VIVES ontwikkelt innovatieve app eUlift om rugklachten te voorkomen en verlichten bij zorgverleners

Frank Devos
euliftapp.jpg

Zorgverleners krijgen vaak te kampen met rugpijn. Dit zorgt voor hinder tijdens het uitvoeren van de job en een hoog ziekteverzuim. Het expertisecentrum zorginnovatie van VIVES werkte daarom eUlift uit. Dat is een innovatief concept om de mobiliteit van de patiënten te evalueren en correcte verplaatsingstechnieken aan te leren via 3D-animaties. De app is gratis.

Er bestaan diverse programma’s om correcte verplaatsingstechnieken toe te passen maar effecten op lange termijn blijven vaak uit, zo leert de ervaring. Met behulp van deze app zet VIVES in op zelfregulerend leren met een effect op lange termijn qua ergonomie in de zorg. De app bestaat uit een volledig theoretisch en onderbouwd naslagwerk, 3D-animaties, een quiz en een train-the-trainer module.

Europees project

De ontwikkeling van de app was een driejarig project, gefinancierd door EPOS (Erasmus+) in samenwerking met een aantal organisaties uit vijf Europese landen. Naast België zijn dit Nederland, Spanje, Hongarije en Finland. De app bestaat in vier talen, met name Nederlands, Engels, Spaans en Hongaars. Daar komt binnenkort ook Frans bij. 

VIVES coördineerde het project. Zo werkten VIVES-onderzoekers Aline Ollevier en Tina Baetens nauw samen met AZ Alma België, Nordic Health Nederland, David Finland, Athlon Spanje, David Hongarije en Securex België. Het is dan ook de bedoeling dat de app in heel Europa gebruikt kan worden. 

Als een theoretisch kader hebben de onderzoekers een e-book ontwikkeld met volledige uitleg omtrent algemene ergonomie, anatomie, biomechanica, algemene oorzaken van rugpijn, pathologie, pijneducatie, basishoudingen en -bewegingen en uitgewerkte basis zorgtaken. Alles is geïllustreerd met sprekende foto’s.

Avatars

De avatars Nina (zorgverlener) en Jacob (patiënt) komen terug in iedere gebruiksvriendelijke 3D-animatie. De animaties kan je roteren tot je de hoek van je voorkeur hebt gevonden, bvb. om de positie van de voeten beter te bekijken. Je hebt ook de optie om te pauzeren of drie seconden voor- of achterwaarts te springen. Ook de basishoudingen en -bewegingen zijn gedocumenteerd met animaties in de app.

De Banner Mobility Assesment Tool bepaalt op basis van een aantal korte vragen de mobiliteitsgraad van de patiënt en leidt tot een aangepaste 3D-animatie van een verplaatsingstechniek. Het gebruik van deze gevalideerde schaal is een toegevoegde waarde voor elke zorginstelling om de patiëntveiligheid te verhogen. Zodra je het mobiliteitsniveau van je patiënt kent, kan je onmiddellijk via de verplaatsingstrainer de transfer kiezen die je nodig hebt en de bijhorende 3D-animatie te bekijken. Alle animaties zijn kort, gedetailleerd en voorzien van aandachtspunten.

Innovatief

“De app is op diverse vlakken innovatief”, aldus Aline Ollevier van VIVES. “Zo leert de app aan de zorgverlener om niet alleen zichzelf maar ook de patiënt beter te positioneren. Bestaande handboeken missen daarnaast precieze informatie. Hoe dicht moet je bvb. bij de patiënt staan of hoeveel moet je door de benen gaan? Deze app biedt dit wel. Daarnaast is die interactief met 3D-animatie en gaat het om een bundeling met gefundeerd onderzoek. En het is uitermate gebruiksvriendelijk.”

Van belang is dat de app snel en makkelijk te gebruiken is op de werkvloer met een smartphone. “Daardoor stellen we minder weerstand vast bij de patiënt. De zorgverlener toont hem of haar voor een verplaatsing immers wat er zal gebeuren. En dat neemt ook een groot stuk angst weg bij de patiënt.”

Toepassing in zorginstellingen

De ontwikkeling van de app is geen eindpunt. Het aantal talen wordt nog verder uitgebreid, met op korte termijn Frans. VIVES implementeert de app en het bijhorend onderbouwd handboek in de curricula van de opleidingen verpleegkunde en ergotherapie. Opzet is ook om een e-learning module te ontwikkelen.

De app heeft al ingang gevonden in een aantal grote zorginstellingen. Het AZ Damiaan in Oostende, AZ Alma in Eeklo en Sijsele, en AZ Delta in Roeselare passen de app al toe, net als de 5500 zorgverleners van Familiehulp. Opzet is om dit nog verder uit te breiden.

Na verschillende vormingen en congressen groeit de interesse vanuit het werkveld. Daarom wordt verder ingezet op de integratie van hulpmiddelen in de app en het specifiek toepasbaar maken van eUlift in de handicaptenzorg, zij die met zeer specifieke vraagstukken worstelen in de dagelijkse praktijk. 

Je kunt de app downloaden via de website eulift-app.com en de app-stores.

Deel dit via