Studiegebied onderwijs aan VIVES Kortrijk verwelkomt drie nieuwe werkplekscholen

Frank Devos
werkplekcoaches.png

In het studiegebied onderwijs van VIVES Kortrijk staat een nauwe samenwerking met basisscholen centraal. Op die manier houden de opleidingen kleuteronderijs via werkplekleren en lager onderwijs via werkplekleren de vinger aan de pols van wat er beweegt in de boeiende onderwijswereld.

Dit academiejaar verwelkomt de leerroute werkplekleren drie nieuwe werkplekscholen: VBS De Ranke in Vichte, KBO Leupegem in Oudenaarde en de GBS Wevelgem. Hiermee komt de teller op negentien werkplekscholen waarmee VIVES Kortrijk nauw samenwerkt.

Studenten die leraar willen worden in VIVES Kortrijk hebben de keuze tussen drie leerroutes: dagopleiding, werkplekleren en afstandsonderwijs. Op deze manier beantwoordt VIVES aan de verschillende leerstijlen van de studenten. Alle routes leiden tot hetzelfde diploma.

In het traject werkplekleren - uniek in Vlaanderen - zijn studenten kleuteronderwijs en lager onderwijs twee dagen per week op een basisschool aanwezig. Door de authentieke context ontdekken ze wat het ‘leraar-zijn’ inhoudt: de leraar in de klas, op de speelplaats en in de leraarskamer. Ze krijgen de kans én de tijd om de kinderen, de klas en de school echt te leren kennen. Zo kunnen ze een band opbouwen met de leerlingen en het schoolteam op hun basisschool.

Aangezien een groot deel van de opleiding op de werkplek gebeurt, is er op elke werkplekschool een interne coach aanwezig met wie VIVES regelmatig overlegt. De interne coach helpt studenten bij het plannen van de oefenmomenten en is het aanspreekpunt en de vertrouwenspersoon op de werkplekschool. Daarnaast gaat de student samen met zijn of haar leergroepbegeleider van VIVES op zoek hoe men de eigen talenten verder kan ontplooien om voor leerlingen een uitdagende leeromgeving te creëren. 

Deel dit via