VIVES, CVO Altus en CVO-VTI Brugge starten duale leertrajecten in regio Brugge–Zeebrugge om in te spelen op West-Vlaamse arbeidskrapte

Frank Devos
netwerkbeheer.png

Hogeschool VIVES, CVO Altus en CVO-VTI Brugge starten vanaf het academiejaar 2019-2020 met twee nieuwe opleidingen in Brugge, resp. een graduaat elektromechanische systemen en een volwassenenopleiding elektromecanicien. Daarnaast hervormt VIVES de graduaten systeem- en netwerkbeheer in Brugge, en voertuigtechnieken in Kortrijk. Het gaat om dagopleidingen in duaal leren, of een combinatie tussen studeren en werken in een leerbedrijf. Daarmee speelt men in op een grote nood op de arbeidsmarkt.

Met een gemiddelde werkloosheidsgraad van 4,8 % is de krapte op de West-Vlaamse arbeidsmarkt de laatste 10 jaar nog nooit zo groot geweest. West-Vlaamse bedrijven hebben, net als in de rest van Vlaanderen, een grote nood aan technische en IT-profielen. De openstaande vacatures mikken doorgaans op de opleidingsprofielen op VKS-niveau 4 en 5. Dat zijn opleidingen op het niveau van resp. volwassenenonderwijs en hoger onderwijs.

In dit ESF-project worden vier duale leertrajecten uitgerold in co-creatie tussen bedrijven binnen het brede domein van elektromechanica in onderwijsinstellingen van het volwassenenonderwijs en graduaatsopleidingen in het hoger onderwijs. Dat biedt uitgebreide mogelijkheden voor zowel de bedrijven als de onderwijsinstellingen en studenten.

Het gaat om een ESF-project (Europees Sociaal Fonds) met TUA West (Technische Universitaire Alliantie voor economische transformatie in West-Vlaanderen) als promotor. Naast VIVES, CVO Altus en CVO VTI Brugge zijn de partners Agoria, Huis van het Leren vzw en POM West-Vlaanderen. Het project loopt over 18 maand t.e.m. augustus 2020.

De graduaatsopleidingen elektromechanische systemen (Brugge), voertuigtechnieken (Kortrijk) en systemen en netwerken (Brugge) lopen over 8 kwartalen of 2 studiejaren. Het eerste jaar werken de studenten een tot twee dagen in het leerbedrijf, en het tweede jaar drie tot vier dagen. Elektromechanische systemen is dus een nieuwe opleiding, de twee andere zijn bestaande opleidingen die worden herwerkt in het kader van de inkanteling in VIVES van de graduaatsopleidingen. De nieuwe volwassenenopleiding elektromecanicien (Brugge) loopt over maximum 1 jaar waarbij cursisten in het tweede helft van het traject hun opleiding in het bedrijf volgen.

Er worden trajecten op maat uitgewerkt voor zowel reguliere studenten en cursisten als werkenden als werkzoekenden. 

Deel dit via