VIVES campus Roeselare start samenwerkingsakkoord met Wereldsolidariteit en AREDS

Frank Devos
areds.png

‘Be globally connected’ werd op de academische opening van VIVES officieel als jaarthema voor het academiejaar ‘17-18 gelanceerd. Binnen deze context wil campus Roeselare met de opleiding agro- en biotechnologie ook verbinding zoeken met de wereld rondom ons.

Op woensdag 20 september 2017 vindt het lanceerevent ‘Landbouw wereldwijd connected’ plaats. Dit event is meteen de start van het samenwerkingsakkoord tussen VIVES, Wereldsolidariteit en AREDS (India), dat gesubsidieerd wordt door de Provincie West-Vlaanderen.

Dat (duurzame) voedselproductie een van de grootste uitdagingen van de 21ste eeuw is, zal voor niemand een verrassing zijn. Voedsel is noodzakelijk, maar de productie ervan veroorzaakt sociale, ecologische en economische druk. Moeten we ons toeleggen op lokale productie, eten we liever biefstukken uit Brazilië of boontjes uit Kenia of gaan we voor een meer ‘glocal’ benadering?

De zogenaamde ‘triple bottom line’ van People, Planet en Prosperity – de benadering vanuit sociaal oogpunt, op vlak van milieu en van welvaart - wordt de rode draad doorheen dit project. Deze samenwerking is alvast uniek voor Wereldsolidariteit (onder meer bekend van de Schone Kleren Campagne). Hun expertise ligt vooral bij het bepleiten van een menswaardig inkomen voor iedereen, in faire omstandigheden. VIVES wordt de eerste onderwijsinstelling in West-Vlaanderen waarmee ze gaan samenwerken.

Een van de ngo’s in het Zuiden - die door hen ondersteund en begeleid wordt - is AREDS. AREDS biedt in hun bio-modelboerderij in Karur, Tamil Nadu, kleinschalige en duurzame alternatieven aan landbouwers om hun inkomen te verhogen. Ze zijn vooral gericht op vrouwen (Sustainable Development Goal of SDG 5) en willen een antwoord bieden op de druk vanuit de retailers en de agro-industrie (SDG 15).

Doelgroep van de bio-modelboerderij zijn mensen die geen of beperkte scholing gekregen hebben en werken als arbeider in de agro-industrie, als huispersoneel of thuis, waar ze proberen te overleven. Ook bij West-Vlaamse boeren leeft de bezorgdheid rond een leefbaar inkomen. Ook hier kennen landbouwers moeilijke tijden door de druk van de agro-industrie gericht op export, bedreiging en vervuiling van de grond.

Via de samenwerking met VIVES, opleiding agro- en biotechnologie, willen we landbouwers in India en landbouwers in West-Vlaanderen met elkaar verbinden. Zij kennen een andere context, maar hebben dezelfde zorgen: ‘we are all connected’ (SDG 17). Door uitwisseling tot stand te brengen, expertise te delen, vorming te organiseren en een inleefervaring voor studenten (en docenten) aan te bieden (bij AREDS), creëren we kansen om van en met elkaar te leren.

We hopen tot slot ook bij onze studenten te kunnen werken aan hun internationale competenties (talenkennis, interculturele competenties, persoonlijke groei, globaal engagement en internationale vakkennis) en studenten landbouw en agro-industrie te vormen tot wereldburgers met een brede visie op voedselproductie en -consumptie.

Tijdens het lanceerevent op 20 september starten we alvast met een debat over dit thema.

Deel dit via