VIVES sensibiliseert studenten tegen pestgedrag met interactief parcours in campussen Kortrijk, Brugge en Torhout

Frank Devos
stop.png

In de Vlaamse week tegen pesten van 14 tot en met 21 februari 2020 zet VIVES opnieuw een actie op poten. VIVES zet al enkele jaren in op het beleid tegen pesten en is hierin pionier. In VIVES Kortrijk, VIVES Brugge Xaverianenstraat en VIVES Torhout is er een interactief parcours gepland. Docenten kunnen ook een beroep doen op een toolkit.

Grensoverschrijdend gedrag is minder bekend binnen hogescholen en universiteiten, maar uit onderzoek blijkt dat het wel degelijk gebeurt. In 2018 deed VIVES navraag bij zo’n 900 studenten van verschillende campussen. Daaruit bleek dat ook studenten van het hoger onderwijs niet gespaard blijven van pesten of cyberpesten. VIVES draagt het welbevinden van studenten hoog in het vaandel en laat dit dus niet zomaar aan zich voorbijgaan.

“De bedoeling is om studenten en docenten waakzamer te maken en grensoverschrijdend gedrag te melden. Hierbij hechten we belang aan de rol en verantwoordelijkheid van iedere student. Daarnaast hebben we oog voor het stimuleren van een verbindend klimaat onder studenten. We ontwikkelden een interactief parcours dat op verschillende campussen bemand zal zijn en studenten zal sensibiliseren rond het thema. Er is ook een toolkit voor docenten om preventief te werken rond pesten in de klasgroepen.”

VIVES wil zo de verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar maken. Studenten moeten alert zijn en durven reageren op pesters. Ook online willen ze een nieuwe mindset creëren zodat cyberpesters gestopt worden. Vaak lijkt het onschuldig wanneer medestudenten niet in de klasgroep op Whatsapp of Facebook worden toegevoegd. Zo’n gedrag is subtiel en moeilijk meetbaar voor de docenten. Studenten moeten hierop dus durven en kunnen reageren.

Deel dit via