VIVES brengt profiel in kaart van kwetsbare jongeren aan oostkust

Frank Devos
kust.png

Het expertisecentrum sociale Innovatie van VIVES heeft het profiel in kaart gebracht van kwetsbare jongeren (16-20 jaar) in Blankenberge, De Haan, Knokke-Heist, Lissewege, Zeebrugge en Zwankendamme. De studie in opdracht van het Regionaal Welzijnsplatform Noord-West-Vlaanderen​ wordt voorgesteld tijdens het netwerkevent oostkust op vrijdag 20 oktober in ’t Verzet in Knokke-Heist.

Het voorbije jaar brachten Blankenberge, Knokke-Heist en (Zee)brugge, onafhankelijk van elkaar, de kenmerken en noden van kwetsbare jongeren in hun gemeente in kaart. Het resultaat hiervan zijn drie onderzoeksrapporten waarin de noden van de jongeren en de opportuniteiten voor het hulpverleningsaanbod beschreven staan.

Een uitdaging is dat jongeren mobiel zijn. De tramverbinding realiseert een vlotte verbinding tussen de gemeenten van de oostkust. De plaats waar ze wonen verschilt van de plaats waar ze school lopen of werk zoeken, vrienden ontmoeten of hulp zoeken. Deze tramverbinding speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven. Omwille van het beperkte hulpverleningsaanbod aan de oostkust enerzijds, de tramverbinding tussen de gemeenten anderzijds, werd de noodzaak aangevoeld dit onderwerp regionaal aan te pakken.

Vandaar dat bij het expertisecentrum sociale Innovatie van VIVES bijkomend en bovenlokaal onderzoek werd besteld door een bijzonder partnerschap met oog op het verder in kaart brengen van het profiel van kwetsbare jongeren (16-20 jaar) in Blankenberge, De Haan, Knokke-Heist, Lissewege, Zeebrugge en Zwankendamme. Het partnerschap bestaat uit Blankenberge, Brugge(n) voor jongeren (Zee)brugge, Knokke-Heist, OCMW De Haan, CAW Noord-West-Vlaanderen, Provincie West-Vlaanderen en Resoc Noord-West-Vlaanderen.

Het onderzoek beoogde het verwerven van inzicht in de intergemeentelijke noden van kwetsbare jongeren aan de oostkust met als uitgangspunt het formuleren van een aantal gefundeerde, intergemeentelijke beleidsaanbevelingen. We beogen concrete aanbevelingen en pistes die het verschil kunnen maken in (boven)lokale aanpak. We hebben bijzondere aandacht voor het verbreden en het versterken van het netwerk van publieke en private welzijnsdiensten in en tussen de steden en gemeenten in de regio oostkust.

Vanuit het onderzoek in de verschillende gemeenten is de overtuiging dan ook stellig dat deze vaststellingen ook in de andere regio’s zowel aan de kust, het hinterland en verder, van toepassing zijn. Het proces tijdens dit bijzonder partnerschap heeft al een draagvlak van anders, vernieuwd en beleidsoverschrijdend samenwerken gecreëerd. Zowel de specifieke onderzoeksresultaten, relevant voor de oostkust, als de aanbevelingen en de gekozen methodiek van samenwerken, kunnen inspirerend zijn voor alle gemeenten.

Deel dit via