Mensen spelen gezelschapspel

STEM oefenen met spel: kleuters en eerste graad lager

STEM oefenen met spel met focus op kleuters en onderbouw onderwijs aan VIVES Noord

Via bordspellen leren kleine kinderen redeneren en oplossingen bedenken voor de probleemopstellingen. Ze ontdekken verschillende denkoperaties.

Bijscholen

Je studie in een oogopslag

Opleidingstype

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Aan de hand van enkele spellen leren we kinderen hoe ze verschillende denkoperaties kunnen toepassen en worden ze zo gestimuleerd om denkproblemen op te lossen. Het is dan ook heel belangrijk dat kinderen op een leuke en speelse manier omgaan met probleemopstellingen en door ‘try and error” hun denkvermogen verder kunnen ontwikkelen. Zo kunnen ze later makkelijker zelfregulerend redeneren en dit toepassen in de dagdagelijkse realiteit.

We schenken ook aandacht aan verschillende soorten denkspellen: solitaire, strategische en coöperatieve denkspellen. Je krijgt als leerkracht een breed gamma aan denkspellen voorgeschoteld zodat er binnen het vakgebied STEM creatief kan omgesprongen worden met ruimtelijke en andere problemen.

Doelgroep

Leerkrachten kleuteronderwijs, buitengewoon onderwijs, ondersteuners, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders

Doelstellingen

  • Bekijken van een gamma spellen die een meerwaarde kunnen bieden in het STEM-onderwijs.
  • Spellen bekijken waarbij het denken van de leerlingen gestimuleerd wordt.
  • Kennismaken met tal van concrete toepassingsmogelijkheden van gezelschapsspellen.
  • Reflecteren over die mogelijkheden in de klaspraktijk.

Methodiek

Voorstellen, uitproberen en bespreken van een selectie gezelschapsspellen met een educatieve meerwaarde.

Praktische informatie

Deze sessie gaat door op donderdag 28 april 2022, van 9u30 tot 12u30.

Prijs: 55 euro - syllabus en drankje inbegrepen.

Plaats: campus VIVES Brugge, Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge.

 

VIVES SpellenLab is een onderdeel van Hogeschool VIVES en werkt rond de integratie van bord- en gezelschapsspellen in het werken met kinderen, jongeren of volwassenen. We beschikken hiervoor over een collectie van 21 000 verschillende bord- en gezelschapsspellen.