Banaba zorgverbreding en remediërend leren kinderen in klas

banaba zorgverbreding en remediërend leren: basisonderwijs

Bachelor-na-bachelor zorgverbreding en remediërend leren, keuzetraject basisonderwijs aan VIVES Noord

In het keuzetraject basisonderwijs van de banaba zorgverbreding en remediërend leren maak je kennis met een aantal opleidingsonderdelen die je toelaten om je te ontwikkelen tot een onderlegde zorgmedewerker voor je school of scholengemeenschap.

Waar kan ik dit volgen?
Word zorgmedewerker voor jouw school of scholengemeenschap
Banaba zorgverbreding en remediërend leren schoolklas

In een tweejarig supervisietraject wordt er in kleine groepen gericht gewerkt aan jouw zorgcompetenties. De afgestudeerden genieten een goede reputatie waar ze aan de slag gaan.

Je verdiept je in diverse onderwijsnoden bij leerlingen uit het basisonderwijs, je krijgt zicht op en kan bepalend zijn voor het zorgbeleid in je school, je verkent actuele ontwikkelingen binnen het zorgbeleid en je leert om met je collega’s samen op weg te gaan.

Bachelor-na-bachelor zorgverbreding en remediërend leren keuzetraject basisonderwijs studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

Tijdens het keuzetraject 'basisonderwijs' wordt er gewerkt aan de volgende competenties:

 • je wordt een planmatig begeleider van leerlingen met specifieke onderwijsnoden,
 • je bent een vertaler van het onderwijsaanbod, de leerlijnen en inhouden uit diverse leerdomeinen, rekening houdend met de specifieke onderwijsnoden van de leerlingen in het basisonderwijs,
 • je bent een partner van ouders, leerlingen en een ruim team van betrokkenen uit de omgeving van de leerling met specifieke onderwijsnoden, vanuit een maatschappelijke verbondenheid,
 • je wordt een coach van collega’s en coördinator van beleidsondersteunende maatregelen bij de implementatie van het planmatig handelen op klas- en schoolniveau,
 • je bent een zichzelf sturende en geëngageerde persoon die voortdurend leert uit eigen en andermans ervaringen en uit meerdere bronnen.
Banaba zorgverbreding en remediërend leren in de klas

Hoelang doe ik over deze opleiding?

De opleiding bachelor-na-bachelor zorgverbreding en remediërend leren is een studie van 60 studiepunten. Het modeltraject bestaat uit twee opleidingsfasen van elk 30 studiepunten. De minimumduur is twee academiejaren (halftijds). Je kan de opleiding ook spreiden over meer dan twee academiejaren. Er is ook een 1-jarig traject in duaal leren.

De lessen vinden telkens plaats op woensdagnamiddag van 14u tot 18u.

 

Campus Brugge bibliotheek

Hoe is de opleiding georganiseerd?

Studenten die geen initiële lerarenopleiding hebben gevolgd, volgen in de eerste opleidingsfase een extra opleidingsonderdeel: basisprincipes van leren en onderwijzen. Zo krijgen ze een initiatie in de onderwijswereld en het specifieke vakjargon dat daarmee samenhangt. Dit opleidingsonderdeel gaat door op 4 zaterdagen, verspreid over het academiejaar.

Naast de contacturen, georganiseerd op woensdagnamiddagen tijdens de schoolweken, wordt er ook praktijkervaring in rekening gebracht. Deze praktijkervaring wordt geïntegreerd in elk opleidingsonderdeel door middel van de praktijkgerichte opdrachten.

Werk je (quasi voltijds) in het onderwijs, dan doe je automatisch praktijkervaring op tijdens de uitoefening van je opdracht; dat betekent dat er geen praktijkervaring bovenop komt, maar dat je de opdrachten van de opleiding kan uitvoeren in je actuele werkcontext. Werk je niet in een school, dan moet je praktijkervaring opdoen in een zorgfunctie gedurende minstens één dag (7u) per schoolweek (per gevolgd studiepunt), met een totaal van 30 volledige dagen praktijkervaring per academiejaar (als je de volledige 30 studiepunten opneemt); het opdoen van praktijkervaring kan ook gespreid worden over halve dagen.

Studenten onderwijs VIVES

Werkvormen en evaluatie

De (gast)docenten zijn gericht op volwassen studenten die op zich al geïnteresseerd zijn in zorgverbreding, er ook voeling mee hebben en zich kritisch durven opstellen. De werkvormen variëren sterk per opleidingsonderdeel: getuigenissen, film, zelfstudie, opdrachten met praktisch materiaal, colleges of groepsdiscussies.

