VIVES en Karel de Grote willen veerkracht van startende zorgverleners verhogen via simulatietrainingen

Frank Devos
pijnweek.png

Van 1 tot 10 oktober 2020 vindt de 10-daagse van de geestelijke gezondheidszorg plaats. Ook als zorgverlener is het erg belangrijk om niet enkel goed zorg te dragen voor patiënten, maar ook voor het eigen mentaal welbevinden. Verpleegkundigen hebben een hoog risico op het ontwikkelen van stress en burn-out. Corona doet hier uiteraard geen goed aan.

Vooral startende verpleegkundigen blijken een kwetsbare groep. Hogescholen VIVES en Karel de Grote willen de veerkracht van die startende zorgverleners verhogen aan de hand van simulatietrainingen. VIVES beschikt over zorgopleidingen in Kortrijk, Brugge en Roeselare.

Een hoofdverpleegkundige stelt: "Ik zie dikwijls mensen die in de zorgsector gaan met een bepaalde persoonlijkheid en dan denk ik, ik kan mij goed voorstellen dat wij een risicogroep zijn om uit te vallen. Omdat wij in de eerste plaats voor andere mensen willen zorgen hè. En dan zichzelf wegcijferen en misschien te lang wegcijferen." 

Ondanks de prangende nood aan preventie van stress en burn-out, blijkt dat er momenteel binnen Vlaamse zorginstellingen slechts in beperkte mate wordt ingezet op wetenschappelijk onderbouwde interventies. “Een gemiste kans, aangezien onderzoek aantoont dat wanneer je zorgverleners veerkrachtiger maakt, je hen ook beter kan beschermen tegen stress en burn-out”, aldus onderzoekster Birgit Vincke van expertisecentrum zorginnovatie van VIVES. 

Collega-onderzoekster Sofie Merlevede vult aan: “Het project ‘simuleer-kracht’ wil op een wetenschappelijk onderbouwde manier de veerkracht van startende verpleegkundigen verhogen. Concreet gebeurt dit door simulatietrainingen te geven aan hen. In deze trainingen  worden startende verpleegkundigen in kleine groepjes geconfronteerd met een gesimuleerde herkenbare werksituatie.”

“In deze gesimuleerde situatie zitten stressverhogende elementen verweven. Zo leren ze bijvoorbeeld hoe ze moeten prioriteiten stellen wanneer ze verschillende taken of vragen tegelijkertijd krijgen.  Aan de hand van een gestructureerde nabespreking wordt stilgestaan bij de impact van de stressverhogende elementen op het verpleegkundig functioneren en worden handvaten aangereikt om in de toekomst om te gaan met dergelijke situaties.”  

Deze simulatietraining is gebaseerd op een behoefteanalyse die werd uitgevoerd bij startende verpleegkundigen, alsook van de humanresourcesmanagers en leidinggevenden. Om na te gaan of de simulatietraining hun veerkracht effectief vergroot, vinden focusgroepen plaats. Deze focusgroepen worden aangevuld met een kwantitatieve pré- en postmeting. 

Dit project is een samenwerking tussen het expertisecentrum zorginnovatie van Hogeschool VIVES en het Expertisecentrum Zorgstroom van de Karel de Grote Hogeschool. 

Deel dit via