Banaba buitengewoon onderwijs beschilderde handen

banaba buitengewoon onderwijs via dag- of afstandsonderwijs

banaba buitengewoon onderwijs via dag- of afstands-onderwijs
Bachelor-na-bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs aan VIVES Zuid

Ga aan de slag als leerkracht, paramedicus, opvoeder met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, in het buitengewoon onderwijs, in het gewoon onderwijs of als leerondersteuner.

Waar kan ik dit volgen?
leerkracht in het buitengewoon onderwijs worden
Samenkomst studenten

De opleiding geeft je de kans om in contact te komen met heel wat experten uit het buitengewoon onderwijs. Zo zal je ideeën opdoen voor je eigen beroepspraktijk en deze rijker maken. Je zal vernieuwende visies en aangepaste methodieken ontdekken, leren van collega’s uit andere types of scholen, met een andere vooropleiding of functie.

In de opleiding staat je eigen praktijkervaring als leerkracht, leerondersteuner, paramedicus of opvoeder in het (buitengewoon) onderwijs centraal. Doorheen de opdrachten werk je aan je eigen professionalisering en verbeter je je functioneren op je werkplek. Je kan deze opleiding ook in afstandsonderwijs volgen.

banaba buitengewoon onderwijs studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

In de opleiding focussen we op vijf competenties, die de kern vormen van het beroepsprofiel in het werkveld:

 • Je leert leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op een goede manier begeleiden.
 • Je past het onderwijsaanbod, leerlijnen en leerinhouden aan zodat die beter zijn afgestemd op de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen.
 • Je leert samenwerken met ouders, leerlingen en andere betrokkenen, om een ondersteunend netwerk rond de leerling te vormen.
 • Je verkent het coachen van collega’s en denkt na over beleidsondersteunende maatregelen die het onderwijs inclusiever maken.
 • Je ontwikkelt een onderzoekende houding, waarbij je jezelf voortdurend zal bijsturen tot meer professioneel handelen.

Jouw werkplek in het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften staat centraal in de opleiding. Je vertrekt van je job als (klas)leerkracht, als leerondersteuner, als opvoeder of paramedicus of als zorgcoördinator. Je vertrekt vanuit jouw ervaringen en zal deze doorheen de cursussen en opdrachten verdiepen, verbreden en verruimen. We stimuleren je om je eigen handelen onder de loep te nemen en om met de opdrachten jouw handelen in de praktijk kwalitatief beter en meer onderbouwd te maken. Je vergroot je handelingsalternatieven en zal beter weten wat je doet, hoe je dit kan doen, waartoe en waarom.

Daarnaast sporen we je in deze banaba aan om naar vernieuwing en verruiming te zoeken. We stimuleren je om op zoek te gaan naar andere invalshoeken of een nieuwe aanpak. Samenwerken met collega’s uit een andere school, met een andere functie of jobinhoud geeft je verfrissende ideeën. Je leert andere visies en werkwijzen kennen en kan zo met een nieuwe bril naar je eigen praktijk kijken. 

Je kunt je inschrijven als je aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

 • je hebt een bachelordiploma (professioneel of academisch)
 • je werkt in het onderwijs en bent in het bezit van minimum een diploma secundair onderwijs.
Groene schoolomgeving

Hoelang doe ik over deze opleiding?

De opleiding bestaat uit dertien op zichzelf staande, van elkaar gescheiden opleidingsonderdelen. Samen maakt dit een totaal van zestig studiepunten. Je kan je opleiding spreiden over één, twee of drie jaar. Dit is afhankelijk van je eigen situatie.

Wie werkt in gewoon of buitengewoon onderwijs of als leerondersteuner, volgt meestal de opleiding in twee jaar. Dit is combineerbaar met een voltijdse job. Wie pas afgestudeerd is of niet werkt, volgt de opleiding meestal in één jaar, gecombineerd met geïntegreerde praktijkvorming.

Afhankelijk van je eigen situatie kan een individueel traject gevolgd worden. We stemmen af op je vooropleiding en werkervaring: iedereen die de opleiding start, doorloopt verplicht de vrijstellingsprocedure. Op basis van je eerder behaalde kwalificaties (diploma’s, getuigschriften) en werkervaring wordt een traject op maat uitgestippeld.

We stemmen ook af op je eigen situatie: je kiest of je de opleiding voltijds of deeltijds volgt, ook afwijkende trajecten zijn mogelijk na overleg met de studietrajectbegeleider. Zo kan een extra semester je in sommige gevallen ademruimte geven om de combinatie werk/privé/opleiding haalbaar te houden.

Banaba buitengewoon onderwijs schoolbord

Wanneer vinden de lessen plaats?

De lesmomenten hangen af van je traject. Volg je de opleiding in één jaar, dan heb je les telkens op woensdag. De rest van de week doe je praktijkervaring op. Volg je de opleiding in twee jaar, dan is er elke woensdagnamiddag les.

