Vijf nieuwe opleidingen op afstand aan VIVES vanaf volgend academiejaar

Frank Devos
groep.png

VIVES breidt vanaf het academiejaar 2019-2020 het aanbod van bacheloropleidingen op afstand uit. Vanaf september kun je immers ook in VIVES terecht voor sportmanagement, voedings- en dieetkunde, de educatieve bachelor secundair onderwijs, Nederlands niet-thuistaal als bijkomend onderwijsvak en bachelor-na-bachelor schoolontwikkeling. Daarmee telt VIVES intussen vijfendertig afstudeerrichtingen op afstand.

Sportmanagement

Vanaf september 2019 zal VIVES specialisatie sportmanagement binnen de opleiding bachelor bedrijfsmanagement  uitrollen en starten met een programma van veertig studiepunten. De opleiding zal worden gespreid over vier academiejaren.

Studenten krijgen een traject op maat, waarbij ze hun sportbeoefening, werk en opleiding kunnen combineren. De studenten staan er niet alleen voor. Het hele team docenten staat klaar om te begeleiden en te ondersteunen met de juiste digitale tools. De examens worden afgelegd via het centrum afstandsonderwijs en dit tijdens heel wat flexiblokken. Didactiek en innovatie willen we optimaal combineren in onze leerinhouden. 

De mogelijkheid om lessen sportmanagement in dagonderwijs te volgen, blijft ook voor deze studenten bestaan. 

Voedings- en dieetkunde

Je bent wat je eet! Vind jij dit ook? Wellicht heb je dan interesse in gezonde voeding. Misschien wil je nog een stapje verder gaan, en wil je mensen begeleiden bij hun zoektocht naar een gezondere levensstijl. Dan hebben wij iets voor jou: de opleiding voedings- en dieetkunde laat je proeven van een mix van ingrediënten die nodig zijn om mensen te motiveren en te coachen naar een gezonder voedingspatroon.

Via een vierjarig modeltraject voor afstandsonderwijs verwerf je een beschermde beroepstitel waarmee je terecht kan in verschillende settings: klinische zorg, gezondheidspromotie en food service. Je kan je ook onmiddellijk vestigen als zelfstandige. De opleiding voedings- en dieetkunde is een professionele bachelor met een belangrijke praktijkcomponent. Daarom worden er per academiejaar twaalf verplichte praktijkdagen in Brugge georganiseerd (telkens op vrijdag).

Educatieve bachelor in het secundair onderwijs

Vanaf september 2019 zal VIVES in de opleiding educatieve bachelor in het secundair onderwijs alle onderwijsvakken ook in afstandsonderwijs aanbieden. Studenten krijgen een traject op maat, waarbij ze werk, gezin en opleiding kunnen combineren. De mogelijkheid om lessen in dagonderwijs te volgen, blijft ook voor deze studenten bestaan. Er zullen (vrijwillige) contactmomenten aangeboden worden, zodat studenten die kiezen voor afstand, voldoende kunnen begeleid worden op maat.

Nederlands niet-thuistaal als bijkomend onderwijsvak

VIVES zal vanaf het academiejaar 2019-20 Nederlands niet-thuistaal als bijkomend onderwijsvak inrichten binnen het studiegebied onderwijs. Studenten met een pedagogische vooropleiding kunnen de opleiding via dagonderwijs of afstandsonderwijs in één jaar afleggen en zo een bijkomende onderwijsbevoegdheid verwerven. Ook geïnteresseerden zonder pedagogisch diploma kunnen het onderwijsvak samen met een ander vak volgen in een tweejarig traject.

De opleiding zet niet enkel in op taal en didactiek, maar neemt diversiteit en interculturaliteit ook mee in de visie op onderwijs voor meertalige leerlingen en anderstalige nieuwkomers. VIVES gaat voor een totaalplaatje waarbij alle aspecten van het meertalige landschap een plaats krijgen en waarbij ook de praktijkervaring belangrijk is. Door de contactmomenten op woensdagnamiddag te plannen, geeft de hogeschool ook leerkrachten of werkenden de kans om de opleiding te volgen.

Bachelor-na-bachelor schoolontwikkeling

Aan VIVES kun je bovendien vanaf academiejaar 2019-20 in afstandsonderwijs het bijkomende diploma bachelor schoolontwikkeling behalen. Studenten krijgen de mogelijkheid om de opleiding zelfstandig of gecombineerd met contactmomenten op woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag in VIVES Torhout te volgen. Studenten krijgen een traject op maat, waarbij ze werk, gezin en opleiding kunnen combineren.

Afstandsonderwijs

Afstandsonderwijs is een perfect alternatief voor wie aan een nieuwe uitdaging toe is, maar niet in de mogelijkheid verkeert om dagelijks op de campus aanwezig te zijn. Dat is precies de troef van afstandsonderwijs: de combinatie werk, gezin en studie mogelijk maken. Voor velen is het de ideale manier om - soms op latere leeftijd - hun droom waar te maken zoals het behalen van een diploma hoger onderwijs of een carrièreswitch. En vaak gebeurt dit in combinatie met werk en gezin. Dat is eveneens het geval voor mensen die in het buitenland wonen en bij VIVES een opleiding willen volgen. Of voor studenten die zich niet thuis voelen in het dagonderwijs.

VIVES heeft daartoe een flexibel systeem uitgewerkt, met zelfstudie en - voor een aantal opleidingen - een beperkt aantal contacturen. Om het studeren op afstand zo flexibel mogelijk te maken heeft VIVES ook geïnvesteerd in een nieuw examencentrum met een ruime keuze uit examenmomenten, ook ’s avonds en op zaterdag. VIVES werkt verder ook aan examens op afstand.

 Verder wordt ook veel belang gehecht aan een duidelijke opleidingsstructuur. Dat betekent onder meer een duidelijke communicatie tussen docent en student. De student weet wat van hem of haar wordt verwacht. Dat veronderstelt uiteraard een aantal afspraken, maar alles is bespreekbaar om de studeerbaarheid zo optimaal mogelijk te realiseren, en dus ondersteuning te bieden om te slagen en een diploma te halen.

Aangezien de digitale revolutie in de beginfase nog niet helemaal was doorgebroken, is de toenmalige aanpak doorheen de jaren sterk geëvolueerd naar het digitale onderwijsconcept dat nu wordt gehanteerd. Daarom besteedt VIVES veel aandacht aan het uitwerken van kwaliteitsvol digitaal studiemateriaal en digitale begeleiding. Dat betekent dat naast het op een digitale wijze ter beschikking stellen van het cursusmateriaal, er keuze is uit veel examenmomenten, de student in hoge mate zelf z’n studietempo kan bepalen … Daarnaast kunnen eerder verworven kennis en competenties (EVK-EVC) in aanmerking worden genomen om vrijstellingen toe te kennen. Iedere student krijgt m.a.w. dus een aangepaste aanpak.

Deel dit via