VIVES leidt samenwerkingsproject tussen naastbetrokkenen en hulpverleners voor mensen met psychische kwetsbaarheid

Frank Devos
Socio-cultureel Unhappy

Omgaan met iemand die te kampen heeft met een psychische kwetsbaarheid is veelzijdig en complex. Van zorgverleners veronderstelt het heel wat kennis van zaken. Maar ook van familieleden, vrienden en andere betrokkenen vraagt het allerlei vaardigheden. Alhoewel ze een andere rol invullen, vinden we best wel wat gelijkenissen tussen zorgverleners en naastbetrokkenen in het ‘zorgen voor’.

Toch blijkt een samenwerking tussen deze partijen vaak niet vanzelfsprekend. Naastbetrokkenen vinden niet altijd de weg naar de zorgverleners en omgekeerd. Het Partners-in-care-project, aangestuurd door het expertisecentrum zorginnovatie van VIVES, wil daarin verandering brengen. 

De onderzoekers gaan uit van de veronderstelling dat zowel zorgverleners als naastbetrokkenen deskundig zijn in het zorgen voor personen met een psychische kwetsbaarheid. Vijf organisaties slaan de handen in elkaar en breken hiermee een lans voor het actiever betrekken van de context van patiënten. Kliniek Sint-Jozef Pittem, Psychiatrisch Centrum Heilig Hart Ieper, AZ Delta, ‘Kwadraat’ – het netwerk geestelijke gezondheid Midden West-Vlaanderen en Similes zijn partners in het project. Ze brengen voor dit project zorgverleners en naastbetrokkenen van mensen met een psychische kwetsbaarheid samen in een lerend netwerk.

De methode die wordt gebruikt heet ‘actieonderzoek’ en is als het ware twee in één:

  • De partners-in-care als verbeterproject nodigt deelnemers uit om zelf (kleine) veranderingen aan te brengen in de eigen omgeving of organisatie. De gedeelde ervaringen kunnen hierbij inspirerend werken. Dat kan gaan van het ontwikkelen van een folder over het organiseren van een praatnamiddag tot het uitnodigen van naastbetrokkenen bij een therapiesessie.
  • Daarnaast zal de uitwisseling tussen de groepsleden inzicht geven in wat helpend en belemmerend is voor een betere samenwerking. Als onderzoek laat het project toe om aanbevelingen te formuleren voor de sector van de geestelijke gezondheidszorg. Daarvoor wordt niet alleen gekeken naar de inhoud van de gesprekken, maar ook naar hoe het lerend netwerk zelf tot stand komt. Wie neemt welk initiatief? Hoe verhouden deelnemers zich tegenover elkaar? Welke thema’s worden aangebracht en door wie? Hoe komt de groep tot beslissingen?  

Hoe, wanneer en waar het lerend netwerk bijeenkomt, welke thema’s daar aan bod komen en welke acties eruit voortvloeien, bepaalt het netwerk volledig zelf. Een stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende partnerorganisaties, legt enkele grote lijnen vast en heeft daarnaast vooral een ondersteunende rol. Ze kunnen bijvoorbeeld het lerend netwerk in contact brengen met bepaalde experts of coaching of opleiding voorzien, volgens de noden van de deelnemers.

Op een kick-off in VIVES Roeselare op 14 februari 2020 maken de deelnemers kennis met elkaar en kunnen ze al een aantal (praktische) afspraken maken. Hopelijk – wie weet met een beetje hulp van Cupido – meteen een schot in de roos voor een boeiende en hartverwarmende samenwerking.

Deel dit via