Banaba buitengewoon onderwijs beschilderde handen

banaba buitengewoon onderwijs via afstandsonderwijs

banaba buitengewoon onderwijs via afstands-onderwijs
Bachelor-na-bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs aan VIVES Zuid

Je werkt al als leerkracht, paramedicus of opvoeder in het onderwijs, en wil vernieuwende visies en aangepaste methodieken rond verschillende onderwijsbehoeften leren kennen.

Professional in het buitengewoon onderwijs worden
Handelingsgericht werken buitengewoon onderwijs

Wil je graag aan de slag met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (SOB), in het buitengewoon onderwijs, in het gewoon onderwijs, of als leerondersteuner? Dan is de opleiding bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs iets voor jou!

In de opleiding staat je eigen praktijkervaring als leerkracht, leerondersteuner, paramedicus of opvoeder in het (buitengewoon) onderwijs centraal. Doorheen de opdrachten werk je aan je eigen professionalisering en verbeter je je functioneren op je werkplek.

Buitengewoon onderwijs studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Aantal studiepunten

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Wat leer ik in deze opleiding?

In de opleiding focussen we op vijf competenties die de kern vormen van het beroepsprofiel in het werkveld:

 • Je leert leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op een goede manier begeleiden.
 • Je past het onderwijsaanbod, leerlijnen en leerinhouden aan zodat die beter zijn afgestemd op de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen.
 • Je leert samenwerken met ouders, leerlingen en andere betrokkenen, om een ondersteunend netwerk rond de leerling te vormen.
 • Je verkent het coachen van collega’s en denkt na over beleidsondersteunende maatregelen die het onderwijs inclusiever maken.
 • Je ontwikkelt een onderzoekende houding, waarbij je jezelf voortdurend zal bijsturen tot meer professioneel handelen.

Jouw werkplek in het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften staat centraal in de opleiding. Je vertrekt van je job als (klas)leerkracht, als leerondersteuner, als opvoeder of paramedicus of als zorgcoördinator. Je vertrekt vanuit jouw ervaringen en zal deze doorheen de cursussen en opdrachten verdiepen, verbreden en verruimen. We stimuleren je om je eigen handelen onder de loep te nemen en om met de opdrachten jouw handelen in de praktijk kwalitatief beter en meer onderbouwd te maken. Je vergroot je handelingsalternatieven en zal beter weten wat je doet, hoe je dit kan doen, waartoe en waarom.

Daarnaast sporen we je in deze banaba aan om naar vernieuwing en verruiming te zoeken. We stimuleren je om op zoek te gaan naar andere invalshoeken of een nieuwe aanpak. Samenwerken met collega’s uit een andere school, met een andere functie of jobinhoud geeft je verfrissende ideeën. Je leert andere visies en werkwijzen kennen en kan zo met een nieuwe bril naar je eigen praktijk kijken. 

Je kunt je inschrijven als je aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

 • je hebt een bachelordiploma (professioneel of academisch)
 • je werkt in het onderwijs en bent in het bezit van minimum een diploma secundair onderwijs.
Gebarentaal banaba BuO

Hoelang doe ik over deze opleiding?

De opleiding bestaat uit dertien opleidingsonderdelen, die op zichzelf staande, van elkaar gescheiden gehelen zijn. Samen maakt dit een totaal van zestig studiepunten. Je opleiding kan je spreiden over één, twee of drie jaar. Dit is afhankelijk van je eigen situatie.

Wie werkt in gewoon of buitengewoon onderwijs of als leerondersteuner, volgt meestal de opleiding in twee jaar. Dit is combineerbaar met een voltijdse job.

Wie pas afgestudeerd is of niet werkt, volgt meestal de opleiding in één jaar, gecombineerd met geïntegreerde praktijkvorming.

Afhankelijk van je eigen situatie kan een individueel traject gevolgd worden.

We stemmen af op je vooropleiding en werkervaring: iedereen die de opleiding start, doorloopt verplicht de vrijstellingsprocedure. Op basis van je eerder behaalde kwalificaties (diploma’s, getuigschriften) en werkervaring wordt een traject op maat uitgestippeld.

We stemmen ook af op je eigen situatie: je kiest of je de opleiding voltijds of deeltijds volgt, ook afwijkende trajecten zijn mogelijk na overleg met de studietrajectbegeleider. Zo kan een extra semester je in sommige gevallen ademruimte geven om de combinatie werk/privé/opleiding haalbaar te houden.

