Themadag School in de stad in VIVES Kortrijk met Vincent Van Quickenborne over diversiteit in de stad Kortrijk

Frank Devos
viveskortrijk.jpg

Het studiegebied onderwijs van VIVES Kortrijk organiseert op vrijdag 13 september 2019 een themadag School in de stad. Dan is het startdag voor de studenten van de module horizonverruimend-grootstedelijke context. Een van de sprekers is burgemeester Vincent Van Quickenborne. Hij komt spreken over diversiteit in de stad en hoe het beleid daarmee omgaat.

Via getuigenissen vanuit de stad Kortrijk (beleidsmedewerker onderwijs en burgemeester), de school (directie basisschool Sint-Jozef) en de buurt (brugfiguren school en stad) wil VIVES studenten een ruim beeld geven van de verschillende actoren die bezig zijn met onderwijs in de stad. Vervolgens gaan studenten op ontdekking in grootsteden als Brussel en Rotterdam. Ze lopen er een week lang stage in een basisschool om de theorie dichtbij de praktijk te brengen. 

School maken in de stad is een bijzondere uitdaging. Als leerkracht ga je aan de slag met een divers publiek van kinderen en ouders. Je wordt uitgedaagd om de muren tussen school en buurt te overstijgen. En je moet inspelen op een rijke talige omgeving. Het studiegebied onderwijs van VIVES Kortrijk vindt het belangrijk om studenten te laten ontdekken welke uitdagingen de school in de stad ervaart. Het project start op lokaal niveau in de stad Kortrijk.

Deel dit via