Banaba schoolontwikkeling studenten

banaba schoolontwikkeling via dag- en afstandsonderwijs

banaba school-ontwikkeling
Banaba in het onderwijs: schoolontwikkeling aan VIVES Zuid

Je bent gedreven om bij te dragen aan de aanpak en organisatie van kwaliteitsvol onderwijs. Maar wat is dat nu precies, schoolontwikkeling?

Waar kan ik dit volgen?
Schoolontwikkelaar worden
Campus Torhout

Ben je geboeid door onderwijsprocessen? Voel je je uitgedaagd door onderwijsvernieuwingen? Wil je de kwaliteit van onderwijzen en leren verbeteren?

Wil je samen met een team van collega’s nieuwe ideeën uitwerken? Wil je startende leerkrachten begeleiden? Dan is de banaba schoolontwikkeling iets voor jou.

De opleiding richt zich speciaal tot mensen die geïnteresseerd zijn in schoolontwikkelingsprocessen en die deskundig willen worden in het begeleiden en het realiseren van pedagogische en didactische vernieuwingen.

banaba schoolontwikkeling studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

Hoe stemmen we ons onderwijs af op een wereld in verandering? Hoe houden we rekening met een nieuwe visie op onderwijskwaliteit? Hoe spelen we in op de competenties van de 21ste eeuw? Hoe implementeren we nieuwe vormen van onderwijs? Hoe integreren we principes van het M-decreet? Hoe versterken we het onderwijs in vreemde talen? Hoe komen we tot breed evalueren? Hoe verhogen we de leerresultaten van onze leerlingen?

Tal van veranderingen kenmerken de onderwijsrealiteit. Voor de school een hele verantwoordelijkheid! De nood aan een schoolontwikkelaar die vernieuwingen en verbeteringen stimuleert en begeleidt, wordt scherper. Een bachelor-na-bachelor schoolontwikkeling kan, in dialoog met collega’s, bouwen aan een betere school voor leerlingen, ouders en leraren. Hij beschikt over de nodige competenties om een onderwijsinnovatie op school in te voeren. De bachelor-na-bachelor schoolontwikkeling biedt een opleiding aan leraren en andere onderwijsbetrokkenen in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs die deze taak willen opnemen.

 

Studenten onderwijs

Hoelang doe ik over deze opleiding?

De banaba schoolontwikkeling omvat 60 studiepunten en wordt opgebouwd in een modeltraject van drie jaar (20 studiepunten per jaar). Alle sessies van de opleiding zijn gepland op woensdagnamiddag en/of zaterdagvoormiddag. De opleiding start in september. Na het eerste jaar krijg je een attest van het gevolgde programma.

Studenten onderwijs

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

De opleiding is bedoeld voor al wie houder is van een diploma bachelor in het onderwijs (kleuter, lager of secundair onderwijs) en voor bachelors of masters met een SLOopleiding. Wie in het bezit is van een ander bachelordiploma, moet relevante ervaring in het onderwijs kunnen aantonen. Dit geldt ook voor kandidaten met een masterdiploma.

studenten aan het sporten

Kan ik deze opleiding combineren met een baan?

Combineer je je studies met een baan? Goed nieuws, want er zijn verschillende manieren om hierbij steun te krijgen van de Vlaamse Overheid. Er zijn twee opleidingsincentives waarmee de Vlaamse overheid werknemers die werk en studies combineren een duwtje in de rug wil geven. Concreet gaat het om het Vlaams Opleidingsverlof (voorheen: educatief verlof), het Vlaams Opleidingskrediet.

Om te weten of je in aanmerking komt voor deze incentives moet je nakijken of je als werknemer voldoet aan de voorwaarden. Alle voorwaarden vind je op de pagina van de Vlaamse opleidingsincentives. Ook de opleiding zelf moet voldoen aan de voorwaarden. De opleidingen die recht geven op de Vlaamse opleidingsincentives vind je in de Opleidingsdatabank.

Lesinhoud
studenten ontspannen

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

In de banaba schoolontwikkeling verdiep je je in tal van aspecten van het onderwijs: visies op onderwijs, onderwijskundige inzichten, actuele tendensen, het functioneren van schoolorganisaties, het begeleiden en leiden in onderwijs, het invoeren van vernieuwingen, het voorbereiden en uitvoeren van een praktijkonderzoek, het coachen van collega’s (zowel startende leraren als leraren met ervaring), kwaliteitszorg in onderwijs, inzichten i.v.m. professionalisering, internationalisering enz. Aan kennis, vaardigheden en attitudes werken we door in te spelen op de onderwijsrealiteit van de school zelf.

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien.

Lessentabel

Download hier de lessentabel met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen in de eerste, tweede en derde fase van je opleiding. Via deze link kan je (bovenaan links) ook het uurrooster van onze huidige studenten opvragen.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

drie personen overleggen aan twee laptops over de startinformatie en info rond 'Wat kost studeren?'

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na je banaba schoolontwikkeling?
Verder studeren

Verder studeren

Binnen het studiegebied onderwijs zijn er ook heel wat specialisatiemogelijkheden:

  • banaba buitengewoon onderwijs
  • banaba zorgverbreding en remediërend leren
    • basisonderwijs
    • secundair onderwijs
  • lager onderwijs via avondonderwijs
  • postgraduaat zorgleraar
  • attest rooms-katholieke godsdienst
aan de slag

Aan de slag

Na de opleiding ben je als schoolontwikkelaar in staat om binnen de schoolorganisatie verschillende rollen te vervullen bijvoorbeeld interne procesbegeleider, onderzoeker, innovatiecoördinator, aanvangsbegeleider, coach van collega’s of vakgroepverantwoordelijke.

kwaliteit

VIVES staat garant voor de kwaliteit van deze opleiding. We doen dit op basis van het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan.