VIVES leert leerlingen Sint-Rembert Torhout omgaan met drones

Frank Devos
drone.png

VIVES houdt op donderdag 9 mei 2019 op VIVES Torhout een drone-workshop voor leerlingen van de scholengroep Sint-Rembert. De workshop, die kadert in een mediadag, is gericht op particulier dronegebruik. Welke drones kan je aankopen? Wat is de regelgeving? Wat mag/mag niet? Tony Opsomer van het Dronelab van VIVES Oostende VLOC verzorgt de workshop.

Het Dronelab-team van VIVES onderzoekt en ondersteunt de innovatieve inzet van drones. Dit gebeurt zowel binnen de diverse studiegebieden, opleidingen en diensten als op vraag van en/of in samenwerking met externe partners. VIVES engageert zich expliciet voor een verantwoord gebruik van drones. Tijdens activiteiten van piloten en onderzoekers van het Dronelab wordt dan ook bijzonder veel belang gehecht aan veiligheid, respect voor de privacy en de geldende wetgeving.

De mediadag voor leerlingen van de secundair scholen SiVien VLTI Torhout kadert enerzijds in het teken van verantwoord recreatief dronegebruikin het Belgische luchtruim en werpt anderzijds een blik op de mogelijke kansen die professionele drones onze samenleving kunnen bieden. 

Als kennisbasis wordt vertrokken van de – voor recreatieve dronegebruikers – van belang zijnde elementen uit het KB omtrent RPAS van april 2016. Alhoewel dergelijke toestellen veelal als speelgoed worden bestempeld, bewijzen alsmaar talrijkere incidenten met drones dat er nood is aan een grotere bewustwording bij het brede publiek inzake het legaal en verantwoord gebruik ervan.

Deel dit via