Toerismestudenten VIVES Brugge Xaverianenstraat winnen prijs Vlaamse autocarsector

Frank Devos
baav2020.png

Studenten toerisme en recreatiemanagement van van VIVES Brugge Xaverianenstraat hebben de jaarlijkse BAAV-prijs gewonnen. Ook studenten van Thomas Moore ontvingen de prijs. BAAV staat voor de Vlaamse Beroepsfederatie voor Autobus en Autocar ondernemingen. De winnende groep van VIVES heeft een vliegbusreis (fly & coach) gemaakt naar Finland, met als titel The Republic of Santa Claus voor Reizen Lauwers uit Boechout.

BAAV ondersteunt sinds 2014 de dialoog tussen bovenvermelde industrie en de vijf Vlaamse hogescholen die de richting toerisme en recreatiemanagement aanbieden. De samenwerking is gericht op een betere afstemming tussen de vaardigheden van de afstuderende studenten en de noden van de sector. Dat omvat het geven van gastcolleges, het aanbieden van stageplaatsen en het opleggen van een projectwerk waarbij de studenten in de loop van één academiejaar een volwaardige autocarreis moeten ontwikkelen. Dit is inclusief programma, financieel plan en marketingplan.

BAAV waardeert de beste resultaten met een prijs waarmee de winnende studenten zelf op autocarreis kunnen. Tijdens het academiejaar 2019-2020 is hieraan een bijkomende factor toegevoegd. De studenten moesten in nauwe samenwerking met één bedrijf tewerk gaan. De doelgroep en de reisbestemming werden hen opgelegd.

Voor de autocarbedrijven zelf biedt deze samenwerking een unieke gelegenheid om markten te verkennen en de visie van de toekomstige actoren in verschillende verkooppunten van toeristische services te leren kennen. Aan het project namen tien autocarbedrijven deel. De docenten spreken zich heel lovend uit over de nieuwe aanpak en hebben het over een diepere inkijk in een sector die de nabije bestemmingen opwaardeert, wat zeker in het post-coronatijdperk een groeiend marktaandeel zal kennen.

In het werk van VIVES waardeerde de jury de goede doelgroepsanalyse, die leidt tot o.a. een Nederlandstalige reisbegeleiding, optionele activiteiten en hogere prijszetting, alsook de mooie presentatie en website, vlotte tekst … Positieve punten waren verder de goede vertaling van de theoretische achtergrondkennis in een mooi reisproduct en de sterke marketing op basis van een goeie customer journey analyse. Daarnaast was er ook lof voor de goede prijscalculatie op basis van het minimum aantal reizigers, waardoor het financieel risico is beperkt.

Deel dit via