VIVES stelt innovatieve app rond verplaatsingstechnieken voor op de Ergoday Zorg

Frank Devos
tillen.jpg

Afwezigheid en ziekte op het werk door overbelasting zijn vaak het gevolg van een slechte ergonomie. Omdat oktober de internationale ergonomiemaand is wil de Vlaamse Ergonomie Vereniging (VerV) dit extra in de verf te zetten met de studiedag Ergoday Zorg.

Deze studiedag omtrent ergonomie in de zorg vindt plaats op dinsdag 8 oktober 2019 in Affligem. VIVES stelt er o.a. een innovatieve app voor omtrent verplaatsingstechnieken voor zorgverleners, alsook de Vlaamse tilthermometer. Een andere VIVES-workshop belicht het verplaatsen van obese patiënten.

Werkgevers houden er vaak geen rekening mee dat een slechte ergonomie kan leiden tot overbelasting. Het gaat hier niet alleen om werk dat fysiek belastend of repetitief is maar ook te lang en te vaak op een computer werken kan lichamelijke of psychische gevolgen hebben. Dit leidt vaak tot chronische klachten aan de rug, nek, schouder, elleboog, pols… Daarom dient de werkplek zo ergonomisch en efficiënt mogelijk te worden ingericht. Het stimuleren van werkbaar werk in de zorgsector is momenteel heel actueel. De zorgmedewerkers worden immers in grote mate blootgesteld aan diverse risico’s zoals rugklachten, burnout, hoge werkdruk … Vandaar deze studiedag rond ergonomie in de zorg.

Ziektecijfers

Volgens cijfers van het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) van 2015 was het ziekteverzuimcijfer van meer dan een jaar afwezigheid, met 79% gestegen in 10 jaar tijd, of 94 884 in 2015 tegenover 52 951 in 2005. De werkbaarheidsbarometer van de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) dd 2017 geeft aan dat 48 % van de zorgverleners in woonzorgcentra een te hoge werkdruk ervaart.

Onderzoek door IDEWE (Externe dienst voor bescherming en preventie op het werk) leert dat 77% van de verpleegkundigen in het laatste jaar last heeft gehad van rugpijn. Dat leidde tot 18 % ziekteverzuim. Voor een instelling van 100 werknemers komt dit neer op een totale verzuimkost van 85 000 euro per jaar. En volgens STATBEL (Belgisch Statistiekbureau) bedroeg in 2010 de gemiddelde kost van het ziekteverzuim voor een onderneming van 200 werknemers  1 053 360 euro aan de werkgever.

Uit kleine bevraging op een ziekenhuisafdeling waarbij werd gepolst naar het ziektegedrag, neemt 48% medicatie tegen pijn-, rug- en nekpijn maar blijft men verder werken.

VIVES streeft ernaar hun studenten tijdens de opleiding weerbaarder te maken op het vlak van o.a. ergonomie. Vanuit deze VIVES-expertise werkt een aantal docenten mee aan het programma. Vanuit het expertisecentrum zorginnovatie en de opleiding zorgtechnologie stelt VIVES het eUlift-project voor. Dit is een innovatieve app omtrent verplaatsingstechnieken voor zorgverleners.

Vanuit de expertise permanente vorming VIVES ergonomie en zorg voor de zorgverlener worden twee andere workshops verzorgd. In de workshop Het verplaatsen van obese patiënten staat men stil bij de manier waarop we deze specifieke doelgroep veilig en comfortabel kunnen verplaatsen op een ergonomisch verantwoorde manier. Obesitas neemt nog steeds toe in Vlaanderen en dit wordt reeds sterk merkbaar in het werkveld. 

In een andere workshop licht VIVES de Vlaamse tilthermometer toe. Dit meetinstrument  helpt bij het in beeld brengen van de risico’s bij verplaatsen van patiënten. Dit gebeurt o.a. door na te gaan of transfers beantwoorden aan de (Vlaamse) praktijkrichtlijnen rond het verplaatsen van personen.

VIVES vindt ergonomie in de zorg heel belangrijk en wil door haar deelname aan deze studiedag dit zeker als hogeschool verder stimuleren. 

Vlaamse Ergonomievereniging

De Vlaamse Ergonomievereniging  (VerV) wil een dynamisch netwerk bieden voor iedereen die bezig is met ergonomie. De focus ligt op drie werkgroepen: kantoor, zorg en industrie. Die werkgroepen volgen nieuwe inzichten en evoluties op en van daaruit worden studiedagen en workshops georganiseerd.

Kantoorergonomie is de meest stereotype vorm van ergonomie maar deze wereld blijft steeds in beweging. Minder zitten en meer bewegen op het werk zijn momenteel erg actueel en passen in een strategie van het nieuwe werken. De werkgroep zorg is een reeds bestaand netwerk rond de fysieke belasting in de zorgsector. Die werkt rond een beleidsmatige aanpak en risicoanalyse om te komen tot de gepaste hulpmiddelen en verplaatsingstechnieken. Wat industrie betreft richten de nieuwe ontwikkelingen zich vooral op automatisatie en hulpmiddelen. Via risicoanalyse bepaalt de preventieadviseur de prioriteit van preventiemaatregelen.

VerV richt zich o.a. op de uitwisseling van kennis en informatie via studiedagen en workshops. Daarnaast werkt de organisatie mee aan ergonomie-opleidingen in Vlaanderen. Er is immers een concrete nood aan een specialisatie ergonomie en aanvullende vormingen voor de ergonomen die reeds aan het werk zijn.

VerV brengt ook iedereen samen die bezig is met ergonomie. Dat zijn preventieadviseurs ergonomie, interne ergonomen en aanspreekpunten ergonomie. De multidisciplinaire preventieadviseur wordt eveneens gezien als een belangrijke ambassadeur van ergonomie. Verder is VerV een onderdeel van CoBePrev, een consortium voor alle beroepsverenigingen in preventie. Doel is de krachten te bundelen en zo met een sterkere stem advies te geven aan overheid, opleidingsinstituten en externe partners. De preventieadviseur van de toekomst staat daarbij centraal.

Deze studiedag is in organisatie van de werkgroep zorg VerV in samenwerking met VIVES, UZ Gent, AZ Delta Roeselare, AZ Turnhout, Dominiek Savio in Gits, AZ Alma Eeklo, OCMW Brugge, Familiezorg West-Vlaanderen, IDEWE, Liantis en het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen.

Deel dit via