VIVES verscherpt beleid in functie van corona-virus en gaat drie dagen dicht

Frank Devos
studentbieb.png

VIVES zet de lessen zo goed als volledig stop op alle campussen (Kortrijk, Brugge, Roeselare, Torhout en Oostende), dit in het licht van nieuwe adviezen van de overheid. De hogeschool schakelt over op onderwijs op afstand. VIVES beschikt daartoe over uitgebreide expertise. Met 2500 studenten die op afstand studeren is de hogeschool immers marktleider in Vlaanderen wat betreft afstandsonderwijs.

In enkele uitzonderlijke gevallen, zoals bij labs en praktijklessen, is dit echter niet zomaar mogelijk. VIVES zal deze in zo veilig mogelijke omstandigheden organiseren, rekening houdend met de voorwaarden van de bevoegde instanties. Bij ontmoetingen in gesloten ruimtes wordt een afstand van minstens één meter bewaard.

Om het onderwijs op afstand voldoende voor te bereiden, heeft VIVES besloten om vanaf vrijdag 13 maart 2020 alle onderwijsactiviteiten op alle campussen van de hogeschool tijdelijk stil te leggen. Er vinden tot en met dinsdag 17 maart 2020 geen lessen, groepswerkbesprekingen, labs en practica plaats op de campussen van VIVES. Vijftien onderwijstechnologen staan ter beschikking van de docenten om online lessen voor te bereiden en te begeleiden.

De faciliteiten op de campussen, zoals de bibliotheken en de restaurants, blijven in die tijd toegankelijk. Ook hier wordt rekening gehouden met de veiligheidsvoorschriften van de overheden. In de restaurants kan niet meer worden betaald met contant geld.

Verder worden alle evenementen op de campussen tot en met de paasvakantie geannuleerd. Ook excursies en uitstappen in binnen- en buitenland tot en met de paasvakantie vinden niet langer plaats. Dat geldt ook voor buitenlandse stages. Voor studenten die zich al in het buitenland bevinden, onderzoekt de hogeschool student per student of een terugkeer noodzakelijk is.

Examens, zowel op campus als voor studenten op afstand, vinden intussen plaats zoals gepland. VIVES zorgt ervoor dat de examens plaats zullen vinden in voldoende grote lokalen, met voldoende afstand van elkaar. Ook stages en werkplekleren blijven doorgaan, voor zover het bedrijf of de organisatie waar studenten stage lopen of tewerkgesteld zijn, dit toelaat. 

Uiterlijk dinsdagnamiddag communiceert VIVES naar de studenten toe welke lessen op en off campus worden georganiseerd. Dit gebeurt via het intern leerplatform Toledo, mail, de website en social media.

Deel dit via