Kriebeltuin BuO

Ga ik tijdens deze opleiding op stage?

We verwachten dat iedereen die de opleiding start praktijkervaring met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften heeft of opdoet. Als je al in het buitengewoon onderwijs of als leerondersteuner werkt, dan vormt je dagelijkse werk de praktijkcomponent van de opleiding. Het is dus niet nodig om extra praktijkervaring op te doen.

Als je in het gewoon onderwijs werkt, dan gebruik je je ervaring met leerlingen in zorgfase 2 of 3, uit je eigen klas of uit je school. We verwachten dat je beperkt praktijkervaring opdoet in het buitengewoon onderwijs. Je kan dit zowel praktisch als inhoudelijk afstemmen op jouw interesse en mogelijkheden.  Hierbij kan het gaan over klasbezoeken, bijwonen van team- of personeelsvergaderingen, uitwerken van projecten. Je zoekt naar een haalbare invulling die een meerwaarde biedt voor jou en je school.  

Als je niet werkt in het onderwijs, dan moet je verplicht praktijkervaring opdoen om de opleiding te kunnen volgen. Praktijkervaring is geen apart vak in de opleiding, maar is opgenomen binnen alle opleidingsonderdelen. We spreken daarom over een geïntegreerde praktijkvorming. In totaal beslaat dit minimum zestig volledige dagen in het buitengewoon onderwijs.  De school voor buitengewoon onderwijs kies je zelf. De praktische en inhoudelijke planning van deze praktijkervaring werk je zelf uit, in overleg met de hogeschool en de praktijkschool.

Studenten

Kan ik deze opleiding combineren met een baan?

Combineer je je studies met een baan? Goed nieuws, want er zijn verschillende manieren om hierbij steun te krijgen van de Vlaamse Overheid. Er zijn drie opleidingsincentives waarmee de Vlaamse overheid werknemers die werk en studies combineren een duwtje in de rug wil geven. Concreet gaat het om het Vlaams Opleidingsverlof (voorheen: educatief verlof), het Vlaams Opleidingskrediet en opleidingscheques.

Om te weten of je in aanmerking komt voor deze incentives moet je nakijken of je als werknemer voldoet aan de voorwaarden. Alle voorwaarden vind je op de pagina van de Vlaamse opleidingsincentives. Ook de opleiding zelf moet voldoen aan de voorwaarden. De opleidingen die recht geven op de Vlaamse opleidingsincentives vind je in de Opleidingsdatabank.

Lesinhoud
Groep studenten

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat onder andere boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Informatie over de aankoop van studiemateriaal vind je bij de Startinformatie van jouw opleiding.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

In de opleiding vertrekken we steeds vanuit de praktijk. Aan de hand van voorbeelden en concrete tools vertalen we theoretische kaders en onderwijsvernieuwingen naar het concrete handelen op de klasvloer. Hierbij betrekken we de diversiteit van de verschillende types en onderwijsniveaus uit het buitengewoon onderwijs, de ondersteuning vanuit de ondersteuningsnetwerken en een inclusieve onderwijssetting.

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien.

Lessentabel

Download hier de lessentabel met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen van je opleiding. Via deze link kan je (bovenaan links) ook het uurrooster van onze huidige studenten opvragen

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Informatie over de aankoop van studiemateriaal vind je bij de Startinformatie van jouw opleiding.

drie personen overleggen aan twee laptops over de startinformatie en info rond 'Wat kost studeren?'

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Onze campussen zijn leef- en studeercampussen. Je vindt er alle faciliteiten om je studies te ondersteunen. Niet alleen dit, maar ook het studentenleven kan al op de campus van start gaan. 

Wat na je banaba buitengewoon onderwijs?
Verder studeren

Verder studeren

Je kan aan je onderwijsvakken altijd extra expertise toevoegen door nog een onderwijsvak toe te voegen aan je diploma. Binnen het studiegebied onderwijs zijn er ook heel wat specialisatiemogelijkheden:

 • banaba schoolontwikkeling
 • banaba zorgverbreding en remediërend leren
  • basisonderwijs
  • secundair onderwijs
 • lager onderwijs via avondonderwijs
 • postgraduaat zorgleraar
 • attest rooms-katholieke godsdienst
aan de slag

Aan de slag

Als je een lerarenopleiding volgt, wil je natuurlijk graag in het onderwijs aan de slag. Toch zijn er ook buiten het onderwijs heel wat sectoren en functies waar medewerkers met een onderwijsopleiding aan de slag gaan. En omdat je heel wat communicatieve vaardigheden meekrijgt, kun je ook in meer administratieve en commerciële functies terecht.

kwaliteit

VIVES staat garant voor de kwaliteit van deze opleiding. We doen dit op basis van het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan.