Je behaalde een diploma binnen het studiegebied sociaal-agogisch werk je maar hebt nog wat studiehonger? Er zijn nog heel wat mogelijkheden om verder te studeren. 

Je behaalde een graduaatsdiploma sociaal-agogisch werk

na graduaat maatschappelijk werk, graduaat sociaal-cultureel werk, graduaat orthopedagogie of orthopedagogische begeleiding kan je:

 • Een bijkomende graduaatsopleiding volgen binnen het sociaal-agogisch werk (60 STP). Maak je de overstap van het graduaat orthopedagogische begeleiding naar graduaat sociaal-cultureelwerk of graduaat maatschappelijk werk dan bedraagt je traject 60 STP. Stap je over van een graduaat sociaal-cultureel werk , graduaat maatschappelijk werk naar het graduaat orthopedagogische begeleiding dan bedraagt dit traject eveneens 60 STP.
 • Een bijkomende afstudeerrichting volgen binnen je opleiding (45 STP). Na een graduaat sociaal-cultureel werk kan je het graduaat maatschappelijk werk volgen in 45 STP en vice versa.
 • Een aanvullingstraject volgen naar de aansluitende bachelor (90 STP). Na het graduaat orthopedagogie/orthopedagogische begeleiding kan je een aanvullingstraject naar de bachelor orthopedagogie in 90 STP. Ook vanuit het graduaat maatschappelijk werk/sociaal cultureel werk kan je een aanvullingstraject volgen naar de bachelor sociaal werk in 90 STP. Verander je van afstudeerrichting (vb van graduaat sociaal-cultureel werk naar bachelor sociaal werk afstudeerrichting maatschappelijk werk dan bedraagt je traject een 100-tal studiepunten. Je kan deze trajecten volgen in dag- of in afstandsonderwijs.
 • Vrijstellingen krijgen voor andere bachelors binnen het studiegebied sociaal-agogisch werk. Wil je na je sociaal-agogisch graduaatsdiploma een bachelor in het sociaal-agogisch studiegebied volgen die niet rechtstreeks aansluit op je graduaatsopleiding (vb van graduaat orthopedagogische begeleiding naar bachelor toegepaste psychologie) dan bedraagt je traject 120 studiepunten. Je kan deze trajecten volgen in dag of- in afstandsonderwijs.

Je behaalde een bachelordiploma sociaal-agogisch werk

Na een bachelor bachelor orthopedagogie, bachelor toegepaste psychologie, bachelor maatschappelijke veiligheid of bachelor sociaal werk kan je:

 • Een 2de bachelor binnen sociaal-agogisch werk beginnen. Wanneer je een diploma sociaal-agogisch werk hebt nl dan kan je in 60 à 67 studiepunten een 2de sociaal-agogisch werk-bachelordiploma halen, dit zowel in dag- als in afstandsonderwijs. Wie het in dagonderwijs doet kan het doorgaans op 1 jaar doen muv wie een bijkomend diploma bachelor in de toegepaste psychologie wil halen, daar bedraagt het traject minimaal 1,5 jaar.
 • Een 2de bachelordiploma halen buiten het sociaal-agogisch studiegebied. Enkele voorbeelden ( volume aan studiepunten geldt voor instap dit academiejaar binnen vives-opleidingen; door curriculumhervormingen komen hier soms veranderingen in).
  • na een bachelor sociaal-agogisch werk naar bachelor verpleegkunde (177 STP)
  • na een bachelor orthopedagogie of toegepaste psychologie naar logopedie (125 STP)
  • na een bachelor orthopedagogie of toegepaste psychologie naar ergotherapie (120 STP)
  • na een bachelor orthopedagogie naar bachelor kleuteronderwijs (120 STP) , naar lager onderwijs campus Brugge/Torhout 100 à 105 STP, naar secundair onderwijs (120 STP)
  • na een bachelor toegepaste psychologie naar bachelor kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs 100 à 105 STP (campus Brugge).
  • na een bachelor sociaal werk naar bachelor lager onderwijs (100 STP)

 

 • Een schakelprogramma volgen + een masteropleiding. Enkele voorbeelden (volume aan studiepunten gebaseerd op informatie voor dit academiejaar, door curriculumveranderingen kunnen hier wijzigingen optreden, er zijn ook verschillen tussen universiteiten, we vermelden hier de kortste trajecten). Enkele voorbeelden:
  • na bachelor sociaal werk of bachelor maatschappelijke veiligheid naar master overheidsmanagement en beleid (113 STP
  • na bachelor sociaal werk naar master cultuurmanagement ( 108 STP)
  • na bachelor toegepaste psychologie naar master psychologie (165 STP)
  • na bachelor toegepaste psychologie of sociaal werk naar master gezondheidsvoorlichting - en bevordering (122 STP)
  • na bachelor orthopedagogie ,toegepaste psychologie of sociaal werk naar master seksuologie (182 STP)
  • na bachelor orthopedagogie of sociaal werk naar master psychologie (207 à 209 STP)
  • na bachelor sociaal-agogisch werk naar master pedagogische wetenschappen (185 à 189 STP)
  • na bachelor sociaal-agogisch werk naar criminologie (123 STP voor bachelors maatschappelijke veiligheid- 143 STP andere SAW bachelors)
  • na bachelor sociaal-agogisch werk naar bestuurskunde en publiek management (124 STP)
  • na bachelor sociaal-agogisch werk naar master mobiliteitswetenschappen (165 STP)
  • na bachelor sociaal-agogisch werk naar o.a. master communicatie wetenschappen, politieke wetenschappen, sociologie, management en beleid in de gezondheidszorg, sociaal werk en beleid(tussen 113 123 STP)
 • een postgraduaat volgen. Er bestaat een hele waaier aan postgraduaten waarin je je kennis en vaardigheden verder kan verdiepen. Binnen het studiegebied sociaal-agogisch werk kan je het o.a. het postgraduaat duurzame ontwikkeling volgen of na enkele jaren werkervaring één van de postgraduaten bemiddeling (familiale bemiddeling, bemiddeling bij arbeidsrelaties, bemiddeling bij levenseinde) of postgraduaten orthopedagogisch management voor wie een leidinggevende functie in de ortho-agogische sector ambieert. Maar ook een postgraduaat dieren in de hulpverlening behoort bvb tot de mogelijkheden aan de viveshogeschool.