Vrijwilligers aan de slag in de eerstelijnszorg, Zuid-Afrika als inspirerend voorbeeld: Hogeschool VIVES stelt documentaire voor i.s.m. LUCA – School of Arts