VIVES gaat voluit voor de 4-jarige opleiding verpleegkunde

Frank Devos
Bachelor verpleegkunde

VIVES heeft de bacheloropleiding verpleegkunde grondig herwerkt van een 3-jarige naar een 4-jarige opleiding, een uitbreiding met een jaar die werd opgelegd door de overheid aan alle hogescholen. VIVES legt de nadruk binnen de vernieuwde opleiding op de zorgrelatie en de communicatie met de mens en zijn omgeving. Hierbij wordt de patiënt - nog meer dan vroeger - gezien als gelijkwaardige partner in het hele zorggebeuren. De vernieuwde opleiding is ten volle afgestemd op de zorgmaatschappij van de toekomst.

De opleiding wordt aangeboden in de campussen Brugge, Kortrijk en Roeselare, én in afstandsonderwijs. Komende vrijdag 26 augustus van 16 tot 21u kun je kennismaken met de vernieuwde opleidingen in de campussen (voor afstandsonderwijs is dat in Kortrijk).

Opleiding biedt kansen

De 4-jarige opleiding schrikt studenten niet af. Integendeel zelfs, het biedt kansen om meer stage-ervaring op te doen in verschillende domeinen van de gezondheidszorg, om de theorie beter in de praktijk om te zetten, om ten volle als gedreven en competente hulpverlener te groeien…

De opleiding herwerkte het programma, bekeek wat echt nodig is, wat de zorgsector verwacht en nodig heeft, maar luisterde ook naar de mens. Welke verpleegkundige wens ik aan mijn ziekenhuisbed, welke verpleegkundige wens ik als ik thuis word verzorgd, welke verpleegkundige doet me groeien en geloven in mijn kansen? De antwoorden op deze belangrijke vragen hielpen om de opleiding verpleegkunde opnieuw vorm te geven.

Complexiteit in de zorg neemt toe

Ziekenhuisopnames worden korter, mensen leven langer thuis, de zorg wordt complexer. Verpleegkundigen dienen opgeleid te worden om deze complexiteit te hanteren. Dit kan pas als er naast voldoende theoretische inzichten ook kan worden geoefend en getraind in de praktijk. De training gebeurt in Hogeschool VIVES tijdens het simulatieonderwijs en tijdens de veelzijdige stages. De opleidingen verpleegkunde en vroedkunde van de Hogeschool VIVES zijn immers koploper in Vlaanderen op vlak van simulatieonderwijs. In de veilige omgeving van de school worden verschillende zorgsituaties gesimuleerd met hoogtechnologische poppen en op die manier worden studenten getraind om de juiste zorg toe te dienen in verschillende omstandigheden.

Deel dit via