Banaba buitengewoon onderwijs schoolbord

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

VIVES biedt je via afstandsonderwijs de mogelijkheid om, onder deskundige begeleiding, een bijkomend diploma te behalen. We laten je binnen de opleiding vrij om eigen keuzes te maken: je kiest een aantal opleidingsonderdelen, er zijn geen examens maar enkel praktijkopdrachten waarbij je zelf bepaalt hoe je die invult zodat je ze blijvend kan gebruiken op je werkplek.

De leerstof verwerk je grotendeels zelfstandig (er worden geen lesmomenten georganiseerd), maar je staat er niet alleen voor. Een team van lectoren staat voor je klaar om je te helpen bij inhoudelijke vragen, bij de terugkoppeling naar de werkplek, bij het uitwerken van de opdrachten. Jij kiest zelf op welke manier je begeleiding wenst. Dit kan per mail, per telefoon of via Teams. Je kan ook steeds een afspraak maken met de lector op de campus in Kortrijk.  

Banaba BuO overleg

Hoe zijn de opleiding en de praktijk(opdrachten) met elkaar verbonden?

Omdat we de opleiding en de ervaring op de werkplek beschouwen als twee leeromgevingen die aan elkaar gekoppeld worden, is een intense band met de praktijk, namelijk het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, noodzakelijk tijdens de volledige duur van de opleiding.

Deze praktijkervaring kan op verschillende manieren:

 • Je hebt geen job in het onderwijs: je doet in het kader van de opleiding een geïntegreerde praktijkvorming.  Dit betekent dat je op vrijwillige basis ervaring opdoet in een werkplek buitengewoon onderwijs. Voor de volledige opleiding betekent dit 60 volledige dagen begeleid werkplekleren. 

 • Je hebt een job in het buitengewoon onderwijs of als leerondersteuner: je gebruikt de ervaring binnen jouw job als input voor de opleiding.  Geïntegreerde praktijkvorming is niet nodig.

 • Je hebt een job in het gewoon onderwijs: je kan je ervaring met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (zorgfase 2 en 3) uit je eigen klas of school gebruiken. We verwachten dat je beperkt praktijkervaring opdoet in het buitengewoon onderwijs. Je kan dit zowel praktisch als inhoudelijk afstemmen op jouw interesse en mogelijkheden. Hierbij kan het gaan over klasbezoeken, bijwonen van team- of personeelsvergaderingen of het uitwerken van projecten. Je zoekt naar een haalbare invulling die een meerwaarde biedt voor jou en je school. 

Voor de geïntegreerde praktijkvorming kies je zelf een school in je eigen buurt. In onderling overleg met de student, de school en de hogeschool, wordt de geïntegreerde praktijkvorming ingepland tijdens de duur van je opleiding en worden afspraken gemaakt over een inhoudelijke invulling die aansluit bij je vooropleiding. 

Banaba buitengewoon onderwijs inschrijven

Wanneer kan ik starten met deze opleiding?

Op onze inschrijvingspagina leggen we je uit hoe je je kan inschrijven voor deze opleiding. Goed om te weten is dat afstuderen kan in juni, augustus en januari.

De opleiding kan worden gestart door iedereen die: 

 • een bachelordiploma heeft behaald (bachelor in het onderwijs of een andere professionele of academische bachelor); 

 • minimum een diploma secundair onderwijs heeft behaald en aan het werk is in het (buiten)gewoon onderwijs.

Om in Vlaanderen te kunnen starten aan een opleiding in het hoger onderwijs, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen in verband met diploma, taal en leerkrediet. Raadpleeg hiervoor de inschrijvingsvoorwaarden voor een professionele bacheloropleiding. Om te starten met een opleiding op afstand hoef je geen werkstudent te zijn. 

Lopende studenten in rode overals

Waar en wanneer leg ik examens af?

In de banaba buitengewoon onderwijs worden geen examens afgenomen, maar wordt er uitsluitend gewerkt met praktijkopdrachten. Dit zijn opdrachten die de bedoeling hebben om de theoretische kaders die we in de opleidingsonderdelen aanbieden, te verbinden met jouw werkplek en zo je handelen te verdiepen en te verbeteren. Je hebt een ruime vrijheid bij de concrete uitwerking van de opdrachten zodat je die maximaal kan afstemmen op de eigenheid van je werkplek en op je eigen ontwikkelingsbehoeften. 

