VIVES reikt tweede eretitel Aureus VIVES uit aan Wouter Torfs op academische opening

Frank Devos
riktorfs.jpg

Hogeschool VIVES reikte vanochtend de eretitel van Aureus VIVES (de gouden VIVES) uit aan Wouter Torfs, CEO van Schoenen Torfs, tijdens de officiële opening van het nieuwe academiejaar van VIVES in de Brugse stadshallen. 

Bedoeling van VIVES is om sinds vorig jaar jaarlijks een verdienstelijk persoon (man/vrouw) te proclameren tot Aureus VIVES. Die eretitel wordt toegekend op basis van meerdere criteria, waaronder de grote maatschappelijke verdiensten van betrokkene op het nationale en/of het internationale forum, zijn/haar humaan gedachtengoed en intellectuele uitstraling, zijn/haar voorbeeldfunctie en blijvende inspiratie voor de ganse gemeenschap en inzonderheid voor al diegenen die verbonden zijn aan Hogeschool VIVES. De eerste eretitel ging vorig jaar naar Herman Van Rompuy, gewezen voorzitter van de Europese Raad.

De benaming Aureus VIVES refereert uiteraard naar de benaming van de hogeschool, maar ook naar één van de bekendste humanisten in de Nederlanden, Juan Luis Vivès (1492-1540). Die legde met zijn studie ‘De subventione pauperum’ (1526) een nieuwe grondslag voor stedelijke sociale politiek. Hij was een groot intellectueel denker met een voor zijn tijd opmerkelijke visie op de maatschappij van die dagen. J.L. Vivès plaatste zich met zijn denkbeelden niet buiten de kerk. Dat was in zijn tijd overigens ondenkbaar. Hij pleitte voor een meer efficiënte en systematische aanpak van de armenzorg, onder meer door precies die groepen burgers te omschrijven die recht op steun verdienden. 

VIVES koos voor Wouter Torfs op grond van zijn uitzonderlijke verdiensten op het vlak van ondernemerschap en zijn humane levenshouding, gekoppeld aan voyante leidinggevende capaciteiten. Daarnaast hecht hij veel belang aan opleiding en permanente vorming van zijn medewerkers, waardoor hij voor die mensen voortdurend nieuwe kansen creëert die resulteren in een unieke bedrijfscultuur. Die eigenschappen en verdiensten refereren naar bijzondere managementkwaliteiten die een blijvende inspiratie vormen voor het ganse bedrijfsleven. En die op een eminente wijze een voorbeeldrol zijn voor de ganse gemeenschap, en in het bijzonder ook voor al diegenen die verbonden zijn aan Hogeschool VIVES.

Deel dit via