VIVES ondersteunt zorgpersoneel in woonzorgcentra om hun mentale veerkracht te vergroten

Frank Devos
stimulzorg.png

Het zorgpersoneel heeft de eerste coronagolf nog maar net verteerd of ze krijgen opnieuw de volle laag. Uit  een bevraging van Zorgnet-Icuro blijkt dat de meeste zorgverleners stilaan op hun tandvlees zitten. Maar liefst een kwart overweegt zelfs om te stoppen. De mentale impact van deze crisis voor het gezondheidspersoneel is dus enorm zwaar. Niet in het minst voor het personeel in de woonzorgcentra die zich in het oog van de storm bevinden omwille van hun zeer kwetsbare doelgroep. Daarom zet VIVES een project op om het personeel te ondersteunen. 

Woonzorgcentra leverden de afgelopen jaren enorme inspanningen om warme zorg te geven aan kwetsbare ouderen waarbij hun waardigheid centraal wordt gesteld. Maar toen kwam corona… Hoe verzoen je de strenge veiligheidsmaatregelen met warme en nabije zorg? Onderzoekers van het expertisecentrum zorginnovatie van VIVES gingen met deze vraag aan de slag. Ze trekken zelf naar de woonzorgcentra en nodigen leidinggevenden uit op de campus om hen concrete tips te geven om de broodnodige veerkracht van het zorgpersoneel te vergroten. 

Ann Lammens, coördinator van het VIVES zorgethisch lab sTimul licht toe: “De impact van deze coronacrisis op het zorgpersoneel is inderdaad ongezien. Toch zien we hoe zorgverleners het volhouden en doen wat ze kunnen. Belangrijk is om ruimte te nemen voor reflectie, om  stil te staan en weer voldoende moed te vatten om voort te doen. Net dit is het doel van ons project: we willen de veerkracht van het zorgpersoneel in de woonzorgcentra opnieuw vergroten.”

“Juist in deze tijden is stilstaan bij wat het werk van de zorgverleners en leidinggevenden een must om terug verder met deugddoende zorg aan de slag te kunnen gaan. Door hun bekommernissen met elkaar te kunnen delen, doen ze aan zelfzorg wat een noodzaak is om terug met hernieuwde moed én inzichten aan de slag te gaan in hun hulpverlening.”, aldus Ann Lammens.

Met dit initiatief wil VIVES het zorgpersoneel de kans geven om even stil te staan bij wat hen overkomt en te reflecteren over de stress die ze ervaren. Dit alleen al kan enorm opluchten. Daarnaast reiken de onderzoekers ook concrete tips aan om om te gaan met de morele stress die komt kijken bij hun job. Op die manier willen ze het zorgpersoneel ondersteunen om hun broodnodige mentale veerkracht te vergroten. Dit is één van de actiepunten van het project. 

Verder bieden de onderzoekers ook ondersteuning aan leidinggevenden in woonzorgcentra bij ethische afwegingen. Daarnaast brengen ze ook leidinggevenden van verschillende woonzorgcentra samen in lerende gemeenschappen. “In de lerende gemeenschappen stellen we samen met leidinggevenden de vraag: wat hebben wij en onze zorgverleners nodig om door te groeien in onze zorg ondanks de druk? We zoeken naar onze morele krachtbronnen en verbinden ons ermee. In al het kwade dat ons overkomt, gebeurt er ook veel goeds. Door zichtbaar te maken wat goed loopt en dit verder te versterken, putten we kracht.”, besluit Linus Vanlaere, zorgethicus en mede-onderzoeker van het project.

Deel dit via