VIVES reikt Aureus VIVES-prijs uit aan prof. André Oosterlinck

Frank Devos
aureusandoos.jpg

Tijdens de academische opening van het nieuwe academiejaar, overhandigde minister Hilde Crevits vanochtend de Aureus VIVES-prijs aan prof. André Oosterlinck, ere-rector van de KU Leuven, die als voorzitter van de Associatie KU Leuven de Associatie uitbouwde tot een dynamische entiteit en zo op onmiskenbare wijze zijn stempel drukte op het hele Vlaamse hoger onderwijslandschap.

Hogeschool VIVES reikt sinds 2015 jaarlijks de Aureus VIVES-prijs uit aan een verdienstelijk persoon. De eretitel Aureus VIVES wordt toegekend op basis van meerdere criteria, waaronder de grote maatschappelijke verdiensten van betrokkene op het nationale en/of het internationale forum, zijn/haar humaan gedachtengoed en intellectuele uitstraling, zijn/haar voorbeeldfunctie en blijvende inspiratie voor de ganse gemeenschap, en inzonderheid voor al diegenen die verbonden zijn aan VIVES. De vorige eretitels gingen naar Herman Van Rompuy, Wouter Torfs en prof.dr. Petra De Sutter.

De benaming Aureus VIVES verwijst uiteraard naar de benaming van de hogeschool, maar ook naar één van de bekendste humanisten in de Nederlanden, Juan Luis Vivès (1492-1540). Die legde met zijn studie ‘De subventione pauperum’ (1526) een nieuwe grondslag voor stedelijke sociale politiek. Hij was een groot intellectueel denker met een voor zijn tijd opmerkelijke visie op de maatschappij van die dagen. J.L. Vivès plaatste zich met zijn denkbeelden niet buiten de kerk. Dat was in zijn tijd overigens ondenkbaar. Hij pleitte voor een meer efficiënte en systematische aanpak van de armenzorg, onder meer door precies die groepen burgers te omschrijven die recht op steun verdienden.

Motivatie

André Oosterlinck verdient de prijs op grond van zijn uitzonderlijke verdiensten in het domein van de digitale beeldverwerking, waarbij hij aan de basis lag van het Centrum voor Spraak- en beeldverwerking van ESAT. Dat droeg ertoe bij dat hij in Detroit de President’s award van de ‘International Organisation of Machine Vision’ ontving. Hij wordt ook geprezen om zijn humane levenshouding, gekoppeld aan voyante leidinggevende capaciteiten.

Tijdens zijn rectoraat van de KU Leuven ondersteunde hij verder zeer actief de versterking van het fundamenteel onderzoek. Hij gaf de overdracht gestalte van kennis naar de maatschappij in de brede zin en het bedrijfsleven in het bijzonder, o.a. via contractonderzoek en het opzetten van spin-offs. Voormelde eigenschappen en verdiensten refereren naar zijn visionair denken, dat een blijvende inspiratie vormt voor het ganse hoger onderwijs, en in het bijzonder voor al diegenen die verbonden zijn aan de VIVES hogeschool.

Deel dit via