VIVES leidt onderzoek naar kweek van insecten op grote schaal

Frank Devos
entomospeed.jpg

Als insecten op grote schaal kunnen worden gekweekt, kan dit bijdragen tot een beter milieu. Insecten bevatten onder andere veel eiwitten, een belangrijke voedingsbron waarnaar we op zoek zijn. Niettegenstaande de Europese wetgeving een hoge productie en eigenlijk het brede gebruik in humane voeding en diervoeder nog in de weg staat, steunt de EU toch in één van hun Interregprojecten Vlaanderen–Nederland, het project Entomospeed. Dat staat voor de versnelling van de opschaling van de insectenkweek. Dit moet mee een boost geven aan het verder groeien van de insectensector tot een volwaardige, economisch speler met een duurzaam karakter. Hogeschool VIVES campus Roeselare is promotor van het driejarige project. De kick-off vindt plaats op 19 april 2017 in Thomas More campus Geel.

Insecten zijn een belangrijke bron van eiwitten voor zowel mens als dier. Voor de mens kunnen insecten een vervanging zijn voor vlees, voor dieren kunnen insecten soja vervangen. Opschaling is één van de voorwaarden om entomofagie, of de consumptie van insecten als voedsel, te laten doorbreken. Op voorwaarde dat insecten tegen een aanvaardbare prijs kunnen worden aangeboden en op een voldoende, constante basis, verwerkt worden in voeding en diervoeding.

In een interview met studente journalistiek Emma Smekens, wordt Bart Staes bevraagd naar de kansen van de nieuwe sector in het licht van milieu. Hierbij vindt Bart Staes, Europarlementslid voor Groen! en één van de leden van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, dat de opschaling van de kweek en projecten zoals Entomospeed, alle kansen moeten krijgen. “De EU heeft al belangrijke stappen gezet”, zegt Staes: ”Sinds 2014 is er een akkoord over de Novel Food-wetgeving die het mogelijk maakt een aanvraag in te dienen om insecten te kweken en te verwerken voor de humane voeding.”

Gevraagd naar de BSE-crisis (de gekke koeienziekte) zegt Bart Staes niet bang te zijn van een industrialisatie van de kweek van insecten. “Sindsdien is het immers niet meer mogelijk om diermeel, zeg maar slachtafval, in diervoeder voor landbouwhuisdieren te gaan verwerken.” Via de sector van insecten, ziet flexitariër Staes een mogelijkheid om zelfs deze reststroom hoogwaardiger te gaan valoriseren. “Anderzijds heeft de BSE–crisis er ook voor gezorgd dat Europa meer nood heeft aan plantaardige eiwitbronnen. Er wordt vandaag bvb. reeds onderzoek gedaan op lupinen om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar alternatieve eiwitten, maar de concurrentie op en afhankelijkheid van soja is dermate groot dat insecteneiwit een mooie aanvulling zou zijn voor de dieren die van nature uit omnivoor zijn. De huidige import van soja is energievretend en de teelt enorm milieubelastend.” Door het gebruik van reststromen in de insectenkweek, sluit dit project daarenboven mooi aan bij de pas gestemde wetten aangaande circulaire of kringloopeconomie.

Het Interreg-project Entomospeed zal na drie jaar do and don’ts van de opschaling en de automatisatie van de kweek van insecten kunnen geven. Naast de realisatie van teelttechnische kenmerken zoals de voederbehoefte van de dieren, is er ook een infoloket (www.insectinfo.be ) opgericht die potentiële nieuwe spelers in de sector, van antwoord zal kunnen dienen. De basis van de sector is nog maar recent gelegd. Daarom focust het project zich uitsluitend op de meelwormen voor menselijke consumptie en de zwarte soldatenvlieg als ingrediënt voor de dierlijke sector.

VIVES campus Roeselare, lid van de Associatie KU Leuven, is promotor van het driejarige project. Maar de kick off-of startvergadering van 19 april 2017, waarop iedereen is uitgenodigd (inschrijven via www.entomospeed.be of www.entomospeed.nl), vindt centraal plaats tussen België en Nederland, bij de projectpartners op de campus Geel van Thomas More/KU Leuven. Inagro zit mee in de boot. VIVES en Inagro werken vandaag reeds concreet samen in 5 onderzoeken omtrent insecten en zo kan er worden gesproken van een echte de West-Vlaamse tandem. Maar een Interreg Vlaanderen-Nederland zou niets zijn zonder Nederlandse partners en daar hebben de onderzoekspartners hun gelijke gevonden bij hogeschool HAS Den Bosch en Fontys Hogeschool. NGN (New Generation Nutrition) maakt het netwerk in de insectensector compleet.

Bij de Entomospeed kick-off wordt stilgestaan bij wat vandaag reeds bestaat en waar het project zou kunnen starten. In een debat wordt gepolst naar de mogelijke evolutie van de sector. Dit laatste betekent dat via een panel van kwekers en afnemers (humane sector, dierlijke sector en zelfs kunststofsector) de maximum- en minimumgrenzen worden geschetst. Meer concreet wordt dieper ingegaan op de vraag: wat kan een kweker aan en wat wil de afnemer ervoor betalen?

Deel dit via