Onderwijs- en examenreglement

Op deze pagina vind je het onderwijs- en examenreglement (OER) van hogeschool VIVES. Het document wordt nog voor de start van het nieuwe academiejaar op deze pagina geplaatst en blijft gelden tot aan het eind van het huidige academiejaar.

Deze reglementen zijn ondergeschikt aan de decretale bepalingen in verband met het hoger onderwijs en hun uitvoeringsbepalingen. Alle verwijzingen in dit reglement naar personen en functies slaan zowel op vrouwelijke als op mannelijke personen. Afwijkingen van deze reglementen kunnen alleen worden toegestaan door de raad van bestuur na advies van de academische raad.

Onderwijs- en examenreglement 2019-2020

Het onderwijs- en examenreglement voor wie aan hogeschool VIVES is ingeschreven, kun je hieronder raadplegen:

 

Maatregelen coronacrisis

Door het afgelasten van alle fysieke lessen ten gevolg van de coronacrisis, zal het dit academiejaar in een aantal gevallen niet mogelijk zijn om de werkvorm en evaluatie van een opleidingsonderdeel te laten gebeuren zoals in de ECTS-fiche beschreven staat. Is dat het geval, dan zal je docent daarover via Toledo een aanvulling van de ECTS-fiche publiceren. Het onderwijs- en examenreglement (OER) van Hogeschool VIVES laat dit toe in geval van overmacht. We vragen jou om dit voor elk opleidingsonderdeel van je ISP grondig na te lezen.