VIVES ontwikkelt een gratis e-learning module infectiepreventie voor zorgprofessionals

Frank Devos
e-learning infectiepreventie.png

Verhinderen dat besmettingen kunnen plaatsvinden is meer dan ooit cruciaal in deze coronatijden. Om een zo breed mogelijke doelgroep van zorgprofessionals correct te informeren, heeft VIVES een e-learning module infectiepreventie ontwikkeld. Ze deden dit in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid. De module wordt gratis ter beschikking gesteld via het platform van Infolearn.

Via ZWIeP (Zorg en Welzijn Infectiepreventie E-learning Platform) kunnen zorgprofessionals op een laagdrempelige en efficiënte manier zichzelf bijscholen met betrekking tot infectiepreventie. De tool bevat 5 modules die betrekking hebben op de mogelijke overdrachtswegen van infectie, de algemene voorzorgmaatregelen, persoonlijke beschermingsmiddelen, bijkomende voorzorgsmaatregelen en omgevingshygiëne.

Docenten in de bachelor verpleegkunde, Tamara Declerck en David Raes, stellen: “Het belang van infectiepreventie en de basisregels hierover komen aan bod tijdens de opleiding van onze studenten. In het werkveld is het niet altijd evident om up to date te blijven met de huidige regels en verwachtingen. Als hogeschool hebben we een maatschappelijke rol. Het aanbieden van deze e-learning zorgt voor een heropfrissing voor alle zorgprofessionals die hier nood aan hebben. Verder is de extra aandacht rond infectiepreventie in deze tijden zeker en vast geen overbodige luxe”

“Ons doel is dat iedereen de juiste kennis bezit om de kans om overdracht van infecties tot een minimum te herleiden. Wij zijn als hogeschool erg blij dat de overheid op onze expertise hieromtrent een beroep heeft gedaan. We kozen heel bewust voor een e-learning traject omdat een dergelijk traject heel flexibel is. De eindgebruiker kan los van tijd en ruimte en volgens zijn eigen noden de modules doorlopen. Hiermee willen we tegemoet komen aan het idee van de student van de toekomst. Tot slot wil ik graag nog meegeven dat deze e-learning toegankelijk is voor een zeer brede doelgroep van zorgprofessionals: zowel voor verpleegkundigen, zorgkundigen en andere paramedische professionals, maar ook voor administratief of onderhoudspersoneel dat werkzaam is in de zorg kan het erg interessant zijn”, aldus Eline Vanderdonck, coördinator e-learningproject bij VIVES.

Deel dit via