VIVES partner in project om CO2-uitstoot met 9% te verminderen en fietsgebruik met 10% te doen toenemen

Frank Devos
fietsen.png

Een nieuw multi-stakeholder project over fietsen en ITS (Intelligente Transportsystemen) wil de CO2-uitstoot met 9% reduceren en het fietsgebruik met 10% doen toenemen. Dit nieuwe BITS-project wordt gedragen door een consortium van tien partners, waaronder VIVES met het expertisecentrum sociale innovatie aan VIVES Kortrijk. BITS staat voor Bicycling & Intelligent Transport Systems.

“Landen in de Noordzeeregio kampen met een slechte luchtkwaliteit en ernstige verkeerscongestie,” aldus Leen Van der Voorst van VIVES. “Ongeveer 85% van deze verkeerscongestie is een gevolg van het autoverkeer. Dat is een gevaar voor de volksgezondheid, economie en leefbaarheid van de steden.”

“Fietsen is een van de beste manieren om deze negatieve gevolgen tegen te gaan. Een toename van 10% in het fietsverkeer beperkt de emissies met 6% en verlicht de congestie met 11 tot 15%. Het verbetert de volksgezondheid met 3%, vermindert de nood aan parkeerplaatsen met 20% en reduceert de CO2-uitstoot en het geluid met 2 tot 3%.”

De partners zijn afkomstig uit zowel fietsvriendelijke landen zoals (Nederland, België en Denemarken) als landen die fietsvriendelijk ‘in wording’ zijn (Verenigd Koninkrijk, Duitsland). Zes partners, waaronder de Provincie Antwerpen en stad Brugge, bevorderen goede praktijken van ‘Smart Cycling”’, brengen de meerwaarde in kaart en bieden steden en beleidsmakers informatie en bewijsgronden aan ter implementatie van deze praktijken. Dit project wordt beschouwd als uniek in de wereld.

Het BITS-project, gecofinancierd door het Europees North Sea Region (NSR) programma, beschikt over een budget van 5 miljoen euro gespreid over 3 jaar. De kick-off partnervergadering vond plaats in Zwolle (NL) op 7 en 8 maart 2019. De provincie Overijssel (NL) neemt de leiding van het project. 

Voor Vlaanderen zijn de Provincie Antwerpen, de Stad Brugge en VIVES partners in het project. De Provincie Antwerpen en stad Brugge zijn erg enthousiast om nieuwe slimme IT-oplossingen te vinden om het gebruik van de fiets nog aantrekkelijker te maken voor mensen. Slimme fietsoplossingen moeten helpen de CO2-uitstoot te verminderen en vooral het fietsgebruik in veilige en comfortabele omstandigheden te doen stijgen.

Deel dit via