Er worden weinig echte klassieke examens afgenomen. Voor enkele opleidingsonderdelen is een kennistoets voorzien, vaak via een open boekexamen. Elk opleidingsonderdeel wordt op een aangepaste manier geëvalueerd. Er wordt meestal gewerkt met praktijkgerichte opdrachten, waarbij je de geleerde concepten toepast in de praktijk (bij voorkeur in de eigen school of in de school waar je praktijkervaring opdoet). Op het einde van elke opleidingsfase is er een portfoliobespreking. Je presenteert je portfolio met zorgcompetenties, persoonlijke leerdoelen en persoonlijk leertraject aan je medestudenten en een jury.

Voor sommige opleidingsonderdelen is er verplichte deelname aan alle lessen omwille van permanente evaluatie aan de hand van oefeningen en simulaties. Dit geldt voor de volgende opleidingsonderdelen: Omgaan met het team, Omgaan met ouders en coachen van collega’s. Ook voor werken aan eigen professionalisering 1 en 2, is er verplichte aanwezigheid omwille van de evaluatievorm.

Studenten onderwijs VIVES

Kan ik deze opleiding combineren met een baan?

Combineer je je studies met een baan? Goed nieuws, want er zijn verschillende manieren om hierbij steun te krijgen van de Vlaamse Overheid. Er zijn drie opleidingsincentives waarmee de Vlaamse overheid werknemers die werk en studies combineren een duwtje in de rug wil geven. Concreet gaat het om het Vlaams Opleidingsverlof (voorheen: educatief verlof), het Vlaams Opleidingskrediet en opleidingscheques.

Om te weten of je in aanmerking komt voor deze incentives moet je nakijken of je als werknemer voldoet aan de voorwaarden. Alle voorwaarden vind je op de pagina van de Vlaamse opleidingsincentives. Ook de opleiding zelf moet voldoen aan de voorwaarden. De opleidingen die recht geven op de Vlaamse opleidingsincentives vind je in de Opleidingsdatabank.

Lesinhoud
studenten ontspannen

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat onder andere boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Al het nodige cursusmateriaal wordt tijdens de lessen zelf ter beschikking gesteld van de studenten. Presentaties en ander ondersteunend materiaal wordt ter beschikking gesteld van de studenten via het elektronische leerplatform Toledo. Voor sommige vakken dient een boek aangekocht te worden. Dat kan steeds individueel of via de opleiding.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Je verdiept je in diverse onderwijsnoden bij leerlingen uit het basisonderwijs, je krijgt zicht op en kan bepalend zijn voor het zorgbeleid in je school, je verkent actuele ontwikkelingen binnen het zorgbeleid en je leert om met je collega’s samen op weg te gaan.

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien.

Lessentabel

Je hebt bijna elke woensdagnamiddag van een schoolweek (ongeveer 29 in het totaal) les van 14u tot 18u, vanaf de eerste woensdag van september tot het eerste deel van juni. Studenten die geen initiële lerarenopleiding hebben gevolgd volgen in de 1ste opleidingsfase een extra opleidingsonderdeel: basisprincipes van leren en onderwijzen. Deze 4 lessen van telkens 3 uur zijn gepland op zaterdagvoormiddag van 9 uur tot 12u. Deze zaterdagen worden gespreid over het academiejaar. Het éénjarig traject wordt georganiseerd in duaal leren. Dit betekent les op woensdag en donderdagnamiddag en 2 dagen stage per week.

STARTDAG: woensdag 8 september 2021 om 14 uur in VIVES campus Brugge. 

Studiemateriaal

Al het nodige cursusmateriaal wordt tijdens de lessen zelf ter beschikking gesteld van de studenten. Presentaties en ander ondersteunend materiaal wordt ter beschikking gesteld van de studenten via het elektronische leerplatform Toledo. Voor sommige vakken dient een boek aangekocht te worden. Dat kan steeds individueel of via de opleiding.

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na mijn bachelor-na-bachelor zorgverbreding en remediërend leren?
Verder studeren

Verder studeren

Binnen het studiegebied onderwijs zijn er heel wat specialisatiemogelijkheden:

 • banaba buitengewoon onderwijs
 • banaba schoolontwikkeling
 • banaba zorgverbreding en remediërend leren
  • basisonderwijs
  • secundair onderwijs
 • lager onderwijs via avondonderwijs
 • postgraduaat zorgleraar
 • attest rooms-katholieke godsdienst
aan de slag

Aan de slag

Mogelijke zorgfuncties zijn individuele begeleiding van leerlingen, zorgcoördinatie, beleidsondersteuning, klastitulatuur, logo- of kinesitherapie op school of GON-begeleiding.