Een uitzondering hierop is het opleidingsonderdeel didactiek, dat gevolgd wordt door studenten die geen bewijs pedagogische bekwaamheid hebben. Voor dit opleidingsonderdeel is er een examen. 

Studiemateriaal
Banaba buitengewoon onderwijs beschilderde handen

Studiemateriaal

Het studiemateriaal is zo ontworpen dat je het zelfstandig kan doornemen en verwerken. De studiewijzer is daarbij je centrale infodocument per opleidingsonderdeel: hierin staan je leerdoelen (wat er van je verwacht wordt), praktische informatie en de manier waarop je geëvalueerd zal worden.

Studiemateriaal

Handboeken en syllabi kunnen worden aangekocht via onze webshop. Naast de handboeken en syllabi is er ook ons digitaal leerplatform Toledo met aanvullend studiemateriaal zoals artikelen, filmpjes ter verheldering van de cursusinhoud, discussiefora waar je met vragen terecht kan …

In het kader van de opleiding zal je vaak gebruikmaken van specifieke literatuur uit een gespecialiseerde bibliotheek. Dit kan in de bibliotheek van de lerarenopleiding in Kortrijk, in andere bibliotheken of in een bibliotheek van een andere hogeschool die deel uitmaakt van de associatie KU Leuven (https://associatie.kuleuven.be/diensten/bibliotheken).

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

In de opleiding vertrekken we steeds vanuit de praktijk. Aan de hand van voorbeelden en concrete tools vertalen we theoretische kaders en onderwijsvernieuwingen naar het concrete handelen op de klasvloer. Hierbij betrekken we de diversiteit van de verschillende types en onderwijsniveaus uit het buitengewoon onderwijs, de ondersteuning vanuit de ondersteuningsnetwerken en een inclusieve onderwijssetting.

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Leren zonder lessen

Er zijn geen lesmomenten op de campus en toch sta je er niet alleen voor. Je docenten helpen je volledig op afstand.

Leren zonder lessen

Ons team afstandsonderwijs ondersteunt je heel graag op weg naar je diploma. Het aangepast studiemateriaal, de studiewijzer en de Toledocursus zullen je zeker een heel eind verder helpen. Heb je nog bijkomende vragen of zijn er zaken nog niet helemaal duidelijk, dan kan je steeds bij de docent van het betreffende opleidingsonderdeel terecht. E-mail vervangt grotendeels het dagdagelijks contact tussen student en docent. Ook Teams maakt contact met je docent mogelijk.

Studiemateriaal

Handboeken en syllabi kunnen worden aangekocht via onze webshop. Naast de handboeken en syllabi is er ook ons digitaal leerplatform Toledo met aanvullend studiemateriaal zoals artikelen, filmpjes ter verheldering van de cursusinhoud, discussiefora waar je met vragen terecht kan …

In het kader van de opleiding zal je vaak gebruikmaken van specifieke literatuur uit een gespecialiseerde bibliotheek. Dit kan in de bibliotheek van de lerarenopleiding in Kortrijk, in andere bibliotheken of in een bibliotheek van een andere hogeschool die deel uitmaakt van de associatie KU Leuven (https://associatie.kuleuven.be/diensten/bibliotheken).

Wat na je banaba buitengewoon onderwijs?
Studenten onderwijs VIVES

Verder studeren

Bijkomend onderwijsvak:

Onderwijsbevoegdheid in het kleuter- of lager onderwijs:

Masteropleidingen:

 • Master in de onderwijskunde, educatieve wetenschappen of pedagogiek na een schakelprogramma

Nascholing:

Kortlopende nascholingssessies zoals bijvoorbeeld een nascholing van het Spellenarchief

Banaba buitengewoon onderwijs beschilderde handen

Aan de slag

Met het diploma banaba buitengewoon onderwijs ben je goed voorbereid om in het buitengewoon onderwijs aan de slag te gaan: als bijvoorbeeld leerkracht, paramedicus, opvoeder of ondersteuner. Ook in het gewoon onderwijs heb je een rugzak vol kennis en ervaring die je sterker zal maken in het lesgeven aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Wil je aan de slag in een MultiFunctioneel Centrum (MFC), een instelling voor kinderen en jongeren of een CLB dan zal je kennis van het onderwijs een extra troef zijn.

kwaliteit

VIVES staat garant voor de kwaliteit van deze opleiding. We doen dit op basis van het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan.