Winnende toerismestudenten VIVES Brugge Xaverianenstraat organiseren driedaagse busreis voor bewoners begeleidingscentrum De Vlier

Frank Devos
toerbus.png

Vier studenten van de opleiding toerisme en recreatiemanagement van VIVES Brugge Xaverianenstraat vertrekken op dinsdag 17 april 2018 op een reis die ze zelf hebben uitgewerkt. Daarmee wonnen ze vorig jaar een prijs van de Beroepsfederatie van Autobus- en Autocarondernemers (BAAV) en Busworld. 

De 257 tweedejaarsstudenten van de vijf Vlaamse hogescholen die de bacheloropleiding toerisme en recreatiemanagement aanbieden hebben gedurende een heel academiejaar alle mogelijkheden van het reizen per autocar bestudeerd en uiteindelijk een eigen driedaagse autocarreis omschreven voor een publiek van mensen met een beperkte mobiliteit. Het winnende project – uit de 68 inzendingen - werd ingediend door 4 studenten van VIVES Brugge Xaverianenstraat: Zoë De Groote,  Kimberly Hessel, Dieter Staessens en Cédric Vanlerberghe.

Ze werkten een project uit voor De Vlier. In de Vlier wordt ondersteuning geboden aan 25 unieke mensen met een eigen identiteit, levensgeschiedenis, achtergrond en een individuele zorgvraag. De ondersteuning in de Vlier richt zich specifiek tot volwassenen met een visuele beperking en bijkomende problemen. (verstandelijk, motorisch, psychisch, autismespectrumstoornis, epilepsie, medisch …). De gebruikers van de Vlier hebben nood aan continu ondersteuning in verschillende aspecten van het dagelijkse leven. Continue ondersteuning, deeltijdse ondersteuning of ondersteuning in het dagcentrum is mogelijk.

“Kimberly heeft de leiding over het groepje”, aldus An Kestier van VIVES. “Omdat het verblijf meer ruimte heeft dan nodig, gaan ook de mensen van de Vlier mee die niet aan het programma zelf kunnen deelnemen. Zij kunnen genieten van een paar dagen in een andere omgeving te zijn en eens in een bus te kunnen meereizen. Naast onze studenten gaan ook 11 vaste begeleiders en 3 vrijwilligers mee. De Vlier is heel erg blij met deze opportuniteit. Onze studenten hebben al ongelooflijk veel bijgeleerd door te ervaren wat het is om hun op papier gemaakte reis in de praktijk om te zetten.”

Onderscheiding

Het ging om een prestigieuze wedstrijd met een prijzenpot van € 20.000 die de winnaar aan de realisatie van het eigen reisproject kan besteden, georganiseerd door de Beroepsfederatie van Autobus- en Autocarondernemers (BAAV) en Busworld, ’s werelds grootste B2B busbeurs. Toerisme Vlaanderen, het Steunpunt Vakantieparticipatie, alle hogescholen voor Toerisme en Recreatiemanagement en diverse sociale organisaties waren partner in het initiatief.

De betrokken docenten verwijzen naar de meerwaarde van dergelijke ‘werkveld-georiënteerde projecten’ die ertoe bijdragen dat de theoretische kennis op vlak van reisontwikkeling, marktanalyse, marketing, prijscalculatie e.d. kan worden getoetst aan de dagdagelijkse realiteit waarmee reisorganisatoren te maken krijgen.

Inge Serruys, opleidingshoofd toerisme en recreatiemanagement van VIVES: “Wij houden eraan om de specifieke eigenheden en uitzonderlijke mogelijkheden van autocarreizen met nadruk in ons lessenpakket op te nemen. Het duurzame en veilige karakter van het reizen per autocar is hiervoor een belangrijke motivatie, maar ook de zeer eigen mogelijkheden die de autocar in het groepstoerisme biedt. Dit project geeft hiervoor zeer concrete praktijkervaring. We zijn zeer trots dat onze studenten deze prestigieuze prijs voor het eerst in de wacht slepen. We beschouwen dit als het resultaat van het geïntegreerd samenwerken van verschillende docenten over verschillende vakken heen.”

Alle aspecten van de reis werden doorgelicht door een 18 man sterke jury: het programma, de verkoopbaarheid ervan, de kostprijsberekening, de rij- en rusttijdenwetgeving, de logica van de route, tot zelfs de marketing ervan werden onder de loep genomen. De creatieve manier waarop omgesprongen wordt met het gebruik van de autocar tijdens verplaatsingen en de mogelijkheden van de bestemmingsregio zijn hierbij uiteraard belangrijke criteria.

Marc Vandevelde, journalist bij Travel Magazine en jurylid, geeft toe dat de moeilijkheidsgraad dit jaar bijzonder hoog lag en looft de inspanningen van de studenten: “In tegenstelling tot de vorige edities – waar de doelgroep jongeren tussen 18 en 28 jaar was (ongeveer de leeftijdsgroep van de studenten) - was de doelgroep ditmaal mensen van alle leeftijden met een beperking, voor wie op vakantie gaan niet zo evident is. Die beperking kon zowel van financiële aard als van fysieke aard zijn. Dat vergde van de studenten een grotere inspanning om zich in te leven in die doelgroep.”

“Tevens was een grondige research bij één van de organisaties-leden van Steunpunt Vakantieparticipatie van Toerisme Vlaanderen noodzakelijk. Het heeft mij getroffen dat veel van die projecten dit zeer grondig hebben aangepakt. Het uitgewerkte programma sloot vaak zeer goed aan bij wensen en mogelijkheden. Ik denk dat die opdracht voor vele studenten een nieuwe weinig bekende wereld  heeft laten ontdekken. En zeker voor het winnende team zal daar nog een rijkere ervaring bijkomen als zij de uitgewerkte reis mee zullen beleven.”

Inderdaad, de prijs die de winnende studenten krijgen is namelijk het uitvoeren van hun eigen reis.  BAAV en Toerisme Vlaanderen hebben hiervoor de nodige middelen op tafel gelegd. Jan Deman, secretaris van BAAV: “wij vinden het zeer belangrijk dat het autocarproduct bij studenten Toerisme en Recreatie gekend is. Zij zullen in de toekomst mee de verkoop van autocarreizen realiseren, en hiervoor is een grondige kennis van het product de beste garantie. Daarenboven zijn de ideeën van deze jonge mensen inspirerend voor de bedrijven van onze sector.  De vijftien reisbeschrijvingen die voor de finale geselecteerd werden komen allemaal op onze website en worden door onze leden geraadpleegd. Een dikke proficiat dus aan alle studenten, en zeker aan het winnende team van VIVES.”

Deel dit via