VIVES laat in innovatieve nieuwbouw op campus Kortrijk ook studenten van thuis uit les volgen

Frank Devos
onderwijskortrijk.png

VIVES pakt in de nieuwe Kortrijkse campus voor het studiegebied onderwijs uit met een primeur. Een aantal lokalen is immers uitgerust met opnameapparatuur zodat je in real-time elders de les kan meevolgen. Op die manier biedt VIVES de mogelijkheid aan om zowel ‘on campus’ als van thuis uit actief te participeren aan het lesgebeuren.

Daarnaast zijn - uniek voor België - twee classrooms of the future uitgerust met innovatieve onderwijstechnologie van Barco. VIVES is de eerste lerarenopleiding in Vlaanderen die, in nauwe samenwerking met Barco, onderzoek zal verrichten naar de toepassingsmodaliteiten van weConnect- en wePresent-technologie voor virtueel en collaboratief leren in de opleiding voor leraars en in het basisonderwijs. VIVES is met 2500 studenten ook marktleider in Vlaanderen op het vlak van bacheloropleidingen op afstand

VIVES opent op donderdag 24 oktober het gloednieuwe gebouw van het studiegebied onderwijs in Kortrijk. De nieuwbouw omvat de laatste onderwijstechnologieën en ‘classrooms of the future’, en ademt het onderwijs van de toekomst uit. Via vernieuwende digitale tools en flexibele en open (klas)ruimtes die het vlot veranderen van werkvorm faciliteren, maakt de lerarenopleiding in Kortrijk zich sterk dat ze studenten in de beste omstandigheden kan opleiden tot sterke en gepassioneerde leraren van de 21e eeuw.

Huidig academiejaar kent de lerarenopleiding in Kortrijk een sterke stijging in studentenaantal. Met deze toename en met de troeven als sterke begeleiding, samenwerking met het werkveld, keuze uit drie leertrajecten en een innovatief curriculum in een aantrekkelijke studentenstad, verstevigt de lerarenopleiding haar positie in de markt.

Momenteel zijn er 1335 studenten ingeschreven in de lerarenopleiding in Kortrijk. In de nieuwbouw vinden de lessen plaats van de educatieve bachelors lager onderwijs, kleuteronderwijs en de bachelor na bachelor (Banaba) buitengewoon onderwijs. Ook de educatieve graduaatsopleiding en de verkorte educatieve bacheloropleiding (binnen het samenwerkingsverband EDU van VIVES en KU Leuven) hebben er hun vaste stek gekregen. 

De strakke architectuur van buiten en de gebogen lijnen en vloeiende vormen van binnen met veel lichtinval en open ruimtes zorgen voor huiselijke warmte en faciliteren participatief leren. De nieuwbouw telt twintig klaslokalen waaronder twee classrooms of the future. Die zijn uitgerust met de innovatieve onderwijstechnologie van Barco. Daarnaast zijn ook andere lokalen uitgerust met opnameapparatuur zodat je in real-time in een ander lokaal de les kan meevolgen. Op die manier wil VIVES voor de drie trajecten, met name de dagopleiding, werkplekleren en afstandsonderwijs die in Kortrijk worden aangeboden, de mogelijkheid bieden om zowel ‘on campus’ als van thuis uit actief te participeren aan het lesgebeuren. Doel is en blijft dat studenten het beste uit zichzelf kunnen halen onder deskundige begeleiding van de docenten.

Inhuldiging

De inhuldiging van het gebouw is het officiële startschot van een nieuw tijdperk voor de lerarenopleiding in Kortrijk. Bij de start van de avond wordt het personeel, het werkveld en hoogwaardigheidsbekleders uitgenodigd om het indrukwekkende gebouw van 4000 m2 te verkennen aan de hand van een interactieve ‘game’ terwijl ze genieten van een hapje en een drankje.

Tijdens het officieel gedeelte vindt de plechtige opening plaats met algemeen directeur van VIVES Joris Hindryckx, studiegebieddirecteur onderwijs Noël Selis, bisschop van Brugge Lode Aerts en architect Andie Decock van het architectenbureau Vande Kerckhove. De onthulling van het gedicht Werk door dichter en jeugdauteur Bart Moeyaert speciaal toegewijd aan de nieuwbouw van onderwijs, is de echte kick-off van de nieuwe campus. 

Deel dit via