VIVES start met BioBoost, het stimuleren van een biobased-ontwikkeling van de tuinbouw in Europa

Frank Devos
deland.png

Hogeschool VIVES, samen met acht partners uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk en België, is gestart met het project BioBoost. In het project BioBoost, dat loopt tot december 2019, werken triple-helix partners samen om de ontwikkeling van een biobased economie in de tuinbouwsector in Europa te stimuleren. Het expertisecentrum agro- en biotechnologie van VIVES campus Roeselare is een van de partners.

De tuinbouw produceert grote hoeveelheden 'groenafval', zoals plantaardige resten (stengels en bladeren) en onverkoopbare groenten en fruit, die op dit moment voornamelijk worden weggegooid of worden gebruikt voor het maken van compost. Groenafval wordt ook gebruikt voor de productie van groen biogas. BioBoost gaat uit van de noodzaak van een milieuvriendelijk en hernieuwbare glastuinbouweconomie door plantaardige hulpbronnen op een meer duurzame, efficiënte en geïntegreerde manier te benutten. In het project BioBoost worden de mogelijkheden voor hoogwaardig gebruik van tuinbouwresiduen en plantenstoffen onderzocht en in  praktijk gebracht in gezamenlijke proef-en testprojecten van onderzoeksinstellingen en bedrijven. 

Ook ontwikkelt het project activiteiten ter versterking van de samenwerking van bedrijven in de tuinbouw, onderzoekers en overheden in de drie Europese tuinbouwregio's. In het Verenigd Koninkrijk is dit het Lea Valley gebied met verwante gebieden in Kent, in België de regio Roeselare en in Nederland de regio Westland.  Daarnaast biedt het project hulp aan mkb-bedrijven in deze regio’s om nieuwe concepten en producten te ontwikkelen, die plantenresten of planteninhoudsstoffen benutten voor bijvoorbeeld de voedsel- en diervoederindustrie, farmaceutische en cosmetische industrie of voor bouwmaterialen.

Op basis van de ervaringen binnen het project en elders in de Europese Unie, willen de projectpartners een aanpak ontwikkelen die breder kan worden geïmplementeerd. Zo willen zij de ontwikkeling van een bio-economie in de tuinbouwsector stimuleren. Een dergelijke ontwikkeling betekent een win-win situatie voor het milieu en de economie. Tuinbouwafvalstromen zullen verminderen en voornamelijk worden (her)gebruikt als basismateriaal voor nieuwe toepassingen en producten. Dit verbetert hulpbronnenefficiëntie en de circulaire economie. Dat is positief voor het milieu en voor de bestrijding van de klimaatverandering. Aan de andere kant kan hoogwaardig gebruik van deze afvalstromen leiden tot extra inkomsten voor de tuinbouwsector en haar economische zekerheid versterken.

BioBoost loopt van januari 2017 tot december 2019 en wordt gefinancierd door het Interreg 2 Zeeën programma 2014-2020 vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling onder subsidiecontractnummer 2S01-038 en door de provincie West-Vlaanderen (BE) en de provincie Zuid-Holland (NL).

Samenwerkingsverband

BioBoost is een samenwerkingsverband van 9 partners uit België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Lead partner is de gemeente Westland in Nederland. Partners zijn: Hogeschool VIVES, Instituut voor Landbouw, Visserij en Onderzoek, Kenniscentrum Plantenstoffen, National Institute of Agricultural Botany, Inagro, Greenpack, Van Vliet Contrans en Epping Forrest District Council.

Deel dit via