VIVES ontwikkelt educatief bordspel Save Our Planet voor derde graad secundair onderwijs

Frank Devos
savetheplanet.png

De klimaatacties van de Vlaamse jongeren zijn ook VIVES Roeselare niet ontgaan. Binnen het Europese project BioBoost heeft VIVES het educatief bordspel Save Our Plane’ ontwikkeld voor leerlingen van de derde graad secundair onderwijs. Dit is gebeurd in samenwerking met o.a. Inagro en ILVO, alsook partners uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk. VIVES stelt het spel gratis ter beschikking van scholen.

Via het spel Save Our Planet, ontwikkeld door de VIVES-collega’s An Callens en Evert Vanneste, wil VIVES de bewustwording vergroten van jongeren en hen ook de nodige kennis rond het klimaat bijbrengen. Duurzame voedselproductie, klimaatopwarming, luchtvervuiling, grote bosbranden en de gigantische hoeveelheid plastic in de oceanen, de problemen zijn allemaal actueler dan ooit.

Binnen het project onderzochten de partners hoe we van fossiele grondstoffen zoals olie, kolen, gas … kunnen overschakelen op een milieuvriendelijke en oneindige bron aan grondstoffen, namelijk biomassa. Dit noemen we de omschakeling naar een biogebaseerde economie. Recent bijvoorbeeld verscheen nog in bepaalde media dat Carlsberg eraan denkt om zijn bier voortaan in kartonnen flesjes te schenken. Heel wat industrieën zetten stappen om milieuvriendelijker te worden.

“Omdat we inzien dat de jeugd van vandaag onze toekomst is, beslisten we enkele maanden terug om dit educatieve spel Save our Planet te ontwikkelen. Leerkrachten kunnen het rechtstreeks integreren in bepaalde lessen. Via een kant-en-klare leermodule van twee lesuren worden leerlingen voorbereid op het spelen van het spel”, aldus VIVES-onderzoeksexpert An Callens. Zij ontwikkelde ook de leermodule samen met onderzoekscollega Kaat Vanhegen.

Het bordspel is tactisch, interactief en educatief tegelijk. Het test de kennis van de leerlingen door middel van 83 verschillende meerkeuzevragen zoals: Hoeveel voedsel werd wereldwijd verspild in 2018? Welk Europees land heeft de grootste ecologische voetafdruk per inwoner in 2018? Hoeveel water verbruik je gemiddeld bij het nemen van een douche van vijf minuten?

De verschillende projectpartners bieden de leermodule en het spel gratis aan aan Vlaamse scholen. Evert Vanneste van VIVES: “We namen begin oktober voor het eerst contact met enkele scholen. De reacties waren heel positief. Momenteel hebben al een 15-tal scholen meer dan 100 spellen gereserveerd. Het draagvlak rond duurzaamheid bij jongeren wordt steeds groter. De vele klimaatacties toonden dit al aan. Dit lessenpakket biedt leerlingen de mogelijkheid om binnen de klascontext samen stil te staan bij actuele problemen.”

An Callens vult aan: “Scholen kunnen zeker nog contact opnemen via [email protected] als ze interesse hebben in het spel. Je kan het spelen met 2 tot 4 personen. We geven dan ook verschillende spellen per school. Wacht hier zeker niet te lang mee! Wij hebben slechts 500 spellen. Na de herfstvakantie beginnen we met de verspreiding.”

Deel dit via