VIVES start met marketingcommunicatie als nieuwe, 28e opleiding op afstand

Frank Devos
vivesopafstand.jpg

Hogeschool VIVES, marktleider in Vlaanderen op het vlak van onderwijs op afstand voor bacheloropleidingen, start in september met een nieuwe specialisatie. Komend academiejaar kun je immers ook marketingcommunicatie op afstand volgen. Dat is een specialisatie van de afstudeerrichting marketing in de bachelor in bedrijfsmanagement.

Ben je communicatief, trendgevoelig, creatief en sociaal? Heb je interesse in nieuwe marketing- en mediatechnieken? Dan is de opleiding marketingcommunicatie iets voor jou. Je leert in deze specialisatie alle kneepjes van het communicatievak. Je ontwikkelt je creativiteit en we trainen je in het opzetten van communicatiecampagnes. Uiteraard gebeurt dit in het kader van onze huidige multimediale maatschappij want de tijd van enkel een 'reclamefolder' is al lang voorbij ... Je leert gevat inspelen op de resultaten van een marktonderzoek, een geslaagde reclameboodschap uitwerken en het geschikte medium kiezen.

Dat communicatieve en sociale vaardigheden ook belangrijk zijn, spreekt voor zich. Naast de Nederlandse ook de Engelse en Franse taal naar je hand kunnen zetten is duidelijk een pluspunt. Kennis van multimediamarketing, direct marketing en bedrijfscommunicatie zijn je troeven voor een succesvolle job in de commerciële wereld.

Onderwijs op afstand

17 jaar geleden startte het toenmalige KATHO als eerste in Vlaanderen een lerarenopleiding lager onderwijs via afstandsonderwijs. Anderhalf decennium later volgen ruim 2000 studenten uit heel Vlaanderen aan Hogeschool VIVES, zoals KATHO en KHBO samen intussen heten, één van de 27 afstudeerrichtingen via onderwijs op afstand. Waaraan dus vanaf september met marketingcommunicatie nog een 28ste richting wordt toegevoegd. Daarmee is de hogeschool uniek én koploper in Vlaanderen. Om de groei verder te bestendigen investeert de hogeschool verder door o.a. op de campus Kortrijk een nieuw zenuwcentrum te realiseren, met o.a. een nieuw concept voor het examencentrum.

Afstandsonderwijs is een perfect alternatief voor wie aan een nieuwe uitdaging toe is, maar niet in de mogelijkheid verkeert om dagelijks op de campus aanwezig te zijn. Dat is precies de troef van afstandsonderwijs: de combinatie werk, gezin en studie mogelijk maken. Voor velen is het de ideale manier om - soms op latere leeftijd - hun droom waar te maken zoals het behalen van een diploma hoger onderwijs of een carrièreswitch. En vaak gebeurt dit in combinatie met werk en gezin. Dat is eveneens het geval voor mensen die in het buitenland wonen en bij VIVES een opleiding willen volgen. Of voor studenten die zich niet thuis voelen in het dagonderwijs.

Volwaardig bachelordiploma

VIVES heeft daartoe een flexibel systeem uitgewerkt, met zelfstudie en - voor een aantal opleidingen - een beperkt aantal contacturen. Om het studeren op afstand zo flexibel mogelijk te maken heeft VIVES ook geïnvesteerd in een nieuw examencentrum met een ruime keuze uit examenmomenten, ook ’s avonds en op zaterdag. VIVES werkt verder ook aan examens op afstand.

Wie een opleiding via afstandsonderwijs tot een goed einde brengt, heeft een volwaardig bachelordiploma in handen. Het grote verschil is dat de cursussen zijn aangepast aan de behoeften van de student die afstandsonderwijs volgt.

Verder wordt ook veel belang gehecht aan een duidelijke opleidingsstructuur. Dat betekent onder meer een duidelijke communicatie tussen docent en student. De student weet wat van hem of haar wordt verwacht. Dat veronderstelt uiteraard een aantal afspraken, maar alles is bespreekbaar om de studeerbaarheid zo optimaal mogelijk te realiseren, en dus ondersteuning te bieden om te slagen en een diploma te halen.

Begeleiding

Aangezien de digitale revolutie in de beginfase nog niet helemaal was doorgebroken, is de toenmalige aanpak doorheen de jaren sterk geëvolueerd naar het digitale onderwijsconcept dat nu wordt gehanteerd. Daarom besteedt VIVES veel aandacht aan het uitwerken van kwaliteitsvol digitaal studiemateriaal en digitale begeleiding. Dat betekent dat naast het op een digitale wijze ter beschikking stellen van het cursusmateriaal, er keuze is uit veel examenmomenten, de student in hoge mate zelf z’n studietempo kan bepalen … Daarnaast kunnen eerder verworven kennis en competenties (EVK-EVC) in aanmerking worden genomen om vrijstellingen toe te kennen. Iedere student krijgt m.a.w. dus een aangepaste aanpak.

VIVES biedt 28 afstudeerrichtingen en keuzetrajecten op bachelorniveau aan via afstandsonderwijs in de studiegebieden Onderwijs, Handelswetenschappen & Bedrijfskunde, Gezondheidszorg, Sociaal-agogisch Werk en Biotechniek.

Naast deze bacheloropleidingen zijn er nog diverse getuigschriften en verkorte bacheloropleidingen mogelijk via onderwijs op afstand.

Deel dit via