VIVES ontwikkelt neuscanules voor zorgsector in samenwerking met az groeninge

Frank Devos
neuscanules.png

VIVES en az groeninge in Kortrijk hebben de handen in elkaar geslagen voor de ontwikkeling van DIY-neusbrillen. Dat zijn neuscanules die essentieel zijn voor de beademing van patiënten. Binnenkort levert VIVES de neuscanules aan het ziekenhuis. Op die manier verhelpt de hogeschool een tekort van dergelijke neusbrillen, een tekort dat bij een mogelijke nieuwe coronagolf wel eens veel acuter zou kunnen zijn. Dit tot grote voldoening van az groeninge. 

Toen de coronacrisis midden maart in alle hevigheid toesloeg, werd al snel duidelijk dat niemand goed voorbereid was op een pandemie van dergelijke omvang. Heel wat essentiële onderdelen voor de adequate en veilige behandeling van patiënten binnen ziekenhuizen en zorgorganisaties bleken niet of slechts beperkt verkrijgbaar door de grote, wereldwijde vraag.

Docenten, studenten en onderzoekers van VIVES, studiegebied industriële wetenschappen en technologie, gingen van bij aanvang van de lockdown vanuit hun kot aan de slag om de zorgsector te helpen. Samen, via online brainstormsessies, zochten ze naar alternatieven en oplossingen voor de grote nood aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor de eerstelijnszorg. En daarnaast ook voor onderdelen voor onder andere de beademingstoestellen voor de vele coronapatiënten in ziekenhuizen over heel het land. 

Faceshields, oorbuddies en virusveilige deuropeners werden ontwikkeld en geproduceerd op de verschillende machines die door de lockdown van de hogeschool werkloos stilstonden. Ook testten studenten zorgtechnologie 3D-geprinte mondmaskers. Daarnaast werd  op vraag van en in samenspraak met az groeninge gezocht naar alternatieven voor de neuscanules die levensnoodzakelijk zijn bij de beademing van patiënten. Deze hulpmiddelen worden onder de neus, rustend op de bovenlip, aangebracht en helpen de nodige zuurstof toe te voeren bij patiënten met zware ademhalingsproblemen als gevolg van het virus. 

Door de grote vraag naar deze niet-herbruikbare onderdelen, dreigde een tekort. Docenten van de opleidingen zorgtechnologie en ontwerp- en productietechnologie van VIVES zochten daarom samen met artsen van het az groeninge naar alternatieven. Voorwaarde was dat men die op een snelle en eenvoudige manier kon maken mét materialen die vlot te vinden zijn. Het werd een combinatie van silicone tubes en 3D-geprinte onderdelen. 

“De grootste uitdaging was om uit standaardmaterialen een product te ontwikkelen dat gemakkelijk te maken is en tegelijkertijd toch de vereiste functie garandeert”, weet docent en onderzoeker Benjamin Van Der Smissen van de opleiding zorgtechnologie. “We hebben verschillende prototypes getest in het labo biotechniek van az groeninge tot we een model vonden dat aan alle eisen voldoet: een neuscanule die eenvoudig en snel te produceren is, voldoende luchtdebiet garandeert en comfortabel te dragen is door de patiënt.”

“Ontwerpen in speciale omstandigheden, vraagt extra technische creativiteit. Door prototyping en  te jongleren met materialen kunnen opvallend simpele maar werkende oplossingen gevonden worden”, voegt Carl Grimmelprez, lector van de opleiding ontwerp- en productietechnologie toe. 

VIVES heeft intussen de neuscanules in productie en overhandigt die binnenkort aan az groeninge. VIVES stelt het ontwerp, met de nodige productie-instructies, ook ter beschikking van organisaties zoals Artsen zonder Grenzen. Op die manier kan men via de ontwikkelde techniek lokaal neusbrillen maken, ook op locaties die minder evident zijn.

“Toen de stock kritiek werd vonden we elkaar in het bedenken van een innovatieve noodoplossing. Dit is een mooi voorbeeld van hoe onderwijs en ziekenhuis ook op het vlak van innovatie kunnen samenwerken,” aldus Dave Allegaert van az groeninge.

Het ontwikkelen van zorgtechnologische producten en inspelen op de actuele noden van de zorgsector is een speerpunt van de opleiding zorgtechnologie aan VIVES. De knowhow van kunststoffen en productieprocessen van de opleiding ontwerp- en productietechnologie zorgt voor een ideale combinatie van profielen om van deze projecten een succes te maken.

Deel dit via