VIVES campus Roeselare ontvangt na 30 jaar meer dan 700 afgestudeerden

Frank Devos
reunieagro.png

De opleiding agro- en biotechnologie van VIVES campus Roeselare organiseert op vrijdag 2 december 2016 een reünie voor alle afgestudeerden van de afgelopen 30 jaar van de afstudeerrichtingen landbouw, afstudeerrichting groenmanagement en agro-industrie. Dit vindt plaats vanaf 19u in de campus.

“Binnen onze opleiding vinden we het belangrijk om het contact met onze afgestudeerden te onderhouden”, aldus opleidingshoofd Greta Rooms. “Vele van onze docenten zijn, naast hun lesopdracht op de hogeschool, trouwens ook nog actief binnen de sector en kennen ze dus heel veel van onze afgestudeerden persoonlijk. Op die manier is het aardig gelukt om de meerderheid van onze 1250 afgestudeerden van de afgelopen 30 jaar te bereiken. We kijken uit naar een gezellige avond waarop we meer dan 700 aanwezigen mogen verwachten!”

Historiek

De opleiding agro- en biotechnologie van VIVES campus Roeselare kan bogen op een rijke historiek die teruggaat tot in december 1986. Het graduaat land- en tuinbouw ging samen met de opleiding verpleegkunde en vormde het Hoger Katholiek Onderwijs Roeselare (H.K.O). De eerste lessen gingen van start aan de campus in de Hippoliet Spilleboutdreef op 14 september 1987. Het graduaat gaf toen onderdak aan 63 studenten binnen 3 verschillende afstudeerrichtingen: land- en tuinbouwtechnieken, landbouw en tuinbouw.

In 1995 werd, als gevolg van van het Hogeschooldecreet, het graduaat land- en tuinbouw opgenomen binnen de toenmalige KATHO, de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen. Vanaf dat moment kreeg de opleiding een andere naam, namelijk graduaat landbouw en biotechnologie. Kort na deze eenmaking verhuisde de graduaatsopleiding naar het hoofdgebouw aan de Wilgenstraat.

Om in te spelen op de wensen van het werkveld werden de afstudeerrichtingen groenvoorziening, biotechnologie, dierenzorg en voedingstechnologie opgestart. De afstudeerrichtingen dierenzorg en groenmanagement worden ook in afstandsonderwijs aangeboden. De opleiding groeide uit tot één van de belangrijkste aanbieders van agrarisch onderwijs binnen Vlaanderen en werd een vaste waarde binnen de agrarische sector.

In 2013 fusioneerde de KATHO met de KHBO tot de Hogeschool VIVES. De campus Roeselare barstte ondertussen uit haar voegen en in 2015 werd de bouw van een nieuwbouwvleugel afgerond. Momenteel biedt de opleiding bachelor in de agro- en biotechnologie onderwijs aan een 600-tal studenten. Anno 2016 studeren er verschillende zonen en dochters van de eerste studenten van de toenmalige graduaatsopleiding en kunnen we spreken van een tweede generatie studenten.

Nieuw keuzetraject landbouwmechanisatie

De opleiding wil van de reünie gebruik maken om een nieuw keuzetraject binnen de afstudeerrichting landbouw voor te stellen aan hun afgestudeerden en de buitenwereld. Vanaf september 2017 zal de afstudeerrichting een keuzetraject landbouwmechanisatie aanbieden aan de studenten. Afstudeerrichtingcoördinator Isabelle Degezelle: “Onze eerstejaarsstudenten kregen in het verleden al de keuze tussen een aantal vakken die meer op dierlijke productie of op plantaardige productie gericht waren. Vanaf september 2017 kan men kiezen tussen het klassieke traject landbouw - met een evenwicht tussen dierlijke en plantaardige productie, ondernemerschap en mechanisatie - en een nieuw keuzetraject landbouwmechanisatie.”

Deel dit via