Videoconferentie door William De Groote over de COVID-19-pandemie vanuit historisch-medisch perspectief

Frank Devos
Brugge.jpg

Dokter William De Groote, voorzitter van Montanus en van de Algemene Vergadering van Hogeschool VIVES, brengt in een lezing op zondag 21 juni 2020 zijn bedenkingen, vanuit medisch- historisch perspectief, naar voor bij de huidige COVID-19-pandemie. De vraag: wat hebben wij geleerd uit een millennium epidemieën in Brugge en Vlaanderen?

De Groote behandelt de stedelijke verbanning van de leprapatiënten in de middeleeuwen, de quarantaine bij pestepidemieën, de koepokvaccinatie bij de pokken, het hygiënisme in de strijd tegen cholera en tyfus in de 19e eeuw, de ontwikkeling van de kiemleer en de asepsie, de “eerste sanitaire barrière” na de Eerste Wereldoorlog en de Spaanse griep, de isolatie van detuberculoselijders, de ontwikkeling van de antibiotica en de vaccinatie na de Tweede Wereldoorlog en de recente strijd tegen de multiresistente ziekenhuisbacterie met de invoering van “de tweede sanitaire barrière”.

Hij tracht een antwoord te formuleren op volgende drie vragen:

  • hebben wij de lessen uit een millennium epidemieën voldoende toegepast in de strijd tegen de COVID-19-pandemie?
  • wat wordt na deze coronacrisis het “nieuwe normaal”?
  • is deze pandemie de intro op het zntropoceen, het tijdperk waarbij , vooral als gevolg van de overbevolking, de menselijke hyperactiviteit een blijvende klimaatsverandering veroorzaakt?

De livestream is zondag 21 juni 2020 om 10u30 stipt voor iedereen te bekijken via de Facebookpagina van Musea Brugge. Je hoeft geen Facebook-account te hebben om te kunnen meekijken. 

Lukt het niet om op dat moment voor je computer te zitten? Geen probleem, zondag om 11u (en ook later) zal de uitzending ook beschikbaar zijn op het YouTubekanaal van Musea Brugge.

Deel dit via