VIVES en University of Central Florida ontwikkelen aangepaste speelgoedwagentjes voor kinderen met beperking

Frank Devos
gobabygo.jpg

Het is belangrijk dat ieder kind kan bewegen en zich van daaruit ook verder kan ontwikkelen. Aangezien een kind met een mobiliteitsbeperking vaak ontwikkelingskansen mist, hebben verschillende opleidingen binnen VIVES de handen in elkaar geslagen en samen met hun internationale collega-docenten van de University of Central Florida (USA) Go Baby Go Belgium by VIVES ontwikkeld. Hierbij worden elektrische speelgoedwagentjes aangepast aan de individuele noden van een kind met een mobiliteitsbeperking.

Op basis van observatie van het kind en gesprekken met de ouders worden de individuele noden van het kind vastgesteld. Daarmee gaan vervolgens de studenten en docenten van diverse VIVES-opleidingen zoals ergotherapie, logopedie, elektronica en ICT aan de slag. Aanpassingen met betrekking tot het zitcomfort en ondersteuning, besturingsmogelijkheden … worden uitgevoerd. Via deze aanpassingen aan het wagentje kan ook elk kind met een mobiliteitsbeperking de wijde wereld verkennen en exploreren.

Alle kosten van aankoop van het wagentje tot en met de aanpassingen hiervan worden gefinancierd via sponsoring, zodat de ouders en familie van het kind geen (extra) kosten moeten maken die een potentiële rem kunnen zijn. Daarom zal Go Baby Go Belgium by VIVES ook worden gelanceerd in de Warmste Week van Music for Life: via diverse sponsoracties van studenten, docenten en vrienden van VIVES wordt zo extra sponsoring opgehaald en kan er opnieuw tegemoet gekomen worden aan nieuwe zorgvragen van ouders en kinderen met een beperking.

Deel dit via