VIVES start uniek project rond gezondheidsapps op smartphone

Frank Devos
ICT iPhone

Wij worden overspoeld met allerlei gezondheids- en welzijnsapps. Mede door het intensief gebruik van de smartphone worden meer dan 100 000 gezondheidsapplicaties op verschillende platformen aangeboden. VIVES campus Roeselare start daarom vanaf 8 maart 2017 een uniek interdisciplinair project rond hoe apps je gezondheid effectief kunnen ondersteunen.

Wat is de (meer)waarde van die vele applicaties? Met andere woorden, wat kan een gezondheidsapplicatie om de bloeddruk te registreren betekenen voor een chronische zorgvrager met onder andere een verhoogde bloeddruk? Heeft het gebruik van een ‘gezondheidsapp’ invloed op het algemeen welbevinden van de zorgvrager en zijn belangrijke naaste? Kan een app personen met een depressie ondersteunen bij het onder controle krijgen van de depressie of het opsporen van de eerste signalen?

Webplatform

Samen met patiënten zullen apps worden geëvalueerd en de evaluaties worden gepubliceerd op de website www.vivesweb.be/evidencebasedapps. Doel is de patiënten en chronische zorgvragers, maar ook hun mantelzorgers, te helpen om de regie van de zorg en ziekte beter te beheersen. Ook met zorgprofessionals, stagepartners van VIVES campus Roeselare, zullen de studenten van het derde en vierde jaar verpleegkunde verschillende apps testen die de kwaliteit van de zorgverlening kunnen ondersteunen en verbeteren.

Het initiatief is een vervolg op de samenwerking tussen onderzoekers van VIVES campus Roeselare, de opleidingen bachelor in de verpleegkunde en bachelor in de zorgtechnologie (VIVES Kortrijk) en de vele stagepartners die met deze opleidingen verbonden zijn.

Kick-off

De kick-off vindt plaats op 8 maart 2017 om 19 uur. Deze avond wordt beschouwd als de start van een breder maatschappelijk project dat ten dienste zal staan van zorgvragers, mantelzorgers, zorgprofessionals … . ‘Aan de slag met apps’ wordt ook toegevoegd als participatiemogelijkheid binnen Patiënt&Participatie.

Via een stapsgewijze aanpak willen wij het huidige platform www.vivesweb.be/evidencebasedapps toegankelijker maken voor het brede publiek en ook open stellen voor commentaar door de eindgebruikers.

Tijdens de eerste avond wil VIVES:

  1. de deelnemers door het bos de bomen leren zien. Welke apps worden er allemaal aangeboden?
  2. een eenvoudig evaluatie-instrument ontwikkelen (do’s en don‘ts) om een eerste selectie te kunnen maken tussen de veelheid van aangeboden applicaties.
  3. bekijken wat de meerwaarde kan zijn van het gebruik van een app voor een zorgvrager of zorgprofessional:
  • hoe kan ik als zorgvrager, door gebruik te maken van een app, mijn eigen aandoening beter beheersen?
  • hoe kan ik de professionele zorgverlener inzicht verlenen in mijn ziekteverloop aan de hand van een app?
  1. Via praktijkgetuigenissen ervaringen rond het gebruik van bepaalde apps delen. Deze getuigenissen kunnen inspirerend werken op zorgvragers die een app willen uittesten. Ook de ervaringen van deze nieuwe gebruikers kunnen in de toekomst worden gedeeld.
Deel dit via