VIVES campus Brugge viert 60 jaar logopedie en 20 jaar audiologie

Frank Devos
logopedie

VIVES Bruggge Xaverianenstraat viert op vrijdagavond 17 november 2017 het 60-jarig bestaan van de opleiding logopedie en 20-jarig bestaan van de opleiding audiologie.

De opleiding logopedie werd eind de jaren vijftig opgericht door de vzw Logopedie en Foniatrie. In 1960 werd de opleiding ondergebracht in het Hoger Polytechnisch Instituut, waarna ze in 1961 overging in het Hoger Technisch Instituut.

Met de herstructurering van het hoger onderwijs in 1995 fusioneerde het Hoger Technisch Instituut met andere hogescholen uit de regio, namelijk het Sint-Jansinstituut voor Verpleegkunde, het Sint-Andreasinstituut Normaalschool, de Katholieke Industriële Hogeschool West-Vlaanderen en het Hoger Technisch Instituut Oostende. Deze hogescholen fusioneerden tot de KHBO (Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende).

In 1997 werd de opleiding gegradueerde in de audiologie opgericht als een aparte opleiding van het korte type. In 2000 studeerden de eerste gegradueerden audiologie af na een 3-jarige opleiding aan de KHBO.

In 2002 trad de Katholieke Hogeschool Brugge–Oostende toe tot de Associatie KU Leuven, een associatie tussen de KU Leuven, de KU Brussel en dertien hogescholen. Binnen de associatie werd het curriculum hervormd tot een 3-jarige bacheloropleiding met een afstudeermogelijkheid logopedie of audiologie, met de mogelijkheid om in 4 jaar beide diploma’s te behalen. 

In september 2013 vloeiden de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende (KHBO) en de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (KATHO) samen in de Katholieke Hogeschool VIVES.

Deel dit via