VIVES onderschrijft overeenkomst met Vlaamse Regering om meer innovatiekennis met ondernemingen en organisaties te delen

Frank Devos
marktonderzoek.png

Op vrijdag 1 maart 2019 besliste de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister Philippe Muyters, bevoegd voor Werk, Economie, Innovatie & Sport en Hilde Crevits, Vlaams minister voor Onderwijs over een overeenkomst met de Vlaamse Hogenscholenraad (VLHORA) waarmee de Vlaamse regering 16,6 miljoen euro, gespreid over vier jaar, vrijmaakt voor kennisdiffusie naar ondernemingen en social profit organisaties. Zo kunnen de Vlaamse hogescholen hun rol als innovatiepartner voor ondernemingen en social profit organisaties ten volle gaan opnemen.

Met deze overeenkomst komt de Vlaamse Regering tegemoet aan de vraag van de ondernemingen en de social profit sector naar een betere ontsluiting van de innovatiekennis bij de hogescholen en willen ze samen een oplossing bieden voor de Vlaamse innovatieparadox. Er blijft immers in Vlaanderen nog te veel kennis ongebruikt in de kast liggen, daar is iedereen het roerend over eens.

De keuze voor de Vlaamse hogescholen is overigens logisch. Nu reeds co-creëren meer dan tweeduizend gemotiveerde onderzoekers, verspreid over Vlaanderen, nieuwe kennis via praktijkgericht onderzoek over verschillende thema’s heen. De hogescholen ontwikkelen innovatieve, toepasbare oplossingen voor het werkveld en houden terzelfdertijd de vinger aan de pols met nieuwe experimenten en projecten.

Door hun actieve rol in kennisnetwerken volgen ze bovendien de behoeften van dat werkveld op de voet en houden ze voeling met de wetenschappelijke wereld. Dankzij deze netwerking kunnen hogescholen ook efficiënt en snel schakelen om goede innovatiepartners samen te brengen.

Tot op vandaag echter beschouwen verschillende maatschappelijke spelers de Vlaamse hogescholen nog onvoldoende als kennispartners voor onderzoek en ontwikkeling. Bovendien is het ook niet geweten op welke wijze er met hen samengewerkt kan worden. Daar komt dus nu verandering in.

Minister Philippe Muyters: “Met de extra injectie wil ik de Vlaamse hogescholen de kans geven zich beter te organiseren om zo tegemoet te komen aan de vragen vanuit het werkveld en tegelijkertijd een efficiëntere onderlinge samenwerking op te zetten”. Eric Vermeylen, secretaris-generaal van VLHORA: “Alle hogescholen stappen mee in een digitaal transformatieproject om deze samenwerking vlot te laten verlopen en om kennis en onderzoeksdata ter beschikking te stellen aan het werkveld en de overheden. Het ultieme doel blijft het versterken van ondernemingen en social profit organisaties via kennis en innovatie. Kennisdeling stimuleert immers nieuwe innovaties!”

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Vlaanderen is een kenniseconomie. Onze hogescholen zijn met hun onderwijs en praktijkgericht onderzoek een enorme troef. Met deze investeringen voor dienstverlening en kennisverspreiding zal hun rol nog beter tot hun recht kunnen komen.”

Deel dit via