VIVES viert zestig jaar innovatief onderwijs in verpleegkunde aan VIVES Roeselare

Frank Devos
verpleeg.jpg

De bacheloropleiding verpleegkunde van VIVES Roeselare viert dit jaar het zestigjarig bestaan. Aan zes decennia innovatief onderwijs gaat VIVES niet zomaar voorbij. Op donderdag 21 februari 2019 kijken collega's, studenten en oud-studenten er  terug op het verleden, om dan meteen de pijlen op de toekomst te richten.

Binnenkort opent het gloednieuwe zorgethisch lab. Daarin kunnen zowel studenten als zorginstellingen en andere bedrijven zich onderwijzen in het ethisch correct behandelen van patiënten. De focus ligt daarnaast op de optimale integratie van het simulatieonderwijs, met de hoogtechnologische poppen, in de opleiding.

Verder wordt het concept blended learning, of de combinatie van contactonderwijs en digitaal ondersteunend leren, in de komende jaren een groot aandachtspunt. Ook de overstap van het driejarige naar het vierjarige opleidingstraject heeft ruimte gecreëerd om de studenten volledig voor te bereiden op de steeds complexer wordende taken van de verpleegkundigen. 

De opleiding verpleegkunde van VIVES Roeselare kan bogen op een rijke historiek die teruggaat tot 1959. Toen startte de eerste opleiding tot A1 verpleegster in de ‘verpleegsterschool van het Heilig Hart’. Sindsdien kan men terugkijken op de ene verandering na de andere: desecularisering, de groeiende inspraak van docenten en studenten in het beleid, de overgang van internaat naar externaat, de invoering van het gemengd onderwijs, de nieuwe pedagogische aanpak en de fusies van 1995 en 2013.

Tien jaar geleden werd een halve eeuw bacheloropleiding verpleegkunde gevierd. Een decennium later blikken we terug op alle veranderingen die tijdens deze periode gebeurd zijn en alle toekomstige plannen om de verpleegkundeopleiding blijvend innovatief en hoogstaand te houden.

De avond start met een aantal sprekers, waaronder Piet Verhoeve, CEO van Hangar K, de West-Vlaamse co-creatiehub voor digitale technologie. Hij zal spreken over het belang van multistakeholdersamenwerking, wat van groot belang is in een tijd van groeiende connectie tussen onderwijs en werkveld. Daarna worden de bezoekers verwend met een walking dinner, een voorstelling van fotomateriaal uit de startjaren van de opleiding, een demonstratie van het gebruik van Virtual Reality in het onderwijs en de medische wereld, en andere leuke activiteiten, zoals een rondleiding en een fotobooth. Zo’n 100 mensen hebben zich aangemeld voor deze feestelijke avond.

Deel dit via