal

wo 26 apr

 • cognitieve onderwijsbehoeften taal

wo 3 mei

 • cognitieve onderwijsbehoeften psychomotoriek

wo 10 mei

 • cognitieve onderwijsbehoeften psychomotoriek

wo 17 mei

 • 14u - 16u: supervisie

wo 24 mei

 • presentatie sociaal-dynamische-affectieve onderwijsbehoeften

wo 31 mei

 • presentaties omgaan met het team

wo 7 juni

 • presentaties cognitieve onderwijsbehoeften

wo 14 jun

 • voorstelling portfolio

 

Studiemateriaal

Al het nodige cursusmateriaal wordt tijdens de lessen zelf ter beschikking gesteld van de studenten. Presentaties en ander ondersteunend materiaal wordt ter beschikking gesteld van de studenten via het elektronische leerplatform Toledo. Voor sommige vakken dient een boek aangekocht te worden. Dat kan steeds individueel of via de opleiding.

drie personen overleggen aan twee laptops over de startinformatie en info rond 'Wat kost studeren?'

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na mijn bachelor-na-bachelor zorgverbreding en remediërend leren?
Verder studeren

Verder studeren

Binnen het studiegebied onderwijs zijn er heel wat specialisatiemogelijkheden:

 • banaba buitengewoon onderwijs
 • banaba schoolontwikkeling
 • banaba zorgverbreding en remediërend leren
  • basisonderwijs
  • secundair onderwijs
 • verkorte studieroutes voor kleuter, lager en secundair onderwijs
 • postgraduaat zorgleraar
 • attest rooms-katholieke godsdienst
aan de slag

Aan de slag

Mogelijke zorgfuncties zijn: zorgleraar , zorgcoördinator, beleidsondersteuning, als klastitularis, logo- of kinesitherapie op school, ondersteuner in het ondersteuningsnetwerk, CLB-medewerker.