Banaba schoolontwikkeling studenten

banaba schoolontwikkeling via afstandsonderwijs

banaba school-ontwikkeling via afstands-onderwijs
Bachelor na bachelor in het onderwijs: schoolontwikkeling aan VIVES Zuid

Het onderwijs heeft nood aan schoolontwikkelaars die vernieuwingen en verbeteringen in scholen aanbrengen en stimuleren. Iets voor jou?

Schoolontwikkelaar worden
Banaba schoolontwikkeling studenten rond tafel

Scholen krijgen vandaag een grote autonomie om kwaliteitsvol onderwijs te organiseren. Dit betekent dat ze zelf keuzes kunnen en moeten maken. Directies en schoolteams staan zelf in voor de manier waarop ze hun onderwijs realiseren en optimaliseren. Scholen moeten op honderden vragen een antwoord bieden.

Ben je geboeid door onderwijsprocessen? Voel je je uitgedaagd door onderwijsvernieuwingen? Wil je de kwaliteit van onderwijzen en leren verbeteren? Wil je samen met een team van collega’s nieuwe ideeën uitwerken? Wil je startende leerkrachten begeleiden? Dan is de banaba schoolontwikkeling iets voor jou.

De opleiding richt zich speciaal tot mensen die geïnteresseerd zijn in schoolontwikkelingsprocessen en die deskundig willen worden in het begeleiden en het realiseren van pedagogische en didactische vernieuwingen.

Banaba schoolontwikkeling studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Aantal studiepunten

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

Hoe stemmen we ons onderwijs af op een wereld in verandering? Hoe houden we rekening met een nieuwe visie op onderwijskwaliteit? Hoe spelen we in op de competenties van de 21ste eeuw? Hoe implementeren we nieuwe vormen van onderwijs? Hoe integreren we principes van het M-decreet? Hoe versterken we het onderwijs in vreemde talen? Hoe komen we tot breed evalueren? Hoe verhogen we de leerresultaten van onze leerlingen?

Een bachelor-na-bachelor schoolontwikkeling kan, in dialoog met collega’s, bouwen aan een betere school voor leerlingen, ouders en leraren. Hij beschikt over de nodige competenties om een onderwijsinnovatie op school in te voeren. De bachelor-na-bachelor schoolontwikkeling biedt een opleiding aan leraren en andere onderwijsbetrokkenen in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs die deze taak willen opnemen.

Studenten onderwijs VIVES

Hoelang doe ik over deze opleiding?

De banaba schoolontwikkeling omvat 60 studiepunten en wordt opgebouwd in een modeltraject van drie jaar (20 studiepunten per jaar). Alle sessies van de opleiding zijn gepland op woensdagnamiddag en/of zaterdagvoormiddag. De opleiding start in september. Na het eerste jaar krijg je een attest van het gevolgde programma.

Banaba schoolontwikkeling schoolbord

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

De opleiding is bedoeld voor al wie houder is van een diploma bachelor in het onderwijs (kleuter, lager of secundair onderwijs) en voor bachelors of masters met een SLO-opleiding. Wie in het bezit is van een ander bachelordiploma, moet relevante ervaring in het onderwijs kunnen aantonen. Dit geldt ook voor kandidaten met een masterdiploma.

Banaba schoolontwikkeling leerlingen met ipad

Kan ik deze opleiding combineren met een baan?

Combineer je je studies met een baan? Goed nieuws, want er zijn verschillende manieren om hierbij steun te krijgen van de Vlaamse Overheid. Er zijn twee opleidingsincentives waarmee de Vlaamse overheid werknemers die werk en studies combineren een duwtje in de rug wil geven. Concreet gaat het om het Vlaams Opleidingsverlof (voorheen: educatief verlof), het Vlaams Opleidingskrediet.

Om te weten of je in aanmerking komt voor deze incentives moet je nakijken of je als werknemer voldoet aan de voorwaarden. Alle voorwaarden vind je op de pagina van de Vlaamse opleidingsincentives. Ook de opleiding zelf moet voldoen aan de voorwaarden. De opleidingen die recht geven op de Vlaamse opleidingsincentives vind je in de Opleidingsdatabank.

Lesinhoud
Avondonderwijs

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat onder andere boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Een vaste kost van € 34 is alvast het softwarepakket van Signpost - Academic Software.

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Boeken- en syllabilijsten vind je op de pagina met de Startinformatie van jouw opleiding.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

In de banaba schoolontwikkeling verdiep je je in tal van aspecten van het onderwijs: visies op onderwijs, onderwijskundige inzichten, actuele tendensen, het functioneren van schoolorganisaties, het begeleiden en leiden in onderwijs, het invoeren van vernieuwingen, het voorbereiden en uitvoeren van een praktijkonderzoek, het coachen van collega’s (zowel startende leraren als leraren met ervaring), kwaliteitszorg in onderwijs, inzichten i.v.m. professionalisering, internationalisering enz. Aan kennis, vaardigheden en attitudes werken we door in te spelen op de onderwijsrealiteit van de school zelf.

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Leren zonder lessen

Er zijn geen lesmomenten op de campus en toch sta je er niet alleen voor. Je docenten helpen je volledig op afstand.

 

Leren zonder lessen

Ons team afstandsonderwijs ondersteunt je heel graag op weg naar je diploma. Het aangepast studiemateriaal, de studiewijzer en de Toledocursus zullen je zeker een heel eind verder helpen. Heb je nog bijkomende vragen of zijn er zaken nog niet helemaal duidelijk, dan kan je steeds bij de docent van het betreffende opleidingsonderdeel terecht. E-mail vervangt grotendeels het dagdagelijks contact tussen student en docent. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Voor bepaalde opleidingsonderdelen gebruikt de docent filmpjes of zijn er soms elektronische klassen. Studenten volgen dan van om het even waar les via het internet. Je kan dan eveneens vragen stellen. Ook videogesprekken maken oefenmomenten met je docent mogelijk.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Een vaste kost van € 34 is alvast het softwarepakket van Signpost - Academic Software.

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Boeken- en syllabilijsten vind je op de pagina met de Startinformatie van jouw opleiding.

Wat na je banaba schoolontwikkeling?
Studenten onderwijs VIVES

Verder studeren

Bijkomend onderwijsvak:

Onderwijsbevoegdheid in het kleuter- of lager onderwijs:

Masteropleidingen:

  • Master in de onderwijskunde, educatieve wetenschappen of pedagogiek na een schakelprogramma

Nascholing:

Banaba schoolontwikkeling studenten

Aan de slag

Na de opleiding ben je als schoolontwikkelaar in staat om binnen de schoolorganisatie verschillende rollen te vervullen bijvoorbeeld interne procesbegeleider, onderzoeker, innovatiecoördinator, aanvangsbegeleider, coach van collega’s of vakgroepverantwoordelijke.

kwaliteit

VIVES staat garant voor de kwaliteit van deze opleiding. We doen dit op basis van het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan.