VIVES versterkt eerstelijnszorg in Zuid-Afrika via lokale leergemeenschappen

Frank Devos
ZA.png

VIVES ontvangt op maandag 5 maart 2018 een delegatie docenten van de University of Venda in Zuid-Afrika (Univen), op campus Kortrijk. Gedurende hun verblijf gaan ze samen met studenten en docenten van VIVES kennis en ervaringen uitwisselen over preventieve gezondheidszorg. Dit kadert in een duurzaam uitwisselingsproject tussen West-Vlaanderen en Zuid-Afrika.

Het bezoek kadert in een Zuid-project gefinancierd door VLIR-UOS en de provincie West-Vlaanderen in samenwerking met het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Dit project loopt twee jaar en wil vooral de banden versterken tussen VIVES en Univen. Er is ook een onderzoeksproject aan deze samenwerking gekoppeld waarbij onderzocht wordt hoe het principe van de leergemeenschap een belangrijke rol kan spelen in preventieve gezondheidszorg.

In Zuid-Afrika spelen de Community Health Workers een belangrijke rol. In rurale gebieden is de toegang tot de eerstelijnszorg zoals wij die kennen vaak moeilijker. Daarom worden lokale vrijwilligers opgeleid en getraind om hun dorpsgenoten te helpen met een gezonde levensstijl. 

Ook bij ons wordt op allerlei manieren aan preventieve gezondheidszorg gedaan, maar toch blijft het een enorme uitdaging. Vandaar de boeiende en verrijkende uitwisseling met Zuid-Afrika om de lokale aanpak te leren kennen. Studenten van VIVES gaan samen met de studenten van Univen werken rond mentale gezondheidszorg, een thema dat in Zuid-Afrika helaas nog in de taboesfeer belandt.

Uitwisseling met studenten

De voorbije weken werden binnen VIVES twaalf studenten geselecteerd die in oktober 2018 gedurende twee weken op uitwisseling gaan naar Zuid-Afrika. De studenten werden geselecteerd uit drie verschillende studiegebieden: gezondheidszorg, sociaal-agogisch werk en onderwijs. Interdisciplinaire samenwerking staat bij VIVES immers hoog aangeschreven.

Omdat VIVES het ook belangrijk vindt dat het werkveld betrokken wordt is ook de vzw  Gezondheidszorg Bermhertigheid Jesu partner in dit project. Deze vzw baat in West-Vlaanderen zeven organisaties uit in de geestelijke gezondheidszorg en stelt ongeveer 1200 medewerkers te werk.

Deel dit via