VIVES wil ouderen langer thuis laten wonen en pakt voedselverspilling aan

Frank Devos
senior voeding

VIVES start binnenkort met twee nieuwe grote en ambitieuze projecten in het Interreg Programma 2 Zeeën. Enerzijds worden strategieën onderzocht om de ouder worden bevolking langer thuis te laten wonen. Anderzijds zal VIVES onderzoek doen naar het terugdringen van de voedselverspilling. Voor deze twee projecten in het kader van sociale innovatie krijgt VIVES 600.000 euro toebedeeld.

Het 2 Zeeënprogramma is een maritiem grensoverschrijdend programma tussen delen van Vlaanderen, Nederland, Frankrijk en Engeland. De zee zorgt daarbij tegelijkertijd voor een natuurlijke barrière en een verbinding. Opzet is maritieme projecten te ondersteunen die bijdragen aan een slimme en duurzame groei voor het 2 Zeeëngebied. VIVES haalde in dit kader twee projecten naar zich toe.

VIVES zet volop in op projecten waarbij men technologische innovatie en sociale innovatie combineert. Die passen perfect in de visie van VIVES rond onderzoek, met name praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek met een directe impact voor bedrijven of de samenleving. Met deze projecten wil VIVES samen met de partners uitdagingen rond vergrijzing en sociale uitsluiting in de regio aanpakken. 

Age-in

In het project Age-in gaat VIVES samen met andere partner uit Nederland, UK en Frankrijk op zoek naar verschillende strategieën om de ouder wordende bevolking langer thuis te laten wonen. Het gaat daarbij om nieuwe technologie die ouderen daarbij kunnen helpen in combinatie met bewustmakingscampagnes en informatiedoorstroming, bv. over hoe een huis kan worden aangepast.

Het Zorglab van VIVES Brugge Xaverianenstraat wordt de locatie waar niet alleen ouderen maar ook projectontwikkelaars en architecten zullen kunnen kennismaken met deze technologieën. Ze zullen er ook leren hoe die daadwerkelijk en op de juiste manier te gebruiken.

Flavour

Het project Flavour wil op zijn beurt de voedselverspilling aanpakken. Grote verliesstromen in de voeding zullen worden omgezet in perfect eetbare en langer houdbare producten. Daarvoor wil de hogeschool inzetten op het gebruik van de sociale economie en creatie van tewerkstelling. Ook hier combineert VIVES zijn technologische expertise rond voeding en receptuurontwikkeling met zijn kennis over de sociale economie en hoe we mensen kunnen activeren die verder van de arbeidsmarkt staan.

Deel dit via