VIVES onderzocht pestgedrag bij jongeren op internet

Frank Devos
cyberpesten.jpg

Onderzoek wijst uit dat er de laatste jaren een sterke toename is van internetgebruik bij jongeren. Samen met dit internetgebruik is ook het pestgedrag op internet toegenomen. Het studiegebied onderwijs van VIVES campus Kortrijk verrichtte onderzoek naar de mate waarin online pesten zich voordoet en wat de effecten daarvan zijn. Dit onderzoek wordt voorgesteld tijdens een interactieve slotdag op woensdag 25 april in VIVES campus Kortrijk, met een getuigenis van stand-up comedian William Boeva.

Elk academiejaar zet het studiegebied onderwijs van Hogeschool VIVES campus Kortrijk een grootschalig onderzoek op touw met de eerstejaarsstudenten kleuteronderwijs en lager onderwijs en met secundaire scholieren. Het onderzoeksthema voor dit academiejaarjaar betreft online pesten bij jongeren.

In totaal hebben dertien secundaire scholen uit West- en Oost-Vlaanderen deelgenomen met in totaal 353 leerlingen. Vanuit VIVES zijn er 169 studenten van de bacheloropleiding kleuteronderwijs en lager onderwijs op pad gegaan om de vragenlijsten af te nemen. 

De resultaten worden voorgesteld aan alle deelnemende studenten en een deel van de secundaire leerlingen op een interactieve slotdag op woensdagvoormiddag 25 april in VIVES campus Kortrijk. Via een panelgesprek worden de resultaten besproken. Moderator is Vincenzo De Jonghe. De slotdag start om 9.45 uur en het einde is voorzien tussen 11.30 uur en 12 uur.

Deel dit via